930. עקבי הצאן – המחשבות 8 – אירופה הכופרת

הכפירה שהביאה למלחמות העולם

האזן לשיעור:

צפה בשיעור: