מידות הראי"ה - צדקות

8:39 דק'
+

צדקות – יסוד הצדקות

הצדקות בנויה על התביעה התדירה להיות קשור בכל חיותו לד' ולראות את כל פרטי החיים כסעיפי החיות האלוקית שבתוכו