פחדנות ג'2 – איתן האמונה

חופש המחשבה יחד עם האמון המוחלט במסורת בנוים על איתנות האמונה המנצחת את כל הספקות

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - פחדנות ג'2 – איתן האמונה

ג. הפחדנות הרפויה מוכרחת היא להסתלק מכל התחום השכלי, כדי שיתגלה אור האלהים במלוי אורו, במלא חופש של שם מלא. זאת היא תעודתה של שאיפת חופש הדעות, שהסיגים שלו היא הכפירה, הכפירה בכל קודש ובכל נשגב, בכל מה שלמעלה מההרגל והמוחש הגס והמטומטם - כשם שהפחדנות ויראת הזועה המטלת אימים על השכל והמחשבה הבריאה, שהיא היא שרשה של עבודה זרה ויסוד טומאתה, היא הסיגים של היראה הנמשכת מהאמון של המסורת הנובעת מהוקרת האבות והכרת כבודם. האמון של המסורת, כשהוא נסמך רק על הוקרת האבות והכרת כבודם, אמנם מונח הוא ברגש יותר מבשכל בנטית הלב יותר מבאורה של המחשבה. אבל השורש העליון של נטיה זו היא ההכרה של איתנות הטבע הכללי של האדם, כשם שהחכמה מכרת את האיתנות של כל חק כולל, כן היא מכרת בכל חופש והתגלות לב את הנצח והאמת היהלומי שיש ביסוד יסודה של האמונה, שתוך תוכה הפנימי של הנקודה הראשית שלה היא כ"כ בטוחה עליונה, אמיצה וחזקה, עד שכל המחשכים שיטפלו עליה לא יועילו כ"א להוסיף אורה, וכל הספקנות והפקפוקים שיצברו בקרבה מדור לדור אשר יקיצו לאור הבקורת לתחיה ויתבלטו בהמון בתוך בדיות שאין בהן ממש, יוסיפו להראות את הזוהר הנעלה והגבורה הבלתי גבולית הנמצאת בעומק יסודה, עד שכ"כ חיים יש בה, כ"כ מציאות וכח כל היא כוללת, באופן שהיא יכולה לתן חיים בגרעין מסותר שבה גם לגלי גלים של אפסיות ודממות מות. זהו עז האלהים, המתגלה בבריאה בכל צדדיה, ביצר לב האדם ובתעופת שכלו, בכל חדרי דמיונותיו ובכל משטריו, הפרטיים והכלליים, ובכל שנויי הזמנים והתקופות, בעלייתם ובירידתם.