946. עקבי הצאן – דרישת ד' 9 – השקפה מדומיינת

כשאין דעת אז ממציאים השקפות

האזן לשיעור:

צפה בשיעור: