סוכות – לולב ישראלי

בנענועי הלולב אנו מתרוממים לשמי שמים למשוך אורות של חסד שיאירו את המערכות המעשיות במדינת ישראל באחדות של אמונה ומעשה

תגיות: רוח וחומר, מנהיגות, מדינת ישראל, סוכות,

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - סוכות – לולב ישראלי

אורות, אורות ישראל, פרק ח' פיסקה ט'

ט. האחדות המגולה של העולם המוסרי, הרוחני והשכלי, עם העולם החמרי, המעשי, הטכני והחברותי, מתבטאת בעולם ע"י ישראל. וסגולתה של ארץ ישראל היא לכונן בעולם גילוי אחדות זו, הנותנת פנים חדשות לכל התרבות האנושית, לכל תפקידיה. ערך הדיבור, המיוחד לישראל, "שברכתם ברכה וקללתם קללה", הוא מכונן על יסוד גילוי חדש דנא, אשר מוכרח הוא להפליא את כל העולם בחידושו, ולהוציא את האמרה "רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה", מכל עם ולשון, בהגלות סגולת התחיה הישראלית בארץ ישראל בכליל תפארתה.