1022. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 11 – כח הצמיחה

לחות הפנימיות מצמיחה את הכל

האזן לשיעור:

צפה בשיעור: