927. עקבי הצאן – המחשבות 5 – אבחון המחשבות

צריך יכולת לסווג המחשבות

האזן לשיעור:

צפה בשיעור: