מועדי ישראל

+

שבועות - שמות החג

ארבעה שמות לו לחג השבועות - האם יש קשר ביניהם? למהותו של החג