הראי"ה שלי - תרבות המערב

4:45 דק'
+

67. תחית ישראל

בתיקון מדינת ישראל תבוא תחיית ישראל

4:47 דק'
+

66. אוהבי ישראל

תפיסות נוצריות שמייצרות אהבה מדומה

4:50 דק'
+

65. מוסר נוצרי

המוסר של צה"ל כיום מבולבל בתפיסות נוצריות

4:51 דק'
+

64. פסיכולוגיה נוצרית

תורת נפש שאינה מאמינה בתיקון האדם

4:49 דק'
+

63. גשמיות מייאשת

תרבות יאוש מהתגברות על התאוות

4:32 דק'
+

62. המערב הנוצרי

תרבות המערב מבוססת על הנצרות