פחדנות ד' – השחרור מהפחד

הפחד הוא פתיות הבנויה על תמונה חלקית אבל כשמשלימים בשכל את התמונה הופכים כל חלקיה למחזקים ומשמחים

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - פחדנות ד' – השחרור מהפחד

ד. הפחדים הם פתיות גמורה, אין לאדם לפחוד כלל כי אם להזהר, יותר שהוא פוחד הוא נופל, וכשהוא מתפחד, מעצם הפחד בא לו המכשול. ע"כ צריך הוא להתגבר בשכל לדעת שאין לו כלל ממה להתפחד. כל ציורי הפחד הנם רק צבעים פזורים מציור גדול שצריכים להשלימו, וכשממלאים אותו הם מצטרפים לכולו להמשיך בטחון גדול ועצום מאד הממלא את כל הנפש עז וגבורה. והמזיקין עצמם וכל צללי בלהותיהם מתהפכים לכחות מסעדים ועוזרים, המשמחים ומרחיבים את הדעת, ומציאות הרע והקלקול שבהם כלה לגמרי, ומרץ החיים שבהם מתהפך לכח מעודד באומץ קודש, וששון ושמחה ישיגו, וחדות ד' מעוזכם.