דעת אלוקים

5:40 דק'
+

1011. עקבי הצאן – דעת אלוקים 56 – תקראי אישי

דעת אלוקים תופיע בגדלותה

5:28 דק'
+

1010. עקבי הצאן – דעת אלוקים 55 – הפצת אמונה

טובי הלומדים יפיצו אמונה

5:23 דק'
+

1009. עקבי הצאן - דעת אלוקים 54 – תרבה האהבה

לימוד אמונה ירבה בנו אהבה

5:28 דק'
+

1008. עקבי הצאן – דעת אלוקים 53 – אמונה לכל

להקל על ישראל להתחבר לתורה

5:24 דק'
+

1007. עקבי הצאן – דעת אלוקים 52 – השם איתנו

אור ד' ניכר ונראה על מדינתנו

5:22 דק'
+

1006. עקבי הצאן – דעת אלוקים 51 – הדור מחפש

תיקון הדור בבירור דעת האמונה

5:42 דק'
+

1005. עקבי הצאן – דעת אלוקים 50 – שבירת הכלים

ההתעלות כוללת שבירה זמנית

5:40 דק'
+

1004. עקבי הצאן – דעת אלוקים 49 – מחיקת הגלות

היראה המפוחדת אינה מתאימה

5:15 דק'
+

1003. עקבי הצאן – דעת אלוקים 48 – פרנסה נצחית

האידאל הישראלי מפרנס האומה

5:21 דק'
+

1002. עקבי הצאן – דעת אלוקים 47 – חי ומחיה

תורה ישראלית ממלאת עצמת חיים

5:42 דק'
+

1001. עקבי הצאן – דעת אלוקים 46 – הסרת ההתנגדות

חיבור לישראליות יחבר הכל

5:38 דק'
+

1000. עקבי הצאן – דעת אלוקים 45 – הטעיית ההמון

הקטנת התורה מפילה ומטעה

5:22 דק'
+

999. עקבי הצאן – דעת אלוקים 44 – מדינת האור

האור מוכרח להתגלות בחיי המדינה

5:26 דק'
+

998. עקבי הצאן – דעת אלוקים 43 – אלוקי ישראל

לולא ישראל לא היתה תורה בעולם

5:28 דק'
+

997. עקבי הצאן – דעת אלוקים 42 – תורה לאומית

תורה היא עצמות לאומית סגולית

5:29 דק'
+

996. עקבי הצאן – דעת אלוקים 41 – לא דתיים

תורת ישראל אינה בנויה על רגש דתי

5:27 דק'
+

995. עקבי הצאן – דעת אלוקים 40 – אידאלים גדולים

להאיר את האור הגנוז בתוכנו

5:19 דק'
+

994. עקבי הצאן – דעת אלוקים 39 – תורה וגבורה

ללא תורה באה חולשה מדינית

5:35 דק'
+

993. עקבי הצאן – דעת אלוקים 38 – הגבורה המדינית

התורה מקור הגבורה המדינית

5:24 דק'
+

992. עקבי הצאן – דעת אלוקים 37 – נטולי אימפריאליזם

אין בנו תשוקת כיבוש זרים

5:25 דק'
+

991. עקבי הצאן – דעת אלוקים 36 – שכחת ערכנו

הגלות כרוכה בשכחת ערכנו היחודי

5:56 דק'
+

990. עקבי הצאן – דעת אלוקים 35 – הסגולה העברית

יחודנו כעם באידאלינו האלוקיים

5:29 דק'
+

989. עקבי הצאן – דעת אלוקים 34 – סעד רגשי

לעת חולשה נעזרנו ברגשנות הדתית

5:14 דק'
+

988. עקבי הצאן – דעת אלוקים 33 – תורה כוללת

עצמות מסתתרת עם שלילת ההשגה

5:39 דק'
+

987. עקבי הצאן – דעת אלוקים 32 – פילוסופיה ורגש

הרגש מתוסכל והשכל מוגבל

5:24 דק'
+

986. עקבי הצאן – דעת אלוקים 31 – עריגה לעצמות

דרכים מעודנות לפנות לעצמות

5:50 דק'
+

985. עקבי הצאן – דעת אלוקים 30 – מנהיגת תרבות

נביעת המעיין שבתורה תנהיג הכל

5:16 דק'
+

984. עקבי הצאן – דעת אלוקים 29 – שכינה חוזרת

האור המתחדש מעיר צמאון למצוות

5:07 דק'
+

983. עקבי הצאן – דעת אלוקים 28 – החמרנות

הפקרת מוסר התורה הביאה לחמרנות

5:12 דק'
+

982. עקבי הצאן – דעת אלוקים 27 – סילוק השכינה

כשהמעיין נגנז המעשים מתייבשים

5:14 דק'
+

981. עקבי הצאן – דעת אלוקים 26 – מחוץ לגדר

חשוב לאבחן כשדעה יוצאת מחוץ לגדר

5:20 דק'
+

980. עקבי הצאן – דעת אלוקים 25 – החרם האמסטרדמי

ראשי העדה זיהו את הסכנה

5:19 דק'
+

979. עקבי הצאן – דעת אלוקים 24 – שפינוזה

חתר כביכול לעצמות והפקיר את האידאל

5:22 דק'
+

978. עקבי הצאן – דעת אלוקים 23 – שכינה בארץ

האור מאיר כשהוא מתגשם בארץ

5:19 דק'
+

977. עקבי הצאן – דעת אלוקים 22 – האינסטינקט

עכו"ם מרגישים בחוש את אויבתם

5:26 דק'
+

976. עקבי הצאן – דעת אלוקים 21 – האנטישמיות

חיים ישראליים הם מושא הקנאה

5:37 דק'
+

975. עקבי הצאן – דעת אלוקים 20 – מוסר ישראלי

אמונה שמטביעה רוממות מוסרית

5:42 דק'
+

974. עקבי הצאן – דעת אלוקים 19 – השפעת ישראל

מקור המוסר והאידיאלים כולם

5:35 דק'
+

973. עקבי הצאן – דעת אלוקים 18 – כח ישראל

השאיפה לאידיאל הטהור שוכנת בכל

5:12 דק'
+

972. עקבי הצאן – דעת אלוקים 17 – דרכי החופש

מחויבות למצוות מעניקה חופש

5:29 דק'
+

971. עקבי הצאן – דעת אלוקים 16 – הרחבת הדעת

רכוז באידיאלים מרחיב את הדעת

5:36 דק'
+

970. עקבי הצאן – דעת אלוקים 15 – תורת העצמיות

תורה נכונה מעצימה את העצמיות

5:28 דק'
+

969. עקבי הצאן – דעת אלוקים 14 – ומה איתי

תורה מוטעית מוצגת כדוחקת את האני

5:26 דק'
+

968. עקבי הצאן – דעת אלוקים 13 – כבדות רגשית

כשהאמונה שגויה התורה מכבידה

5:24 דק'
+

967. עקבי הצאן – דעת אלוקים 12 – מוטיבציה לברוח

תפיסה אמונית שגויה מבריחה

5:24 דק'
+

966. עקבי הצאן – דעת אלוקים 11 – תורה שנוגעת

תורה שמענגת ומאירה את החיים

5:33 דק'
+

965. עקבי הצאן – דעת אלוקים 10 – עצם החיים

החיים והאורות מתמזגים להויה אחת

5:25 דק'
+

964. עקבי הצאן – דעת אלוקים 9 – עשר ספירות

הקבלת האורות לנפש יוצרת שקיקה

5:23 דק'
+

963. עקבי הצאן – דעת אלוקים 8 – מעיין המתגבר

האורות היחסיים שופעים עוד ועוד

5:27 דק'
+

962. עקבי הצאן – דעת אלוקים 7 – קרוב אליך

חשיבה יחסית מקרבת האלוקים לאדם

5:22 דק'
+

961. עקבי הצאן – דעת אלוקים 6 – חשיבה ילדותית

עיסוק בעצמות כמוהו כחשיבת ילד

5:30 דק'
+

960. עקבי הצאן – דעת אלוקים 5 - עצמות ויחסות

אחת דיבר אלוקים שתים זו שמעתי

5:17 דק'
+

959. עקבי הצאן – דעת אלוקים 4 - לחורר המסך

ריבוי המופעים מצייר תמונה שלמה

5:19 דק'
+

958. עקבי הצאן – דעת אלוקים 3 - מתנות קטנות

הבלתי נתפס מופיע בתשורותיו

5:26 דק'
+

957. עקבי הצאן – דעת אלוקים 2 – השער לטרקלין

פונים לעצמות דרך ההתגלות

5:26 דק'
+

956. עקבי הצאן – דעת אלוקים 1 – הבלתי נתפס

איך אפשר להתחבר למה שלא תופסים