הראי"ה שלי - עם ישראל

4:20 דק'
+

13. אורות ישראל א' ד' – יהדות אינה גזענות

אופי סגולתנו להיות טובים לכל

4:38 דק'
+

12. אורות התחיה כד' – הכרת הכלל

הכרת שורשנו בכלל תביא הגאולה

4:22 דק'
+

11. אורות ישראל א' א'2 – נשמה אחת

כל עם ישראל נשמה אחת ממש

4:27 דק'
+

10. אורות ישראל א' א'1 – כלה כלולה

כנסת ישראל היא תמצית ההויה

4:28 דק'
+

9. אורות ישראל ב' ג' – כלל ישראל

יחס הפרט והכלל בישראל הוא יחודי