הראי"ה שלי - ארץ ישראל

3:59 דק'
+

8. ארץ ישראל ח' – השלהבת הישראלית

מהות הישראליות היא ארץ ישראליות

4:09 דק'
+

7. ארץ ישראל ו' - טומאת חו"ל

קדושת הארץ פועלת בלב היוצא לחו"ל בעל כרחו

4:15 דק'
+

6. ארץ ישראל ד' - נאמנות לרעיון

בארץ ישראל היהודי מסור ונאמן לרעיונותיו

4:54 דק'
+

5. ארץ ישראל ב' - אמונת הארץ

כדי להבין סודה של הארץ צריך ללמוד אמונה

4:54 דק'
+

4. ארץ ישראל א'4 - ראשית הציונות

הציונות התחילה בבית המדרש

4:12 דק'
+

3. ארץ ישראל א'3 – חיה ונושמת

ארץ חיה ונושמת אי אפשר לחתוך לחלקים

4:34 דק'
+

2. ארץ ישראל א'2 – חלק מעצמותנו

ארץ ישראל היא חלק ממהות עצמותנו ממש

4:03 דק'
+

1. ארץ ישראל א'1 – לא סתם אדמה

ארץ ישראל היא אדמה שונה מכל האדמות