מידות הראי"ה - צניעות

9:14 דק'
+

צניעות – אהבה בין המינים

הצניעות אינה נובעת משנאה מגדרית אלא מדחיית הקשר החופשי בין המינים מפני הצניעות החשובה יותר