הראי"ה שלי - הציונות

4:42 דק'
+

31. אורות התשובה יב' יב'6 – התעוררות השכינה

המהפך יביא לגילוי שכינה

4:14 דק'
+

30. אורות התשובה יב' יב'5 – המהפך הגדול

הציונות יוצאת לדרך חדשה

4:48 דק'
+

29. אורות התשובה יב' יב'4 – בשנת תרל"ח

העליה הראשונה אינה הראשונה

4:14 דק'
+

28. אורות התשובה יב' יב'3 – עדיני הלב

התעוררות אנשי תורה להוביל

4:03 דק'
+

27. אורות התשובה יב' יב'2 – הבולדוזרים

חסרי רוחניות בעלי מרץ כוחני

4:49 דק'
+

26. אורות התשובה יב' יב'1 – ירידת הציונות

מבית המדרש לידי אנשים לא הגונים

4:26 דק'
+

25. אורות ישראל ט' ו' – מנהיגות חדשה

עם ישראל זקוק היום לגיבורי קודש

4:09 דק'
+

24. אורות התחיה מד' – השבר הציוני

השבר החילוני ישיב את העם לקודש

4:43 דק'
+

23. אורות התחיה ט' – קדושת הכלל

אסור למרוד בקנייני האומה הקדושים

4:28 דק'
+

22. אגרת תתקה' – התנועה ירושלים

הרב הקים תנועה להשבת הקודש

3:56 דק'
+

21. אגרת תקמא' – כח הכלל

הציונות החילונית שאבה כח מן הכלל

5:17 דק'
+

20. אגרת תצז' - הציונות החילונית

הרב חזה מראש את נפילתה האידיאולוגית של הציונות החילונית