הראי"ה שלי - תורת ישראל

2:10 דק'
+

2. הדרת מסורת ישראל מהחינוך הממלכתי

משרד החינוך מדיר לימודי מסורת נאמנה באמצעות תרבות יהודית ישראלית

3:26 דק'
+

1. משרד החינוך הרפורמי

משרד החינוך מנסה להשליט חינוך בסגנון רפורמי בחינוך הממלכתי וליצור כאן מלחמת תרבות. הוא קורא לזה "תרבות יהודית ישראלית".

4:20 דק'
+

19. אורות התשובה ה' ו'1 – זרימה טבעית

אסור לדכא את הטבע העצמי

4:58 דק'
+

18. מוסר אביך ב' א' – מרירות הכרחית

בדרך לטבעיות יש גם מרירות הכרחית

4:23 דק'
+

17. מוסר אביך ב' א' – מעבדים לבנים

החזרה לטבעיות מצריכה עבודה

4:04 דק'
+

16. אגרת תקנה' – סגולה ובחירה

ברית כרותה שהסגולה מתגלה רק על ידי תורה

4:16 דק'
+

15. אורות הקודש ג' קמ' – בקשת האני עצמי

התורה כולה היא בקשת העצמי

4:10 דק'
+

14. משפט כהן קמד' – ישראל קדמו לתורה

נשמת היהודי היא ספר תורה