הראי"ה שלי

4:42 דק'
+

31. אורות התשובה יב' יב'6 – התעוררות השכינה

המהפך יביא לגילוי שכינה

5:04 דק'
+

55. זה בידים שלנו

אמונה מבוררת מביאה לעבודת ד' מדוייקת

4:14 דק'
+

30. אורות התשובה יב' יב'5 – המהפך הגדול

הציונות יוצאת לדרך חדשה

4:43 דק'
+

54. הניגוד הפלאי

שמרו על הפלא הניגודי כי הוא שיא האמונה שלנו

4:48 דק'
+

29. אורות התשובה יב' יב'4 – בשנת תרל"ח

העליה הראשונה אינה הראשונה

4:40 דק'
+

53. הידיעה והבחירה

הכל צפוי והרשות נתונה וזהו פלא שכלי

4:14 דק'
+

28. אורות התשובה יב' יב'3 – עדיני הלב

התעוררות אנשי תורה להוביל

4:41 דק'
+

52. הכשל הפילוסופי

בסוגית חיבור האינסוף והסופי נגמרת הפילוסופיה

3:59 דק'
+

8. ארץ ישראל ח' – השלהבת הישראלית

מהות הישראליות היא ארץ ישראליות

2:10 דק'
+

2. הדרת מסורת ישראל מהחינוך הממלכתי

משרד החינוך מדיר לימודי מסורת נאמנה באמצעות תרבות יהודית ישראלית

4:03 דק'
+

27. אורות התשובה יב' יב'2 – הבולדוזרים

חסרי רוחניות בעלי מרץ כוחני

4:20 דק'
+

51. האינסוף והסופי

איך יתכן שהאינסוף ברוך הוא מתחבר עם סופי

4:09 דק'
+

7. ארץ ישראל ו' - טומאת חו"ל

קדושת הארץ פועלת בלב היוצא לחו"ל בעל כרחו

3:26 דק'
+

1. משרד החינוך הרפורמי

משרד החינוך מנסה להשליט חינוך בסגנון רפורמי בחינוך הממלכתי וליצור כאן מלחמת תרבות. הוא קורא לזה "תרבות יהודית ישראלית".

4:49 דק'
+

26. אורות התשובה יב' יב'1 – ירידת הציונות

מבית המדרש לידי אנשים לא הגונים

3:55 דק'
+

50. שאלת האמונה

מדוע ריה"ל אינו דן בשאלה אם יש אלוקים?

4:15 דק'
+

6. ארץ ישראל ד' - נאמנות לרעיון

בארץ ישראל היהודי מסור ונאמן לרעיונותיו

4:20 דק'
+

19. אורות התשובה ה' ו'1 – זרימה טבעית

אסור לדכא את הטבע העצמי

4:26 דק'
+

25. אורות ישראל ט' ו' – מנהיגות חדשה

עם ישראל זקוק היום לגיבורי קודש

4:51 דק'
+

37. אגרת תתקמז' – לאומיות אוניברסלית

פוליטיקה יהודית באה ממקור הקודש

5:02 דק'
+

43. סדרי לימוד אמונה

הרב צבי יהודה סידר את תכנית הלימוד

4:47 דק'
+

49. מלחמת היצר

היצר משתלט על מרכז האני וצריך להתעלם ממנו

4:28 דק'
+

61. החלטת השמחה

המסקנה: שמחה היא ענין של החלטה אישית שלך

4:45 דק'
+

67. תחית ישראל

בתיקון מדינת ישראל תבוא תחיית ישראל

4:54 דק'
+

5. ארץ ישראל ב' - אמונת הארץ

כדי להבין סודה של הארץ צריך ללמוד אמונה

4:20 דק'
+

13. אורות ישראל א' ד' – יהדות אינה גזענות

אופי סגולתנו להיות טובים לכל

4:58 דק'
+

18. מוסר אביך ב' א' – מרירות הכרחית

בדרך לטבעיות יש גם מרירות הכרחית

4:09 דק'
+

24. אורות התחיה מד' – השבר הציוני

השבר החילוני ישיב את העם לקודש

4:04 דק'
+

36. אורות הקודש ג' שמט' – הצדיקים הכלליים

ישועת ישראל ישועת העולם

5:00 דק'
+

42. אורות התשובה ד' י' – מקור החילוניות

החילוניות נגרמה מחוסר עיסוק בפנימיות

4:47 דק'
+

48. היצר ואני

חטא אדם הראשון הכניס את היצר כטפיל לאישיות האדם

4:50 דק'
+

60. האחריות הקוסמית

מעשיך משפיעים על כל היקום קח אחריות

4:47 דק'
+

66. אוהבי ישראל

תפיסות נוצריות שמייצרות אהבה מדומה

4:54 דק'
+

4. ארץ ישראל א'4 - ראשית הציונות

הציונות התחילה בבית המדרש

4:38 דק'
+

12. אורות התחיה כד' – הכרת הכלל

הכרת שורשנו בכלל תביא הגאולה

4:23 דק'
+

17. מוסר אביך ב' א' – מעבדים לבנים

החזרה לטבעיות מצריכה עבודה

4:43 דק'
+

23. אורות התחיה ט' – קדושת הכלל

אסור למרוד בקנייני האומה הקדושים

4:09 דק'
+

35. אתם המעט – ענוה ישראלית

ישראל בטבעם ממעטים עצמם

5:14 דק'
+

41. מוסר אביך א' א' – מאיפה אוכלים

אמונה נכונה רק מתוך לימוד

4:13 דק'
+

47. דימוי עצמי

הדימוי העצמי מאד חשוב כדי שהאדם יפנה למעינו העצמי

4:27 דק'
+

59. החלץ מהפרטיות

פינוק אגואיסטי אינו מביא שמחה אלא הכלליות

4:50 דק'
+

65. מוסר נוצרי

המוסר של צה"ל כיום מבולבל בתפיסות נוצריות

4:12 דק'
+

3. ארץ ישראל א'3 – חיה ונושמת

ארץ חיה ונושמת אי אפשר לחתוך לחלקים

4:22 דק'
+

11. אורות ישראל א' א'2 – נשמה אחת

כל עם ישראל נשמה אחת ממש

4:04 דק'
+

16. אגרת תקנה' – סגולה ובחירה

ברית כרותה שהסגולה מתגלה רק על ידי תורה

4:28 דק'
+

22. אגרת תתקה' – התנועה ירושלים

הרב הקים תנועה להשבת הקודש

4:44 דק'
+

34. אורות הקודש ב' תמד' – שיר השירים

שירת ישראל היא שירת הכל

5:04 דק'
+

40. אגרת רעד' – הנהגת הדור

אי אפשר להנהיג ללא לימוד אמונה

4:03 דק'
+

46. פתח לאינסוף

האני אינו מחסן אלא פתח אל האינסוף

4:45 דק'
+

58. שמחת המאמץ

בעולם התיקון השמחה נוצרת במאמץ ולא בסתלבט

4:51 דק'
+

64. פסיכולוגיה נוצרית

תורת נפש שאינה מאמינה בתיקון האדם

4:34 דק'
+

2. ארץ ישראל א'2 – חלק מעצמותנו

ארץ ישראל היא חלק ממהות עצמותנו ממש

4:27 דק'
+

10. אורות ישראל א' א'1 – כלה כלולה

כנסת ישראל היא תמצית ההויה

4:16 דק'
+

15. אורות הקודש ג' קמ' – בקשת האני עצמי

התורה כולה היא בקשת העצמי

3:56 דק'
+

21. אגרת תקמא' – כח הכלל

הציונות החילונית שאבה כח מן הכלל

4:36 דק'
+

33. מידות הראי"ה אהבה י' – אהבה לכל

יש לאהוב את כל הבריות כולן

5:01 דק'
+

39. קובץ ז' מ' – פנה את הדעת

דברי הבל תופסים את מקום הדעת

4:17 דק'
+

45. התורה עצמית לך

התורה אינה אלא מסע אל תוך האני עצמי

4:48 דק'
+

57. ההצלחה בחיים

ההצלחה היא הטבת הרצון וזה בידינו לגמרי

4:49 דק'
+

63. גשמיות מייאשת

תרבות יאוש מהתגברות על התאוות

4:03 דק'
+

1. ארץ ישראל א'1 – לא סתם אדמה

ארץ ישראל היא אדמה שונה מכל האדמות

4:28 דק'
+

9. אורות ישראל ב' ג' – כלל ישראל

יחס הפרט והכלל בישראל הוא יחודי

4:10 דק'
+

14. משפט כהן קמד' – ישראל קדמו לתורה

נשמת היהודי היא ספר תורה

5:17 דק'
+

20. אגרת תצז' - הציונות החילונית

הרב חזה מראש את נפילתה האידיאולוגית של הציונות החילונית

4:25 דק'
+

32. אגרות קעח' תקמא' – הנקודה הטובה

להוציא את הטוב ממתנגדינו

4:50 דק'
+

38. הקדמה למוסר אביך – הכרחיות הדעת

בלי דעת אי אפשר לעבוד את ד'

4:19 דק'
+

44. החלום שלך

האור הגדול נמצא בתוך עצמותך

4:27 דק'
+

56. אנחנו לא כדורגל

מצב רוחנו אינו משועבד לבעיטות החיים

4:32 דק'
+

62. המערב הנוצרי

תרבות המערב מבוססת על הנצרות