היה שותף

ישיבת נצח ירושלים(ע"ר) היא עמותה הפועלת להפצת תורת הרב קוק, ללא כוונת רווח, ללא עובדים וללא משכורות. הכל נעשה בהתנדבות. העמותה מתחילה לפעול להשגת אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. 

לפניכים מספר אפשרויות תרומה:

 

שליחת המחאה בדואר

ניתן לשלוח המחאה "למוטב בלבד", לפקודת ישיבת נצח ירושלים, לכתובת: פדואל, ת.ד. 100, מיקוד: 7194000

תרומה בהפקדה / העברה בנקאית

פרטי חשבון הבנק הם: בנק לאומי, סניף 742, ח-ן 2141306