פחדנות א' – הסיג שביראה

הפחדנות היא סיג ביראת שמים שיש להתנקות ממנה כדי לזכות ליראה מלאת אהבה ושמחה

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - פחדנות א' – הסיג שביראה

א. הפחדנות ומורך הלב היא מדה מגונה, והיא הסיג הנמצא במדת יראת ד', שכ"ז שהיא כלולה בה לא תוכל להתכלל באהבה ובשמחה עד שתטהר ממנה.