928. עקבי הצאן – המחשבות 6 – הזהירות בגלות

חולשת הגלות חייבה סגירות

האזן לשיעור:

צפה בשיעור: