937. עקבי הצאן – המחשבות 15 – נחמת ציון

סבלנו מגדלותנו סבל שמביאנו אל האושר

האזן לשיעור:

צפה בשיעור: