מידות הראי"ה - רצון

8:53 דק'
+

רצון ד' – צדיק גוזר

התעלות הרצון מגיעה עד מקום שרצון האדם שולט בהויה והשלטון החיצוני אינו אלא לבוש של הרצון הפנימי

8:53 דק'
+

רצון ג' – הרצון הטוב

בכל מצב צריך לחפש את הרצון הטוב שהוא עיקר הצלחת האדם בעולם ואם נחלש להלהיבו בתורה ותפילה

8:38 דק'
+

רצון ב' – תורה ורצון

יראת שמים ללא תורה אינה מייצרת רצון חזק ומשפיע כי עוצמת הרצון תלויה בעוצמת התורה שבאדם

8:49 דק'
+

רצון א' – כח הרצון

ראשית לכל צריך לחנך לרצון גדול חזק טהור ואידיאליסטי ורק אחר כך לפתחו בקודש