924. עקבי הצאן – המחשבות 2 – המחשבות הגבוהות

גובהן שומר על טהרתן

האזן לשיעור:

צפה בשיעור: