מידות הראי"ה - תוכחה

9:02 דק'
+

תוכחה – תוכחה זהירה

לא למהר להוכיח שמא החסרון הקיים הכרחי בדיעבד ובכלל יש להיזהר מתוכחה מרובה