37. אגרת תתקמז' – לאומיות אוניברסלית

פוליטיקה יהודית באה ממקור הקודש

האזן לשיעור:

צפה בשיעור: