ריבונות ושלום - תכנית השלום

תכנית השלום היחידה שתצליח בעזרת השם, היא זו השומרת על ריבונותנו בכל חלקי ארץ ישראל, ולוקחת אחריות כוללת על כלל האוכלוסיה היושבת בארץ ישראל. היכנסו קראו והפיצו