עמונה

+

עמונה - נקודת המפנה - סיכום

ואז פתאום... ממש פתאום... באופן שאין לו שום הסבר... - עמונה מגורשת ועוד "בהסכמה"?!