1056. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 45 – פתרון חנוכי

העולם משתוקק לתיקון מהשורש

האזן לשיעור:

צפה בשיעור: