דרישת ד'

5:45 דק'
+

955. עקבי הצאן – דרישת ד' 18 – מחוברים ומאירים

צריך להתחבר לדור כדי להאיר לו

5:32 דק'
+

954. עקבי הצאן – דרישת ד' 17 – קודם תורה

בגיל הצעיר החשוב ביותר זה לימוד תורה

5:27 דק'
+

953. עקבי הצאן – דרישת ד' 16 – לימוד חכמות

לימוד מדעים הכרחי ללימוד תורה

5:21 דק'
+

952. עקבי הצאן – דרישת ד' 15 – קודם להשכיל

לכל עשיה צריך להקדים השכלה

5:30 דק'
+

951. עקבי הצאן – דרישת ד' 14 – כור הברזל

הגלות צירפה וזיקקה והכינה אותנו

5:28 דק'
+

950. עקבי הצאן – דרישת ד' 13 – המעצורים

הפרת מנעמי החטא מצילה מהתהום

5:29 דק'
+

949. עקבי הצאן – דרישת ד' 12 – המבלבלים

מבלבלים חיצוניים משכיחים את האני

5:24 דק'
+

948. עקבי הצאן – דרישת ד' 11 – העקצוצים

לא קל להוציא את העם מהחושך אל האור

5:40 דק'
+

947. עקבי הצאן – דרישת ד' 10 – לא לחשוש

לימוד פנימיות רק מחזק ומעצים עבודת ד'

5:28 דק'
+

946. עקבי הצאן – דרישת ד' 9 – השקפה מדומיינת

כשאין דעת אז ממציאים השקפות

5:41 דק'
+

945. עקבי הצאן – דרישת ד' 8 – לצאת מהכלא

אנשים מתאהבים בכלא של הבורות

5:23 דק'
+

944. עקבי הצאן – דרישת ד' 7 – חריצות ומאמץ

צריך חריצות גדולה לזכות לפנימיות

5:29 דק'
+

943. עקבי הצאן – דרישת ד' 6 – סיבת הסבל

שורש כל הסבל הגלותי בחוסר הדעת

5:07 דק'
+

942. עקבי הצאן – דרישת ד' 5 – מושגי האמונה

מושגים גדולים בסיכון לטעויות גדולות

5:16 דק'
+

941. עקבי הצאן – דרישת ד' 4 – הבנה נשמתית

בלימוד אמונה יש שתי קומות לכל מילה

5:33 דק'
+

940. עקבי הצאן – דרישת ד' 3 – אמת התורה

כדי לכוון לאמת צריך את כל חלקי התורה

5:42 דק'
+

939. עקבי הצאן – דרישת ד' 2 – אגרת רעד'

לימוד פנימיות הכרחי למנהיגי עם ישראל

5:07 דק'
+

938. עקבי הצאן – דרישת ד' 1 – מורשת הרמח"ל

הרב קוק ממשיך בדרכו של הרמח"ל