היה שותף

 

לפניכים מספר אפשרויות תרומה:

 

שליחת המחאה בדואר

ניתן לשלוח המחאה "למוטב בלבד", לפקודת ///    לכתובת: 

תרומה בהפקדה / העברה בנקאית

פרטי חשבון הבנק הם: