אורות לדרך - השיעור היומי

5:38 דק'
+

239. כוזרי ג' ב'-ה'10 – ההכנות לשבת

ההכנות לשבת וחגים מאריכות את חיינו

5:38 דק'
+

238. כוזרי ג' ב'-ה'9 – החרות השבתית

שבת מוציאה את האדם לחרות נשמתית

5:33 דק'
+

237. כוזרי ג' ב'-ה'8 – הפה והנשמה

אור גדול שופע מהנשמה במילים המכוונות

5:28 דק'
+

236. כוזרי ג' ב'-ה'7 – פה קדוש

דבור בטל מטשטש הנפש ומערפל הנשמה

5:43 דק'
+

235. כוזרי ג' ב'-ה'6 – כח הדיבור

אנחנו כמו אוכלים את המילים שיוצאות מפינו

5:50 דק'
+

234. כוזרי ג' ב'-ה'5 – מנהיגות ישרה

ישרות המנהיג משפיעה על ישרות העם

5:39 דק'
+

233. כוזרי ג' ב'-ה'4 – ישרות החיים

ישרות בריאה מביאה זרימת חיים בריאה

5:34 דק'
+

232. כוזרי ג' ב'-ה'3 – בלי לצלוע

ההתגוננות בגלות גרמה להתנהגות לא מאוזנת

5:20 דק'
+

231. כוזרי ג' ב'-ה'2 – סוד הישרות

איזון אישי כפי שעשה אותנו האלוקים

5:33 דק'
+

230. כוזרי ג' ב'-ה'1 – חסיד ומושל

עובד השם הגדול נמשל למושל מדינה

5:44 דק'
+

229. כוזרי ג' א'6 – התבודדות נכונה

התחברות וגילוי עצמי בהתאמה אישית

5:28 דק'
+

228. כוזרי ג' א'5 – פרישות מחוברת

פרוש אמיתי אינו מנותק אלא מחובר בעומק

5:42 דק'
+

227. כוזרי ג' א'4 – הפרושים החלוצים

ישנם פרושים שהם החלוץ שלפני המחנה

5:40 דק'
+

226. כוזרי ג' א'3 – כלא הפרישות

מי שפרישותו אינה במקומה מוצא עצמו אסיר

6:19 דק'
+

225. כוזרי ג' א'2 – הפרושים העילאיים

יש כאלה שהחברים שלהם זה המלאכים

5:31 דק'
+

224. כוזרי ג' א'1 – אהבת החיים

עובד ד' אמיתי אוהב את החיים באמונה

5:40 דק'
+

223. כוזרי ב' סח'-פא' – שפת הבריאה

העולם נברא באותיות של השפה העברית

5:00 דק'
+

222. כוזרי ב' סז'-סח' – לשון הקודש

העברית מכוונת לקודש העצמי שבמהות הכל

5:39 דק'
+

221. כוזרי ב' סד'-סו'2 – זמרת הארץ

הניגון של ארץ ישראל הולך ומתעורר

5:35 דק'
+

220. כוזרי ב' סד'-סו'1 – חכמת הנגינה

דוד שמואל ובני לוי עסקו בחכמת הנגינה

5:09 דק'
+

219. כוזרי ב' סג'-סד' – חכמת ישראל

השפע הרוחני הוא מקור הראש היהודי

5:35 דק'
+

218. כוזרי ב' נז'-סב' – ריבוי המצוות

פעולות חיים שתוצאתם מוחשית ומיידית

5:30 דק'
+

217. כוזרי ב' נו' – ישראל קדמו

משה מכח ישראל ולולא ישראל לא היתה תורה

5:14 דק'
+

216. כוזרי ב' נא'-נה' – בך אתפאר

הקב"ה מתפאר ברוח ישראל יותר מבשמש

5:24 דק'
+

215. כוזרי ב' נ' – אהבת עולם

אהבת השם לישראל היא צינור ששופע חיים

5:37 דק'
+

214. כוזרי ב' מה'-נ'5 – תחיית הכונה

הכונה במצוות מחברת אותנו אל השורש

5:41 דק'
+

213. כוזרי ב' מה-נ'4 – חיים שמחים

חיי קיום מצוות הם חיים יהודיים שמחים

5:35 דק'
+

212. כוזרי ב' מה'-נ'3 – תהיה בנאדם

המוסר הטבעי הוא הכנה מקדימה למצוות

5:25 דק'
+

211. כוזרי ב' מה'-נ'2 – עבודה בשמחה

לא הכנעה ורוח נמוכה אלא שמחת מצוה

5:21 דק'
+

210. כוזרי ב' מה'-נ'1 – מאמונה לעבודה

מאמונה ולאומיות עוברים לעבודת ד'

5:27 דק'
+

209. כוזרי ב' מד' - לב משפיע

ישראל צריכים להיות הלב המשפיע ולא המושפע

5:26 דק'
+

208. כוזרי ב' לה'-מג' – בריאות הלב

השפעת חיים מתחדשת מנקה את הלב

5:19 דק'
+

207. כוזרי ב' כט'-לד'2 – הקרבנות והגלות

גם הגלות היא גילוי של נצח ישראל

5:31 דק'
+

206. כוזרי ב' כט'-לד'1 – ברית אבות

הברית האלוקית עם ישראל קיימת לנצח

5:37 דק'
+

205. כוזרי ב' כז'-כח'2 – ראש המקדש

חכמי ישראל מאירים באור כלל ישראל

5:33 דק'
+

204. כוזרי ב' כז'-כח'1 – דעת קדושים

קדושי ישראל הם בחינת הראש באומה

5:39 דק'
+

203. כוזרי ב' כו'8 – טעמי תורה

הטעם האלוקי של המצוה תמיד נעלם מעינינו

5:25 דק'
+

202. כוזרי ב' כו'7 – אתה המקדש

לא לחינם מבנה המקדש הוא כמבנה האדם

5:26 דק'
+

201. כוזרי ב' כו'6 – הנשמה בלב

משכן הנשמה העיקרי הוא בלב האדם

5:30 דק'
+

200. כוזרי ב' כו'5 – גוף האדם

בגוף האדם מתחולל חיבור של שמים וארץ

5:27 דק'
+

199. כוזרי ב' כו'4 – סימפוניה ישראלית

בבית המקדש מתנגנת מנגינת העם

5:31 דק'
+

198. כוזרי ב' כו'3 – הכנת הבית

האיזון מכין את האדם לקבלת אור השכינה

5:21 דק'
+

197. כוזרי ב' כו'2 – איזון ויחוד

האיזון הוא מרכז עבודת יחוד השם בעולם

5:26 דק'
+

196. כוזרי ב' כו'1 – איזון בריא

סדר הקרבנות כנגד האיזון הלאומי הבריא

5:29 דק'
+

195. כוזרי ב' כה' - על האש

עבודת הקרבנות היא מצוה לכל דבר

5:33 דק'
+

194. כוזרי ב' כא'-כד'10 – הגלות נגמרה

אין יותר סייעתא דשמיא ליהדות בגולה

5:30 דק'
+

193. כוזרי ב' כא'-כד'9 – כדבור התוכי

ארץ ישראל אינה מסתפקת בדבורים

5:22 דק'
+

192. כוזרי ב' כא'-כד'8 – דבקות בארץ

אסור לצאת לחו"ל שלא לדבר מצוה

5:20 דק'
+

191. כוזרי ב' כא'-כד'7 – משפט הארץ

אין סמיכת דיינים אלא בארץ ישראל

5:39 דק'
+

190. כוזרי ב' כא'-כד'6 – חיים אלוקיים

מי שגר בחו"ל דומה לעובד עבודה זרה

5:24 דק'
+

189. כוזרי ב' כא'-כד'5 – יותר משבת

פקוח נפש דוחה שבת ולא את כיבוש הארץ

5:29 דק'
+

188. כוזרי ב' כא'-כד'4 – בלי תירוצים

שום תירוץ אינו מתקבל למעט קשיי פרנסה

5:30 דק'
+

187. כוזרי ב' כא'-כד'3 – פסק השו"ע

בג' מקומות פסק את מצות ישוב הארץ

5:25 דק'
+

186. כוזרי ב' כא'-כד'2 – בכל הדורות

מצות ישוב ארץ ישראל נוהגת בכל הדורות

5:25 דק'
+

185. כוזרי ב' כא'-כד'1- חובת העליה

מצות העליה לארץ חלה על כל יהודי תמיד

5:20 דק'
+

184. כוזרי ב' יט'-כ'4 – יבנה וחכמיה

תן לי יבנה וחכמיה נאמר רק ביציאה לגלות

5:23 דק'
+

183. כוזרי ב' יט'-כ'3 - השבת והארץ

קדושת השבת תלויה באדמת ארץ ישראל

5:21 דק'
+

182. כוזרי ב' יט-כ2 – סוד התאריך

קו התאריך נקבע על פי שבת ארץ ישראל

5:04 דק'
+

181. כוזרי ב' יט'-כ'1 – קו התאריך

ארץ ישראל נמצאת באמצע במרכז העולם

5:27 דק'
+

180. כוזרי ב' טז'-יח' – הארץ והמועדים

האור הנשמתי שבמועדים מאיר רק בארץ

5:29 דק'
+

179. כוזרי ב' טז'4 – הארץ והעם

תיקון העולם רק על ידי חיבור העם והארץ כאחד

5:24 דק'
+

178. כוזרי ב' טז'3 – הנשמתיות חוזרת

ההבנה הנשמתית תשיב את אהבת הארץ

5:30 דק'
+

177. כוזרי ב' טז'2 – העולם מתברך

שלטון ישראל בארץ ישראל הוא ברכת העולם

5:15 דק'
+

176. כוזרי ב' טו'-טז'1 – הישרת העולם

ארץ ישראל נועדה לישר את כל העולם

5:20 דק'
+

175. כוזרי ב' יג'-יד'2 – הכרה מטושטשת

התרחקות מרזי תורה יצרה בלבול

5:21 דק'
+

174. כוזרי ב' יג'-יד'1 – יסוד הכל

יסוד הנבואה הבכורה והברכה היא ארץ ישראל

5:16 דק'
+

173. כוזרי ב' יא'-יב'4 – קרבה נשמתית

קרבה לד' אפשרית רק בארץ ישראל

5:15 דק'
+

172. כוזרי ב' יא'-יב'3 – העצמות היבשות

ארץ ישראל מחיה את עצמותנו

5:14 דק'
+

171. כוזרי ב' יא'-יב'2 – הקיום הישראלי

קיום ישראל והעולם כולו תלוי בארץ

5:18 דק'
+

170. כוזרי ב' יא'-יב'1 – פירות הארץ

אורה של ארץ ישראל ניכר בילדיה

5:32 דק'
+

169. כוזרי ב' י' – מימד המקום

צריכים להתרגל שהקדושה קשורה למקום מסויים

5:30 דק'
+

168. כוזרי ב' ט'2 – החידוש הגדול

גילוי אלוקות באדמה הוא שיא החידוש

5:27 דק'
+

167. כוזרי ב' ט'1 – ארץ האלוק

ארץ ישראל היא ארץ אלוקית ונושמת

5:30 דק'
+

166. כוזרי ב' ז'-ח' – אלוקי ישראל

השכינה מאירה לכל ישראל לא רק לנביאים

5:30 דק'
+

165. כוזרי ב' ג'-ד'2 – הציור המסביר

למה נדרש ציור להבנת המסר האלוקי

5:21 דק'
+

164. כוזרי ב' ג'-ד'1 – הצייר האלוקי

השכינה מצמצמת את אור האינסוף בעבורנו

5:11 דק'
+

163. כוזרי ב' ב'3 – השם המפורש

הקב"ה מיחד עצמותו בשם הוי"ה הקדוש

5:21 דק'
+

162. כוזרי ב' ב'2 – השמות שבתורה

כל התורה היא שמותיו של הקב"ה

4:57 דק'
+

161. כוזרי ב' ב'1 – שמות האלוקים

שמות ד' מתיחסים לפעולותיו ולא לעצמותו

5:11 דק'
+

160. כוזרי ב' א' – ואלה שמות

התגלות שם ד' כרוכה בשמם של ישראל

5:25 דק'
+

159. כוזרי א' קג'-קיז' – עולם הבא

האושר בארץ ישראל מתגלה בהווה לעינינו

5:21 דק'
+

158. כוזרי א' קג' – ההתקרבות לנביא

אור הנביא גורם למהפכה ברצון ובנפש

5:21 דק'
+

157. כוזרי א' ק'-קג' – מצוות מתקנות

התיקון כרוך בסגולת ישראל והמצוות

5:26 דק'
+

156. כוזרי א' צב'-צט'2 – רפורמיות גלותית

אין נאמנות למצוות בלי הארץ

5:18 דק'
+

155. כוזרי א' צב'-צט'1 – העגל הרפורמי

מצוות הן מצוות רק כשהן אלוקיות

5:20 דק'
+

154. כוזרי א' פח'-צא'4 – שכל אלוקי

מהבלתי נתפס מאיר אור אל הנתפס

5:20 דק'
+

153. כוזרי א' פח'-צא'3 – שכל מהתורה

התורה מחזיקה מהשכל האנושי

5:26 דק'
+

152. כוזרי א' פח'-צא'2 – היטהרות מהגשמה

בכל יום יש להתנקות מהגשמה

5:19 דק'
+

151. כוזרי א' פח'-צא'1 – הנטייה להגשמה

המאמין עלול להגשים את האלוק

5:25 דק'
+

150. כוזרי א' פ'-פז'7 – חווית הזרימה

הבריאה מתחדשת בעצם חיותנו

5:19 דק'
+

149. כוזרי א' פ'-פז'6 – הפלא הנבואי

כל נבואה היא בריאה פלאית חדשה

5:22 דק'
+

148. כוזרי א' פ'-פז'5 – הדיבור האלוקי

הקב"ה ממש מדבר אל הנביאים

5:24 דק'
+

147. כוזרי א' פ'-פז'4 – החידוש התמידי

שבת היא מקור החידוש השבועי

5:21 דק'
+

146. כוזרי א' פ'-פז'3 – מעל השמש

התחדשות באמת באה מעל השמש

5:21 דק'
+

145. כוזרי א' פ'-פז'2 – שכל יוצר

השכל הישראלי הוא שכל בורא ויוצר

5:21 דק'
+

144. כוזרי א' פ'-פז'1 – תורה בוראה

התורה היא המשך יצירת העולם

5:29 דק'
+

143. כוזרי א' פ'-פד' – ויהי אור

תורה שהיא משיכת האור לעולם

5:24 דק'
+

142. כוזרי א' עז'-עט'3 – כוחות חיים

המצוות הן חיבור למקור החיים

5:15 דק'
+

141. כוזרי א' עז'-עט'2 – ידיעה אלוקית

חכמה נשגבת במצוות התורה

5:21 דק'
+

140. כוזרי א' עז'-עט'1 – מציאות אלוקית

פרטי המצוות הם פרטי מציאות

5:17 דק'
+

139. כוזרי א' סח'-עז'4 – שיגוב נשמתי

האטום האלוקי הגנוז בנשמתי

5:06 דק'
+

138. כוזרי א' סח'-עז'3 – עצמת החכמה

הגדלות האמיתית היא החכמה

5:12 דק'
+

137. כוזרי א' סח'-עז'2 – משל הנמלה

חכמה מידות ומעשים טובים

5:24 דק'
+

136. כוזרי א' סח'-עז'1 – מה קטנו

הגדלות מתגלה דוקא בפרטים הקטנים

5:25 דק'
+

135. כוזרי א' סז'2 - התפתחות מוסרית

הדרויניזם הביא השחתה מוסרית

5:23 דק'
+

134. כוזרי א' סז'1 - תורת ההתפתחות

חיקוי וזיוף של תפיסה יהודית

5:21 דק'
+

133. כוזרי א' סד'-סז' - נטיפים ודינוזאורים

אינם סותרים האמונה היהודית

5:19 דק'
+

132. כוזרי א' סב'-סג' - החכמה העולמית

השכינה היא מקור כל החכמה

5:02 דק'
+

131. כוזרי א' מט'-סא' - החיבור לראשונים

לפגוש את משה רבינו מקרוב

5:23 דק'
+

130. כוזרי א' מד'-נב' - מסורת ישראלית

המסירה בנויה על סגולת ישראל

5:08 דק'
+

129. כוזרי א' מז'6 – מדינת ישראל

כך מתגלה שמלוא כל הארץ כבודו

5:14 דק'
+

128. כוזרי א' מז'5 – מדרגת חיים

הקדושה שבנשמותינו אינה בחירית

5:20 דק'
+

127. כוזרי א' מז'4 – מחובר תמיד

החיבור לד' הוא דרך כלל ישראל

5:08 דק'
+

126. כוזרי א' מז'3 – עם אחד

כל ישראל הם נשמה אחת גדולה

5:23 דק'
+

125. כוזרי א' מז'2 – המעיין הכללי

כנסת ישראל היא תמצית ההויה

5:21 דק'
+

124. כוזרי א' מז'1 – הגרעין לפרי

העולם זקוק לעם קדוש במרכזו

5:29 דק'
+

123. כוזרי א' כח'-מג'8 – החלום הנבואי

זה מה שחסר לאהבת תורה עם וארץ

5:18 דק'
+

122. כוזרי א' כח'-מג'7 - באמונתו יחיה

כדי להאמין עליך לחיות את חייך

5:25 דק'
+

121. כוזרי א' כח'-מג'6 – ההבנה הנשמתית

התמזגות הוויתית בתורת ד'

5:25 דק'
+

120. כוזרי א' כח-מג'5 – האינסוף שבתוכי

הוא שמעניק לי חופש אמיתי

5:18 דק'
+

119. כוזרי א' כח'-מג'4 – תארים מלאכיים

השכל אינו תופס את הנשמה

5:17 דק'
+

118. כוזרי א' כח'-מג'3 – זיהוי הנשמה

עצם חיי האני לא השכל ולא הרגש

5:18 דק'
+

117. כוזרי א' כח'-מג'2 – מעל השכל

הנשמה היא מדרגת חיים מעל השכל

5:25 דק'
+

116. כוזרי א' כח'-מג'1 – מה זה אני

הבנת האני הכרחית לבנין האמונה

5:18 דק'
+

115. כוזרי א' כז' – לא גזענות

כולם יכולים להתגייר ולזכות לחיבור הנשמתי

5:25 דק'
+

114. כוזרי א' כה'-כז' – אמונה ישראלית

החיבור לאלוקים מצריך כשרון נשמתי

5:19 דק'
+

113. כוזרי א' כה2 – מסירת התורה

כמו נחל חיים זורם מהר סיני ועד אלינו

5:02 דק'
+

112. כוזרי א' כה'1 – גילוי עצמותו

אנו עוסקים בהתגלות הבורא ולא בעצמותו

5:22 דק'
+

111. כוזרי א' יט'-כד'3 – הברקים

לפעמים יש הברקה מיוחדת משמים

5:17 דק'
+

110. כוזרי א' יט'-כד'2 – האלוקות המתגלה

האלוקות יורדת אלינו לחיינו ועולמנו

5:16 דק'
+

109. כוזרי א' יט'-כד'1 – היתכנות החיבור

איננו תופסים אינסוף אז איך נתחבר

5:14 דק'
+

108. כוזרי א' יא'-יח' – מראה עיניים

רק אמונת מראה עיניים היא וודאית

5:10 דק'
+

107. כוזרי א' יא' – אנוכי השם

ביסוס האמונה דוקא על יציאת מצרים

5:29 דק'
+

106. כוזרי א' י' – אנחנו ההוכחה

הוכחת החיבור מתרחשת עלינו ובנו

5:21 דק'
+

105. כוזרי א ו'-ט' – ההוכחה הנדרשת

להיתכנות החיבור הפלאי עם האלוקים

+

104. כוזרי א' ו' – אמונת המוסלמי

אינו מגשים אבל גם לא יודע את סוד החיבור

5:22 דק'
+

103. כוזרי א' ה'2 – החסד המדומה

מוכרחים להתנקות מהצביעות הנוצרית

5:09 דק'
+

102. כוזרי א ה'1 – מה נוח

הנוצרים מוותרים על האמת למען הנוחות

5:14 דק'
+

101. כוזרי א' ד'7 - יאוש נוצרי

השוואת צדיק לרשע גרמה ליאוש מתיקון

5:13 דק'
+

100. כוזרי א' ד'6 - התסביך הקייני

מתאווים לאיצטלת היהודי בלי לתקן מעשיהם

5:15 דק'
+

99. כוזרי א' ד'5 - הפקרת המעשים

הנצרות מפקירה את עולם המעשה

5:17 דק'
+

98. כוזרי א' ד'4 - הגשמת האלוה

הנוצרים מגשימים את האלוהים וזה שורש הרע

5:16 דק'
+

97. כוזרי א' ד'3 - שנאת ישראל

הנצרות בנתה את עצמה על חורבן ישראל

5:05 דק'
+

96. כוזרי א' ד'2 - אהבת הבריות

יהודים אוהבים את כל האדם באשר הוא

5:23 דק'
+

95. כוזרי א' ד'1 - תנ"ך לכולם

גם הנוצרים והמוסלמים מאמינים בתנ"ך של ישראל

5:19 דק'
+

94. כוזרי - השכל מוגבל

הסתירות באמיתות האנושיות מוכיחות שהשכל מוגבל

5:22 דק'
+

93. כוזרי - היהדות מדעית

היהדות מבוססת על אמת מדעית אמפירית ברמת מעבדה

5:22 דק'
+

92. כוזרי - החלום כהוכחה

הכמיהה הפנימית שבמלך כוזר מוכיחה שהפילוסוף טועה

5:04 דק'
+

91. כוזרי - כוחי ועוצם ידי

זו אמירה חיובית רק לזכור שהברכה באה משמים

5:17 דק'
+

90. כוזרי - השכמת הבוקר

לא קל לקשור את הנשמה מהאינסוף עם הגוף הגשמי

5:34 דק'
+

89. כוזרי - טבעיות הפרדוקס

יהודי חי את פרדוקס האמונה בהרמוניה טבעית מתוקה

5:14 דק'
+

88. כוזרי - פרדוקס האמונה

הפרדוקס הזה הוא שיא האמונה בפלא האלוקי של הבריאה

5:07 דק'
+

87. כוזרי - הדעת האלוקית

דעת האלוקים שונה לגמרי משלנו ואינה מונעת בחירה

5:18 דק'
+

86. כוזרי - הידיעה והבחירה

אם הקב"ה יודע הכל מראש היכן חופש הבחירה?

5:17 דק'
+

85. כוזרי - אלילות השכל

הפילוסוף עושה מהשכל אליל ומסרב להודות בגבוליותו

5:13 דק'
+

84. כוזרי - מיצוי השכל

השכל הפילוסופי נגמר בסוגיית החיבור בין האינסוף לסופי

5:19 דק'
+

83. כוזרי - פילוסופיה מפקירה

ניתוק האלוקים מהעולם יוצר הפקרות מוסרית

5:11 דק'
+

82. כוזרי - שאלת האמונה

איך יתכן שהשלמות האינסופית מתחברת עם עולם חסר

5:09 דק'
+

81. כוזרי - האינסוף והסופי

שאלת האמונה אינה אם יש או אין אלוקים האינסוף ודאי קיים

5:16 דק'
+

80. כוזרי - החלום החפשי

האינטליגנציה החלומית מתעלה מעל המציאות הגבולית

5:09 דק'
+

79. כוזרי - רוח אפינו

אור ד' מתגלה בתוך אפינו ועצמותנו זהו סוד הביטוי אני ד'

5:07 דק'
+

78. כוזרי - מהפיכה בחינוך

מוכרחים להכניס למערכת החינוך שיעורים על האני

5:10 דק'
+

77. כוזרי - שמח בחלקו

השמחה והברכה באה לאדם אך ורק בחלק העצמי שלו

5:03 דק'
+

76. כוזרי - זהירות מקרייריזם

הקרייריסט שורף את כל עצמיותו לטובת מטרה רחוקה

4:48 דק'
+

75. כוזרי - הטוב הלאומי

עבודה זרה היא התנכרות לטוב האלוקי שבעצמותנו הלאומית

5:01 דק'
+

74. כוזרי - תחבולות היצר

היצר מתחזה בתוכנו כאילו הוא האני עצמי שלנו

+

73. כוזרי - האני האמיתי

חטא אדם הראשון גרם למורכבות בזיהוי רצוננו האמיתי

4:57 דק'
+

72. כוזרי- נאמן לעצמי

כל החטאים כולם אינם אלא בגידה בעצמיות שלי

4:55 דק'
+

71. כוזרי - החלום שלי

כל היהדות כולה אינה אלא גילוי ומימוש האור שבאני שלך

5:02 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'14 – הכל נוהר

מנהר הבינה העמוקה הכל יאיר גם הצדדים הרוחניים וגם הצדדים המעשיים הגשמיים והחברתיים

6:13 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'13 – הכרה חודרת

הכרה חודרת ופנימית בישראל תשחרר את התפיסה ותביא את כולנו לפריחת חיים ולעליית קומה

5:40 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'12 – עולם חדש

מחוסר הכרה עמוקה בסופו של דבר הנסיונות נרקבים ועל החסרון קם עולם חדש עמוק וחי

5:20 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'11 – ההכרה השטחית

שטחיות הכרתנו את עצמנו היא שגורמת לנסיונות הגאולה להתמסמס מחוסר עומק וחיבור למעיין החיים

3:37 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'10 – קיומנו וגבורתנו

ההכרה העולמית אלוקית הכוללת כל נובעת מהאמת האלוקית שבתוכנו שהיא יסוד קיומנו וגבורתנו

4:14 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'9 – ההכרה האלוקית

ההכרה העולמית אלוקית חובקת באהבה את כל ומתנשאת בגבורה על כל, מלאה ענוה עם כל ורחמים על כל

5:10 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'8 – הניגודים מרחיבים

הטוב מבחין את הרע והרע מעמיק את הטוב הניגודים רק מרחיבים ומעמיקים את מציאות הטוב

5:54 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'7 – גבורתנו עדינה

כל מה שיש בעולם נובע מגבורת הבורא שמאירה מתוכנו ועל כן אנו מלאים רחמים על כל

7:12 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'6 – בשני יצריך

היצר הטוב והיצר הרע יצירה אחת היא מידי אל עולם הכל נעשה ברצונו והכל עולה במעלות הקודש

5:17 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'5 – ניצוח הגוף

אנחנו מחדשי העולם וברור אם כן שאיננו עוזבים את הגוף הפרטי והלאומי שחידשנו אלא מנצחים אותו

4:53 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'4 – התורה מחדשת

תורת ישראל היא בעיקר המשכה של היצירה חידוש מעשה בראשית בכל יום על ידי לימודה בישראל

4:48 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'3 – הארץ מחדשת

ארץ ישראל היא תנאי הכרחי לחידוש העולם על ידי ישראל ולכן לאומיותנו מחוברת אליה בדוקא

4:08 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'2 – התחדשות תמידית

בכל יום מתחדש העולם ונברא מחדש בגבורתו של יוצר בראשית המתגלה דרך נשמות ישראל

4:23 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'1 – צבאות ישראל

הקב"ה נקרא צבאות על שם ישראל והצבאיות הזו קשורה להתחדשות העולם על ידי נשמות ישראל

5:01 דק'
+

ישראל ותחיתו ז'4 – חוש הקודש

חוש הקודש של חז"ל יודע איך להישמר מפח יוקשים ולהגן על הקיום הרוחני הישראל נגד המסיונריות

4:25 דק'
+

ישראל ותחיתו ז'3 – סכנת המסיון

רכי לב וקטני דעת עומדים גם היום מול פיתוי מסיונרי המוגש בלבוש של אהבה אוניברסלית וסיוע כספי

5:04 דק'
+

ישראל ותחיתו ז'2 – הכרה ואמונה

גודל הנזק ברוחניות תלוי ביחש ישר לרמת המגע הרוחני אם בהכרה או בהרגשה או באמונה

5:16 דק'
+

ישראל ותחיתו ז'1 – אקלים רוחני

כמו שצמחים ובעלי חיים זקוקים לאקלים מסויים ואף לתנאי חיים כמו מים כך גם בעולם הרוחני

6:25 דק'
+

ישראל ותחיתו ו'4 – מתגדלים ומתאמצים

כתוצאה מהמלחמה להשבת הגניבה מתגדלים ומקבלים משנה אומץ באמונה ומוסר

5:10 דק'
+

ישראל ותחיתו ו'3 – חזרה לקדושה

כשהקדושה לוקחת בחזרה את האורות שנגנבו ממנה היא גם לוקחת את הטוב שבמקסם הכזב

5:26 דק'
+

ישראל ותחיתו ו'2 – המשפילי לראות

כשישראל מודיעים בעולם שד' משגיח גם על הפרטים הכי קטנים זה מביא התעלות גדולה

7:12 דק'
+

ישראל ותחיתו ו'1 – מך ונשפל

ההפקרה של העולם המעשי לא רק מונעת מאור הקודש להתפשט בהויה אלא גם מורידה את ערכו

5:14 דק'
+

ישראל ותחיתו ה'12 – בגאולת ישראל

הרעיונות הקדושים שנגזלו על ידי הנצרות יחזרו ויאירו ויצאו משביים בגאולת ישראל

5:26 דק'
+

ישראל ותחיתו ה'11 – אור ישראל

לפני זריחת אורם של ישראל העולם הוא מחולק ומפורד לשברי שברים וחסרה ההרמוניה

5:11 דק'
+

ישראל ותחיתו ה'10 – אמונה ומעשה

החיבור האמוני הישראלי בין אמונה למעשה יישר את העולם כולו ואור יזרח לישרים

5:01 דק'
+

ישראל ותחיתו ה'9 – ההשקפה האלוקית

העולם הגויי אינו מוכשר עדיין לקבל את ההשקפה האלוקית המחברת שמים וארץ יחדיו

4:39 דק'
+

ישראל ותחיתו ה'8 – ההפקרות המעשית

הנצרות הפקירה את העולם המעשי ואמרה שהאלוקים לא יביא את האדם בחשבון על מעשיו

4:26 דק'
+

ישראל ותחיתו ה'7 – ניצחנו וננצח

ישראל מכיר את התרבויות העולמיות אורם ומחשכיהם וכמו שניצח את האלילות כך ינצח את החושך הקל יותר

5:49 דק'
+

ישראל ותחיתו ה'6 – הסתגלות העולם

העולם אינו מסוגל כעת לחיות כמו עם ישראל באור ד' האחד והמקיף אנו נביאו להסתגל לכך

5:45 דק'
+

ישראל ותחיתו ה'5 – רוממות הכל

לא מוותרים על שום דבר לא בחומר ולא בפוליטיקה ולא בשום דבר את הכל מעלים קומה

5:19 דק'
+

ישראל ותחיתו ה'4 – העם המטהר

תפקיד עם ישראל לטהר את העולם כולו מכל מחשכיו מכל הצער והסבל לעשותו מאושר

7:23 דק'
+

ישראל ותחיתו ה'3 – הידיעה המנוחלת

הבורות התורנית הנוראה השוררת במדינת ישראל היא אשר מונעת מאיתנו למלא את תפקידנו האלוקי

4:05 דק'
+

ישראל ותחיתו ה'2 – אור הבהירות

העולם מחכה לחיבור הישראלי אל האינסוף המביא את שפע האור והברכה לכל העולם כולו

4:30 דק'
+

ישראל ותחיתו ה'1 – מחכים לישראל

העולם ומלואו מלא בהמתנה ובציפייה נסתרת לגילוי אורם של ישראל גם אם נראה להיפך

7:08 דק'
+

ישראל ותחיתו ד'7 – עד הישועה

שליטת הארס הזה נגמרת על ידי ישועתם של ישראל אז ינוסו הצללים ואור חדש על ציון יזרח

6:09 דק'
+

ישראל ותחיתו ד'6 – ניצול החולשה

אותו ארס רוחני מנסה לעקור יהודים משורשיהם על ידי ניצול חולשה כלכלית או בורות

7:23 דק'
+

ישראל ותחיתו ד'5 – דם החיים

הארס הפוגע באמונה האחדותית אם חדר חלילה הרי הוא פוגע בדם החיים בעיקר העיקרים

4:46 דק'
+

ישראל ותחיתו ד'4 – קובעת הכל

האמונה בד' אחד היא לא רק המפתח לזרימת החיים אלא היא הקובעת את עתידנו תקותנו חוזקנו ובטחוננו

6:16 דק'
+

ישראל ותחיתו ד'3 – היטהרות יומיומית

השכל הגבולי גורם נטיה להגשמה וצריך כל הזמן לטהר את האמונה ולזכור שאת עצמות האלוק איננו תופסים

7:29 דק'
+

ישראל ותחיתו ד'2 – הגשמת האלוקות

הגשמה היא הגבלה ומי שמגשים באלוקות הוא עובד עבודה זרה שמייחס אלוקות לנבראים

6:53 דק'
+

ישראל ותחיתו ד'1 – אמונת האחדות

האמונה הטהורה בד' אחד היא לא רק ענין פילוסופי אלא מקור החיים הטהורים השופעים בישראל

5:53 דק'
+

ישראל ותחיתו ג'9 – הרחמים המדומים

הנצרות הפקירה המשפט וניתקה אותו ממקורו האלוקי נתון לגחמותיו של השופט והמליכה את האינטרס

5:48 דק'
+

ישראל ותחיתו ג'8 – המשפט והארץ

רק באדמת ארץ ישראל בה סגולתנו הנשמתית מתגלה זורחת גם סגולת השראת השכינה שבמשפט

5:25 דק'
+

ישראל ותחיתו ג'7 – משפט משה

בתחילת יסוד המשפט בישראל מלמד משה רבינו שהמשפט אצלנו הוא בעצם דרישת אלוקים

4:41 דק'
+

ישראל ותחיתו ג'6 – מלחמת הסמיכה

היוונים הרגישו שבסמיכת הדיינים מסתתר כוח סגולתנו ונלחמו נגדה ור' יהודה בן בבא מסר נפשו להמשיכה

3:12 דק'
+

ישראל ותחיתו ג'5 – בכל דרכיך

הכל אבל הכל מחובר אצלנו לקודש כולל הקנין העושר והכבוד ואפילו הממשלה בישראל

4:48 דק'
+

ישראל ותחיתו ג'4 – משפט ישראל

המשפט הישראלי בנוי על השראת השכינה ששורה על הדיין הסמוך ובו מתגלה האחדות האלוקית שלנו

4:41 דק'
+

ישראל ותחיתו ג'3 – אור חיינו

אור ד' אחד חי ממש בקרבנו בתוכנו. זהו מקור האור שמאיר את השכינה בתוכנו ובכוחה אנו מייחדים את הכל

3:48 דק'
+

ישראל ותחיתו ג'2 – האחדות שבנו

נשמת כלל ישראל היא נשמה אחת ממש והיא הנותנת לנו את האחדות המלאה היחודית רק לנו

4:13 דק'
+

ישראל ותחיתו ג'1 – חיי הקודש

מרכז החיים שלנו הוא בקודש העליון האינסופי ואנו נולדים ממנו בהשתלשלות הדרגתית מקודש לאמת ולאמונה

4:37 דק'
+

ישראל ותחיתו ב'7 – אור משיח

החיבור הפנימי המוסרי לתורה מביא אותנו להתברכות אדירה בכל מישורי החיים והאומה ממשיכה להתחיות

3:43 דק'
+

ישראל ותחיתו ב'6 – כך ראוי

מיד בחיבורנו לחוקי התורה אנו באים למקום נשמתי ועילאי יותר האומר לא רק ככה זה אלא כך ראוי שיהיה

5:14 דק'
+

ישראל ותחיתו ב'5 – דבקות בתורה

על ידי דבקות בתורה וחוקיה עם ישראל זוכה להידבק במקור חייו ולהתברך בברכת ד' ואם לאו אז חלילה להיפך

5:21 דק'
+

ישראל ותחיתו ב'4 – החוקיות הלאומית

גם בצדדים הלאומיים של הקשר בין תורה לעם וארץ יש שלשלת סיבתית ודבר גורר דבר

5:40 דק'
+

ישראל ותחיתו ב'3 – אור החיים

כשמתעלים למקום של הבנה מוסרית אז מושכים את כל השלשלת החוקית הסיבתית אל אור החיים

5:17 דק'
+

ישראל ותחיתו ב'2 – מועקת החוקיות

יש מועקה בלתי מוסברת במניעה המכריחה את השלשלת הסיבתית לנהוג על פי חוקיה ללא שינוי

5:23 דק'
+

ישראל ותחיתו ב'1 – שתי הבנות

ישנן שתי הבנות כלליות בכל נושא. האחת היא ההבנה הסיבתית החוקית והשניה היא המוסרית מדוע כך ראוי

6:46 דק'
+

ישראל ותחיתו א'25 – גוי ואלוקיו

בעם ישראל מתגלה זרוע ד' וגבורתו, פעולתו בעולם ומלכותו על כל, לטובת העולם כולו

6:03 דק'
+

ישראל ותחיתו א'24 – העם הנבחר

רק עם ישראל בנוי ומסוגל בכשרון אלוקי להגות את האמת החודרת של חיבור שמים וארץ

5:07 דק'
+

ישראל ותחיתו א'23 – כתר מלכות

התפארת המחברת את הכתר העליון האינסופי עם המלכות המתגלה בארץ שרויה היא בישראל

6:13 דק'
+

ישראל ותחיתו א'22 – אתה אל

הקב"ה מתגלה כאינסוף ברוך הוא השוכן בשמי שמים ויורד ומתגלה בתחתיות ארץ להחיות ולהאיר

5:21 דק'
+

ישראל ותחיתו א'21 – קרן ישראל

רוממות קרן ישראל במדינתו בארצו מביאה להתברכות האור האלוקי וגילויו במלא עוצמת גבורתו וברכתו העולמית

4:58 דק'
+

ישראל ותחיתו א'20 – אור הגאולה

גאולת ישראל בארצו היא זריחת אורם של ישראל אור סיפור תהלת ד' שיאיר ויגאל את העולם כולו

4:38 דק'
+

ישראל ותחיתו א'19 – הנופלים יקומו

על ידי האמת האלוקית העליונה השורה בישראל כל הנופלים העשוקים והרצוצים יקומו וינהרו ויאירו באורה

5:18 דק'
+

ישראל ותחיתו א'18 – קוממות היקום

האמת האלוקית העליונה השורה בנשמת ישראל היא מקימה את היקום ומפגישה אותו עם קומתו הרוחנית

5:20 דק'
+

ישראל ותחיתו א'17 – תכנית מדיניותו

ידיעת הקודש האלוקי מתגלה גם בתכנית מדינתו משום שהיא עצם חייו ואי אפשר להפריד את מדינתו ממנה

7:53 דק'
+

ישראל ותחיתו א'16 – חרותה בנשמתו

ידיעת הקודש האלוקי חרותה בעצמות נשמת ישראל ורוחו תובעת בטבעיותה את התגלות הידיעה הזו בעולם

4:40 דק'
+

ישראל ותחיתו א'15 – אמונת אומן

הידיעה האלוקית היא תכונת רוחנו ואמונתנו החזקה והיא אשר נותנת לנו את הקיום הנצחי הגובר על כל

6:26 דק'
+

ישראל ותחיתו א'14 – הכל לכבודו

ישראל מגלה לעולם את כבוד הבורא שהוא התגלות הערך של כל העולם כולו רוממותו ואושרו

6:10 דק'
+

ישראל ותחיתו א'13 – רכושה ועשרה

אפילו הרכוש הישראלי והמאמץ להתעשר אינו אלא חלק מסיפור תהלת ד' כדי לתת כלים ליעוד האלוקי הזה

5:48 דק'
+

ישראל ותחיתו א'12 – בלהט נעוריה

הנוער הישראלי עם כל להט אש נעוריו רואה את עצמו מואר באור סיפור תהלת ד' ומכוין עצמו בהתאם

6:17 דק'
+

ישראל ותחיתו א'11 – בנין הדורות

בכל דורותיה כל דור לפי ענינו ותפקידו כולם עסוקים בסיפור תהלת ד' בדגש המיוחד שיועד לכל אחד מהם

6:04 דק'
+

ישראל ותחיתו א'10 – בקרן אורה

ישראל עומד הוא בקרן אורה זו של סיפור תהלת ד' בכל אשר הוא עושה בכל מישורי חייו

5:49 דק'
+

ישראל ותחיתו א'9 – התוכן הישראלי

תוכן אור הגבורה והתפארת יש בו חיי חכמה חסד אהבת כל הבריות וחיי פאר מקדושים

6:25 דק'
+

ישראל ותחיתו א'8 – מליאות ישראלית

עם ישראל מלא כל כולו באור הגבורה בה נברא העולם ואור התפארת הגנוז בתורה ומחבר העולמות

7:19 דק'
+

ישראל ותחיתו א'7 – ואתם עדי

העולם אינו יכול להתקשר אל הבורא הבלתי נתפס אלא על ידי עדותם של ישראל הבאה מתוך עצם זרימת חייהם

5:53 דק'
+

ישראל ותחיתו א'6 – ישראל מכיר

עם ישראל יודע את הידיעה האלוקית לא רק פילוסופית אלא מתוך היכרות פנימית שעושה אותו לעד

6:38 דק'
+

ישראל ותחיתו א'5 – גורל ישראל

זה לא משהו שאנחנו בוחרים. רוצים או לא רוצים לכך נוצרנו על מנת להחיות את כל העולמות וסעיפיהם

6:08 דק'
+

ישראל ותחיתו א'4 – צבא השם

עם ישראל ארץ ישראל ותורת ישראל הם בעצם המשכיותה של הבריאה והתהוותה כל יום מחדש

4:22 דק'
+

ישראל ותחיתו א'3 – גבורת הבורא

כח הגבורה העליונה של יוצר בראשית גנוז הוא בנשמת ישראל המהוים צינור חיים להתחדשות בריאת העולם

4:16 דק'
+

ישראל ותחיתו א'2 – צינור השפע

עם ישראל הוא צינור השפע המושך את האור מן האינסוף ומצמצמו כך שיוכל להאיר לנבראים

6:52 דק'
+

ישראל ותחיתו א'1 – היכולת להלל

עם ישראל הוא יצירה מיוחדת ויחודית שרק בכוחה לספר תהלת האינסוף הבלתי נתפס בשכל האנושי

7:16 דק'
+

אורות התורה - עצות בלימוד ד'

כל סוגיה שמתבררת לנו אנו נבנים על ידה ובונים על ידה את העולם ואת היקום כולו ומחברים אותו לרצון ד'

7:28 דק'
+

אורות התורה - עצות בלימוד ג'

לימוד יומי של גמרא רש"י ותוספות חשוב מאד ובעיון יש להמשיך לרא"ש רי"ף רמב"ם ושו"ע עם מפרשיו

6:56 דק'
+

אורות התורה – עצות בלימוד ב'

ארץ ישראל דורשת תעופה רוחנית הנמצאת בלימוד הרוחני. העומק הלימודי בעושר האגדה מכשיר את הנהגת הדור

6:34 דק'
+

אורות התורה – עצות בלימוד א'

לימוד אמונה חשוב כמו מוח לגוף. יש לחזור לפחות עשר פעמים. גדלות באה מלימוד תלמוד וראשונים כסדרם

7:13 דק'
+

אורות התורה יג' ח'4 – תורת הגאולה

חכמי ארץ ישראל יאירו בתורתם בנשמתם את האור הגדול של הנשמה האלוקית המשוטטת על הררי ציון

7:24 דק'
+

אורות התורה יג' ח'3 – ענוות המנהיג

הרבה מגואלי ישראל היו בהתחלה ענווים יותר מידי עד כדי כמעט פחדנות עד שהבינו שהגאולה תלויה בהם

7:28 דק'
+

אורות התורה יג' ח'2 – למרות העוני

חכמי ארץ ישראל מוכרחים להתגבר על כל המצוקות ולגלות את האור של תורת ארץ ישראל

7:26 דק'
+

אורות התורה יג' ח'1 – מוסר מיוחד

חכמי ארץ ישראל צריכים לקבל מוסר הפוך מכל גאוותני העולם מוסר שיוציאם מענוה פסולה

6:11 דק'
+

אורות התורה יג' ז'2 – רק בארץ

רק בארץ ישראל יכולה התורה להתגלות כפי שהיא מעיין מים חיים המגלה ומאיר את הנשמה ומחבר את הכל

8:52 דק'
+

אורות התורה יג' ז'1 – תורת חו"ל

בתורת חו"ל לא מתגלים החיים המקוריים הבאים ממעיין החיים וזה גורם לחוסר יכולת של הכללה

7:49 דק'
+

אורות התורה יג' ו' – חכמי הארץ

חכמי ארץ ישראל יכולים להיות ענקים הבאים מהכללים אל הפרטים ובלבד שיעסקו בפנימיות התורה

7:03 דק'
+

אורות התורה יג' ה' – זיו הפנימיות

מזיו הפנימיות יוכלו חכמי ארץ ישראל לפלפל בתורת הנגלה ולהגיע לבירור ההלכה בזריזות רבה

7:06 דק'
+

אורות התורה יג' ד' – הכל יתחבר

מאורה של תורת ארץ ישראל עולם ההלכה יואר באור הפנימי וכל תחומי החיים יתחברו זה לזה

8:49 דק'
+

אורות התורה יג' ג' – תורת הכלל

תורת חוץ לארץ עסוקה בפרט ואילו תורת ארץ ישראל מעלה את כל הפרטים אל האור הגדול של הכלל

8:07 דק'
+

אורות התורה יג' ב' – זהב הארץ

תורת ארץ ישראל באורה המיוחד נדרשת במיוחד לדורנו כדי להראותו את האמת והבהירות והיפה והנשגב שבתורה

6:51 דק'
+

אורות התורה יג' א'2 – להאיר במחשכים

תפקידו של התלמוד הבבלי להוריד את האור למחשכים הארציים לעולם השכל המוגבל

8:01 דק'
+

אורות התורה יג' א'1 – הנגלה מאיר

כשלומדים הרבה נסתר אז כל הנגלה מתחיל להאיר מאורו של הנסתר זו היא שיטת התלמוד הירושלמי

7:42 דק'
+

אורות התורה יב' ז' – הארץ הרוחנית

כשם שאי אפשר לכנסת ישראל להוציא את סגולותיה בלי ארץ ישראל כך היהודי זקוק לתורה

7:08 דק'
+

אורות התורה יב' ו' – חיים בתורה

אי אפשר לאדם לחיות ללא אור תורה וכל מי שיש בו חיים הרי זה בא מזכות אבות מכח התורה

6:57 דק'
+

אורות התורה יב' ה' – תורה מחוברת

אין לקרוע את התורה משאר העולם שהרי קול ד' קורא בכח בשערי האורה הטבעיים המחוברים לתורה

6:38 דק'
+

אורות התורה יב' ד' – אנושיות וישראליות

עמוק בתוך הנשמה האנושית שוכנת הנשמה הישראלית וכך בפנימיות של כל חכמה שוכנת התורה

7:54 דק'
+

אורות התורה יב' ג' – הכשרה לאורות

האורות הפנימיים צריכים לדרך ארץ שתוקדם להם בכל עניני תורה גם אלה שהם מעל הבנת השכל

6:26 דק'
+

אורות התורה יב' ב' – דרך ארץ

המוסר הטבעי מוכרח להקדים בזמן לפני לימוד תורה ורק כהוראת שעה מקדימים את הלימוד להכנה המוסרית

7:55 דק'
+

אורות התורה יב' א' – תורה ישראלית

התורה אחוזה במעיין של נשמות ישראל היא השכינה הקדושה המלאה בכל הטוב לעולם כולו

8:05 דק'
+

אורות התורה יא' ט'-י' – השלמות הישראלית

צמאון הנשמה לרוחניות יכול להשתבר בכל דבר רוחני אבל צמאונה לשלמות הישראלית רק בתורה

6:22 דק'
+

אורות התורה יא' ז'-ח' – התבלין הבלעדי

רק תורה מצילה את האדם מיצר הרע ומתבלת אותו עד שנעשה כח הפועל לקדושה

6:45 דק'
+

אורות התורה יא' ו' – מקור היושר

כשאדם לומד תורה הוא נפשו מתרכזת לתוך אוצר חייה ומתיישרת כפי שעשה אותה האלוקים והכל מתברך

6:35 דק'
+

אורות התורה יא' ה' – קרוב לתורה

מי שקרוב במעשיו ברעיונו וברוחו לתורה זוכה לפתיחת שערי הלב ולתחושת החיים המאושרת הפנימית

8:03 דק'
+

אורות התורה יא' ד' – העליון יורד

העולם הרוחני העליון יורד אלינו על ידי התורה אבל בשביל זה צריך להרגיש חסרון ולרצות ואז זוכים

7:29 דק'
+

אורות התורה יא' ג'2 – תשובת החיים

השכל הקר נטול התחושה מייצר חיבור חלש ופירודי ויש צורך בתשובה אל החיים האלוקיים

7:00 דק'
+

אורות התורה יא' ג'1 – שטף החיים

קיום התורה צריך לבוא מתגבורת כח החיים בנשמה ואז כל חלקי התורה מפעמים בשוה בלב האדם

7:55 דק'
+

אורות התורה יא' ב'2 – אמונה לאומית

העם צריך להאמין באמונה בהירה ונלהבת בחייו ובנטיותיו וללכת בהן בבטחה לאורה של תורה

8:23 דק'
+

אורות התורה יא' ב'1 – האמן בעצמך

איש הישראלי חייב להאמין בעצמו שבתוכו שוכנת נשמת אלוקים חיים ויושר אלוקי שוכן בנטיות חייו

8:00 דק'
+

אורות התורה יא' א'3 – רוח הקודש

מתוך גילוי אורה הפנימי האמיתי של תורה הולכים ועולים עם שקידת התורה ומידות טובות לרוח הקודש

8:45 דק'
+

אורות התורה יא' א'2 – חיי האומה

בראיה הסקירתית הכוללת מתגלה אור תורה שבעל פה כזרימת החיים של האומה כולה

7:33 דק'
+

אורות התורה יא' א'1 – הסקירה הכוללת

יכולת הראיה הפנימית והאמיתית בנויה על סקירה רחבה וכוללת של הפרטים כולם

7:53 דק'
+

אורות התורה י' יז' – ביאור הרזים

דוקא החכמות העולמיות ויראת שמים הטבעית השכלית הם החומר שיקבל צורה מרזי תורה ויבארם

8:22 דק'
+

אורות התורה י' טז' – תפקיד החוצפה

דוקא בגלל החוצפה שגרמה להתעבות ההרגשה אנו יותר מצליחים לעסוק בהארות שכליות עליונות

7:15 דק'
+

אורות התורה י' טו' – מיתוק הגבורות

מי שמצרף את לימוד הנגלה עם לימוד הנסתר הרי הוא ממתיק את הגבורה הנגלית בחסד הצפון

6:43 דק'
+

אורות התורה י' יד' – ריבוי רחמים

מי שכופה את יצרו ומכריח עצמו ללמוד גם פרטי נגלה עם צמאונו לרזי תורה מביא רחמים לעולם כולו

7:02 דק'
+

אורות התורה י' יג' – שקידת התורה

שינויים בסגנון שקידת התורה הרגיל הנובעים מצמאון טהור לרזי תורה אינם מבטלים תורה

7:19 דק'
+

אורות התורה י' יב' – בלי באור

כשלומדים רזי תורה בלי באור אבל בלב נאמן זה כמו ירידת גשמים קשה שאחר כך מביא תבואה טובה

6:45 דק'
+

אורות התורה י' יא' – מהבלתי נתפס

כשלומדים בלב נאמן הדברים מתפרשים גם בשכל אבל עצם הרזים ישארו בלתי נתפסים ומעין עליון לשכל

5:34 דק'
+

אורות התורה י' י' – סגולת הרזים

כשאדם לומד סודות התורה ומרגיש שאינו אוחז בהם בהבנה בהירה בכל זאת הם מאירים את כל מהותו

7:13 דק'
+

אורות התורה י' ט' – המעין העליון

כשהנשמה עייפה מעולם של אינטרסים צרים היא תמצא את חופשה בצלילה למעין העליון של רזי תורה

6:41 דק'
+

אורות התורה י' ח' – השכל העליון

לימודי השכל הרגיל גורמים לפעמים להתעמעמות השכל הנשמתי אבל אין לתקן זאת על ידי בערות

6:52 דק'
+

אורות התורה י' ז' – לימוד מקדים

לפני ששוקעים בקבלה צריך ללמוד בספרי אמונה בדרך השכל כספרי כוזרי רמב"ם ומהר"ל ואז קבלה מביאה להתעלות

8:23 דק'
+

אורות התורה י' ו' – בלי להבין

גם מי שמתקשה בהבנת דקות החילוקים ברזי תורה יוכל לזכות לדבקות נשמתית בלימודו ועל ידי שכלו ישמר מטעויות

7:28 דק'
+

אורות התורה י' ה' – שפת הנשמה

מאחר ורזי תורה באים ממקום נשמתי עליון יכולים הם להיכנס לכל הלבבות ובלבד שישמרו הלומדים על ענוה

7:16 דק'
+

אורות התורה י' ד' – שמח בחלקך

גם אם יש גדולי תורה שמוצאים את מילוי ענינים בנגלה זה לא מוריד מערכך שענינך בלימוד פנימיות התורה

7:50 דק'
+

אורות התורה י' ג' – התאמה לקבלה

כשהאדם רואה שאינו מגיע ליראה וקרבה לד' אלא דוקא מהלימוד הפנימי אות הוא שבזה צריך לעסוק

7:25 דק'
+

אורות התורה י' ב' – עת לכל

לא בכל עת אפשר להגיע לגבהים רוחניים וכשאי אפשר אז יעסוק בנגלה ובמעשה וכשהנשמה פורצת יתן לה חופש

7:18 דק'
+

אורות התורה י' א' – קרבת ד'

טוב ללמוד סתרי תורה כשהלימוד בא מתשוקה לקרבת ד' שאינה מוצאת את מילוייה בחלקי התורה האחרים

7:23 דק'
+

אורות התורה ט' יג' – הלכה למקובלים

לומדי הקבלה המוכשרים ללימוד זה ילמדו הלכה בדרך קצרה וזה וזה יעלה בידם

7:11 דק'
+

אורות התורה ט' יב' – המוכשרים לקבלה

מי שחש צמאון עצום ללימוד פנימיות כמו מזון בסיסי ליראת שמים, אינו צריך להמתין עם לימוד זה

7:04 דק'
+

אורות התורה ט' י'-יא' – תורה כוללת

מי ששוקע בפלפול כדי לשמוח לומד תורה לשמה, ומי שאינו מרגיש אור בפלפולים רחוקים יתגבר בכח כלליותה של תורה

6:24 דק'
+

אורות התורה ט' ט' – דברים קטנים

דברים קטנים הם קטנים ואין להציגם כגדולים אבל מאידך יש לראות את עומקם וחשיבותם לשלמות עץ החיים

5:27 דק'
+

אורות התורה ט' ח' – מיצרי ההלכה

נשמה המוכשרת להתבוננות רוחנית צריכה לרומם את לימוד ההלכה ממיצריו אל הגדלות העליונה

6:49 דק'
+

אורות התורה ט' ז' – חיי החיים

הקב"ה מתגלה בכל דבר בבריאה וישרי לב זוכים להסתכלות האלוקית הזו, אבל אפילו אצלם הגילוי שבתורה גדול מכולם

7:14 דק'
+

אורות התורה ט' ו' – בדרך שלך

מי שעוסק ומשקיע בחלק בתורה שאינו מתאים לו עלול למצוא בתוכו נוגדנים לתורה שהוא לומד

8:56 דק'
+

אורות התורה ט' ה' – חדשנות אמיתית

חדשנות בנויה על יראת שמים טהורה היודעת לחדש את החידושים הכי גדולים דוקא מתוך נאמנות

8:15 דק'
+

אורות התורה ט' ד' – שמחה בהלכה

השמחה בקיום פרטי ההלכה הדווקניים באה מתוך לימוד ובירור הלכה כך קונים תורה

6:12 דק'
+

אורות התורה ט' ג'3 – לימוד לרוחב

בנוסף להלכות רי"ף ילמד גם סדר קבוע בתנ"ך, אגדה, מדרש, מוסר, קבלה, גמרא, בירורי הלכה

7:44 דק'
+

אורות התורה ט' ג'2 – ללמוד רי"ף

אחרי שלמד כיצד ללמוד ויודע לנתח סוגיה כראוי יפנה ללימוד הלכות רי"ף כדי להקיף ומתוך כך יחזור לסוגיות בעיון

7:02 דק'
+

אורות התורה ט' ג'1 – להקיף תורה

צריך ללמוד כל סוגיה בעיון בלי לחץ על ההיקף אבל מאידך צריך לכוון ולתכנן להקיף את כל התורה כולה

7:30 דק'
+

אורות התורה ט' ב'3 – עיקום השכל

גם מי שניגש אל הלימוד בשכל עקום עלול למצוא יבשות וארסיות, אמנם אהבת קדושת התורה יכולה ליישרו

6:34 דק'
+

אורות התורה ט' ב'2 – יבשות בלימוד

הלומד לשם יהירות וקנטור מתיבשת לו תורתו בפניו ונעשית חסרת חיים ואף עלולה למלאו בארסיות

6:30 דק'
+

אורות התורה ט' ב'1 – טל חיים

בלימוד המעשי גנוז טל החיים שמצוי במעשה המצוה עצמה עליה לומדים, וכך הלימוד מרחיב את המצוה והשפעתה

7:53 דק'
+

אורות התורה ט' א' – הדרך שלך

כל אדם קרוא לעסוק בתחום המיוחד לו לפי אישיותו היחודית ובפרט בלימוד תורה יעסוק במה שמרומם את רוחו

7:35 דק'
+

אורות התורה ח' ו' – ידע כללי

כמו שהידע הכללי חשוב על אף שאין לו משמעות עיונית או מעשית מיידית כך גם כל פרטי תורה כולל הלכות דרך ארץ חשובים

8:51 דק'
+

אורות התורה ח' ה'2 – קיום התורה

התורה מתקיימת דוקא על ידי הדגשת חשיבות הערך של הדרך אל התכלית הרוחנית השלמה ושמירת האמצעיים

8:58 דק'
+

אורות התורה ח' ה'1 – חשיבות הדרך

לא התכלית הרוחנית היא העיקר כי אם הדרך אל התכלית והדרך היא הפלא והחידוש הגדול של העולם

8:33 דק'
+

אורות התורה ח' ד' – ההכנות הנדרשות

ידיעות רוחניות הן מדרגות חיים שצריך האדם לבוא אליהם על ידי עבודת הכנה שאי אפשר לוותר עליה

8:25 דק'
+

אורות התורה ח' ג' – שמים וארץ

הרוח היהודית החותרת לחיבור ארץ ושמים על ידי התורה היא המפרה את לימוד ההלכה ומעמידה את הפלפול

9:26 דק'
+

אורות התורה ח' ב' – חשיבות המעשה

עשית המצוות בפועל היא הכרחית למימוש הבטחת התורה שהאור יאיר עלינו עד שגם הגוים יודו בו

8:40 דק'
+

אורות התורה ח' א' – נשמת התורה

הסגולה האלוקית שבתורה היא עילאית יותר ויש להוקירה יותר מהתועלת המעשית של התורה כמשתמע מאמירת נעשה ונשמע

8:46 דק'
+

אורות התורה ז' ח' – צער ממרק

מי שחש את הצער של חסרון תורה שגורם לחסרון האור בנשמה בזה הוא כבר ממרק את סיגי נפשו וכשמתחיל ללמוד מרגיש התעלות

8:45 דק'
+

אורות התורה ז' ז' – ידיעה גולמית

ידיעה גולמית בתורה ללא ידיעת הפרטים יכולה לגרום למהומה פנימית על לא מאומה, וכשלומדים הפרטים הדעת מתיישבת

8:36 דק'
+

אורות התורה ז' ה'-ו' – הגיהנום בעצמו

חוסר תורה הוא הגיהנום בעצמו כי חסרון התורה גורם להתמעטות הארת אור פני ד' לתוך נשמת האדם

8:25 דק'
+

אורות התורה ז' ג'-ד' – מתיקות התורה

לפעמים ביטול תורה ממחיש לעינינו את הקדושה והחיות שמקבלים מהתורה ומי שלא מרגיש מתיקות צריך לשוב לטבע הישראלי

6:40 דק'
+

אורות התורה ז' ב' – ביטול יחסי

ביטול תורה הוא מושג יחסי לכל אחד לפי מדרגתו המיוחדת והתורה הראויה לו לפי תפקידו ויעודו הנשמתי

9:05 דק'
+

אורות התורה ז' א' – הסיבה הנכונה

מי שמוצא עצמו במצב של ביטול תורה חוסר יכולת להיפתח ולהיקשר אליה צריך לזהות היטב מהי הסיבה האמיתית לכך

7:43 דק'
+

אורות התורה ו' טז' – הנשמה מתעלה

ריבוי לימוד תורה מרומם את האדם גם אם הוא מתקשה בהבנת הלימוד ואף לא תמיד מבין את הפשט

7:46 דק'
+

אורות התורה ו' טו' – מסך הפרטים

כדי שפרטי תורה לא יעלמו באבוקת הכלליות יש צורך במסך שמאפשר להם להתגלות ואחר כך הכל נכלל באחדות אחת

8:18 דק'
+

אורות התורה ו' יד' – מעשי ורוחני

כשהנשמה מגלה שהחיים הרוחניים מוכרחים להתחבר למעשה היא צמאה ללימוד המעשי אך הלימוד הרוחני אינו מוותר

9:29 דק'
+

אורות התורה ו' יג' – מאהבת האומה

כשיהודי שוקד על התורה מתוך אהבת האומה והרצון לדעת את תורתה של אומתו הרי הוא בא ללימוד תורה לשמה

8:49 דק'
+

אורות התורה ו' יב' – שקידת התורה

כשיהודי שוקד על התורה הוא מקבל את התכונה והצורה הישראלית המיוחדת ובריבוי השוקדים מתמלאת האומה חיים

8:25 דק'
+

אורות התורה ו' יא' – תיקון אוניברסלי

בתורה גנוז או חיינו הכלליים ולכן היא מאירה לא רק את צידנו הלאומי אלא גם את צידנו האוניברסלי באור מתוקן יותר

8:04 דק'
+

אורות התורה ו' י' – אהבה בריאה

כשם שאדם בריא בנפשו אינו מסתפק בשאלה מדוע לחיות, כך אדם בריא בנפשו אוהב את התורה

9:10 דק'
+

אורות התורה ו' ט' – ביסוס הממשות

לימוד משנה והלכה פסוקה מביא להתבססות ממשית של כל הלימוד המרקיע לשחקים

7:16 דק'
+

אורות התורה ו' ח' – תורה ותפילה

לפעמים יש געגוע עצום לתפילה ואז היא מכשירה את הלימוד אבל בלי לימוד אין כל טעם בתפילה

6:49 דק'
+

אורות התורה ו' ז' – מגדל פורח

יש להתוות דרכים מדוייקות בדרך החכמה הפנימית שלא תהא למיסטיקה חלילה

8:39 דק'
+

אורות התורה ו' ו' – מזון ואויר

הלימוד המעשי הוא בבחינת מזון לבנין גוף הנשמה והלימוד הרוחני הוא האויר לנשימה שהיא נושמת

7:57 דק'
+

אורות התורה ו' ה' – הצד העליון

כל התורה מסירה את האדם מרע ומחברת אותו לחלקו הרוחני העליון, אבל פנימיות תורה מאירה את האורה האלוקית בעוצמה יתרה

8:47 דק'
+

אורות התורה ו' ד' – שורש התורה

כשאדם מתרומם לשורש התורה, הפרטים שהוא לומד כאילו אינם חדשים לו אלא רק בבחינת הזכרת דבר ידוע

8:44 דק'
+

אורות התורה ו' ג' – הפריה בלימוד

מי שזוכה לתשובה מאהבה שמביאה את התעוררות הנשמה זוכה לנביעה מעינית שמביאה להפריה עצומה בלימוד

8:39 דק'
+

אורות התורה ו' ב' – בהירות הלימוד

לפי בהירות התשובה של האדם כך גם תהיה בהירות לימודו כי טהרה מוסרית היא חלק מהותי מכשרון ההבנה השכלית

8:43 דק'
+

אורות התורה ו' א' – זרימת הדם

לימוד תורה בקדושה מעדן את השכל והרצון גם יחד ומביא לזרימת חיות רוחנית בריאה בכל קצות מהותו של האדם

7:30 דק'
+

אורות התורה ה' ד' – סוסי אש

האור של האותיות מסייע לאדם להגיע להשגות גדולות בדומה לרכב המסיע את נוסעיו במהירות שמעבר ליכולת הליכתם

9:46 דק'
+

אורות התורה ה' ג' – אורות המקיפים

לפעמים האורות המקיפים הכלליים מאירים כל כך בחזקה שקשה לשקוע בלימוד הפרטני אבל אחר כך לומדים בשמחה ובהבנה

8:26 דק'
+

אורות התורה ה' א'-ב' – שמחת התורה

השמחה שהתורה משמחת את האדם באה לא רק מאורן של האותיות הנקלט בנשמה אלא גם מהאור העלום המקיף אותן

8:23 דק'
+

אורות התורה ד' ה' – לימוד בקדושה

כשלומדים בקדושה אמיתית זוכים לראות איך התורה על כל פרטיה מתפשטת ממקור נשמת חיי האומה

8:21 דק'
+

אורות התורה ד' ד' – פירוש שירי

מי שמרגיל עצמו לראות את זריחת האור האלוקי בכל פרטי תורה זוכה ליכולת לפרש את כל התורה בפירוש שירי

8:44 דק'
+

אורות התורה ד' א' – כל התורה

מי שנשמתו חיה שומע הוא את קול אלוקים חיים מתוך כל חלקי התורה המתגלה באחדות אחת כתורה אחת שלמה

8:20 דק'
+

אורות התורה ד' ג' – אהבת הכל

כשלומדים תורה צריך לכוון אל אור התורה הכללי וללמוד מתוך אהבת הכל האצור וגנוז בפרט הנלמד

8:52 דק'
+

אורות התורה ד' ב' – הכל מהתורה

כל דבר טוב בעולם נובע מן התורה והכל גנוז ברצון האמיתי והטוב של האדם שמגלה את אור התורה בתוך המציאות החומרית

8:40 דק'
+

אורות התורה ג' ט' – רוח הקודש

מי שזוכה לרוח הקודש רואה בעיניו איך שכל התורה שבעל פה לכל פרטיה היא הסתעפות רוחה הקדוש של האומה

8:22 דק'
+

אורות התורה ג' ח' – מה קטנו

כשם שמתפעלים על דברים גדולים במציאות כך גם על דברים זעירים וכן הוא גם בלימוד תורה

7:45 דק'
+

אורות התורה ג' ז' – צפיה כללית

בכל פרט מפרטי תורה גם כזה שנראה מאד קטן מסתתר ניצוץ כללי שעל ידו זוכה לומד תורה לשמה להגיע להשגות

8:06 דק'
+

אורות התורה ג' ו' – טל תחיה

כל פרט מפרטי תורה כשהיא נלמדת לשמה תובע את החייאתו משורשו הכללי להרוותו מטל התחיה העליון וזהו סוד הצמאון

8:45 דק'
+

אורות התורה ג' ה' – תורת חסד

מי שלומד תורה לשמה מתוך רצון לגלות אורה של כנסת ישראל זוכה לחסד עליון שישרה עליו ודרכו על כל העולם כולו

8:51 דק'
+

אורות התורה ג' ג'-ד' – לב בריא

כשהלב מלא בדעת ד' הבאה מתוך פנימיות תורה אז דם החיים הרוחניים מגיע עד לפרטים הכי קטנים ורחוקים של תורה

8:49 דק'
+

אורות התורה ג' ב' – החיבור לשורש

כל דבר בעולם מוכרח להיות מחובר לשורש שמימי שמחיה אותו וכך גם בתורה ורק אז היא מאירה ומשפיעה אהבה וחיים

8:54 דק'
+

אורות התורה ג' א' – תורת ד'

היסוד לעבודת הקודש הוא לדעת לקשור את התורה בהקב"ה על ידי חיבור פרטי התורה לאור הכללי המתגלה בפנימיות תורה

8:13 דק'
+

אורות התורה ב' ז' – האור הכללי

יש ללמוד ולהבין ומתוך כך להרגיש את האור הכללי האלוקי השורה בתוכיות הפרטים הקטנים של תורה

8:48 דק'
+

אורות התורה ב' ו' – גבורת ישראל

לימוד תורה לשמה הוא לשם הגברת כוחה של כנסת ישראל לגילוי אורה הכללי הגנוז בנשמותינו ובכל פרט מפרטי התורה

8:51 דק'
+

אורות התורה ב' ה' – חיזוק האומה

כשלומדים בעומק ובטהרה ומתמלאים מרוח האומה השוכן בתורה זה מחזק את כוחה של האומה והחיים הישראליים מתחזקים

8:58 דק'
+

אורות התורה ב' ד' – להעשיר את האומה

לימוד תורה לשמה הוא לשם העשרת האומה בכוחות רוחניים גדולים ויחד עם זה מתגדלת ומתברכת נשמת הלומד

8:46 דק'
+

אורות התורה ב' ג' – מפגש האורות

האור הגנוז במילים באותיות במנהגים ובהלכות של תורה מתרומם בלימוד התורה לפגוש את האור השורשי העליון

8:24 דק'
+

אורות התורה ב' ב' – לבושי האור

הפרטים המעשיים של התורה מלבישים על הנשמה האלוקית של העולם המשכללת אותו בכל מישורי חייו

8:25 דק'
+

אורות התורה ב' א' – התורה שלך

לכל אחד יש את האור המיוחד שמאיר אך ורק מהחיבור של נשמתו עם התורה ובזה הוא מגדילה ממש

8:46 דק'
+

אורות התורה א' ג'2 – כשהאור יאיר

כשאור החיים אור הגאולה יפציע ויתחיל להאיר באורו תחזור תורה שבעל פה לינוק מתורה שבכתב ולהאיר באורה

8:35 דק'
+

אורות התורה א' ג'1 – התורה והארץ

תורה שבעל פה יונקת בגניזה מן השמים אבל בגלוי מבנין ארץ ישראל מישיבת כל עם ישראל בכל ארצו עם כל מוסדותיו

8:15 דק'
+

אורות התורה א' ב'2 – עליונות נסתרת

במבט פנימי גם תורה שבכתב לא ניתנה אלא בשביל לגלות תורה שבעל פה אורם של ישראל

6:58 דק'
+

אורות התורה א' ב'1 – עליונות גלויה

עליונה היא תורה שבכתב מתורה שבעל פה בהתגלותן ושתיהן יחד בונות את צינור השפע של הברכה

9:02 דק'
+

אורות התורה א' א'3 – תורה שבעל פה

תורה שבעל פה עוצבה בידי ד' על פי שורש רוחם האלוקי של ישראל והיא תורת ד' לא פחות מזו שבכתב

8:56 דק'
+

אורות התורה א' א'2 – תורה שבכתב

תורה שבכתב שייכת לפנימיות התורה למידת התפארת המאירה אלינו מרחוק נוגעת לא נוגעת

8:53 דק'
+

אורות התורה א' א'1 - מבוא כללי

תורה שבעל פה ניתנה בהר סיני ובדיוק כמו זו שבכתב היא תורה נצחית שלעולם לא תשתנה

9:28 דק'
+

תיקון ב' – אל תלחץ

איפה שאתה מוצא קושי לתקן אל תלחץ יותר מידי, עבור אל מה שאתה כן יכול לתקן ובהמשך תקבל כוחות לתקן הכל

9:34 דק'
+

תיקון א' – תיקון עולם

מי שמצייר בדמיונו איך מתקן עולם בלי שלמד, הרי הוא הוזה, אבל מי שלומד אמונה יוכל להתקרב בציורו אל האמת

9:02 דק'
+

תוכחה – תוכחה זהירה

לא למהר להוכיח שמא החסרון הקיים הכרחי בדיעבד ובכלל יש להיזהר מתוכחה מרובה

8:41 דק'
+

מוסר אביך ב' ג'3 - שמור על הכרת הטוב

אף שיש דרכים נעלות יותר לעבודת ד' מאהבה אל תוותר על הכרת הטוב

8:53 דק'
+

רצון ד' – צדיק גוזר

התעלות הרצון מגיעה עד מקום שרצון האדם שולט בהויה והשלטון החיצוני אינו אלא לבוש של הרצון הפנימי

8:53 דק'
+

רצון ג' – הרצון הטוב

בכל מצב צריך לחפש את הרצון הטוב שהוא עיקר הצלחת האדם בעולם ואם נחלש להלהיבו בתורה ותפילה

8:38 דק'
+

רצון ב' – תורה ורצון

יראת שמים ללא תורה אינה מייצרת רצון חזק ומשפיע כי עוצמת הרצון תלויה בעוצמת התורה שבאדם

8:49 דק'
+

רצון א' – כח הרצון

ראשית לכל צריך לחנך לרצון גדול חזק טהור ואידיאליסטי ורק אחר כך לפתחו בקודש

9:14 דק'
+

צניעות – אהבה בין המינים

הצניעות אינה נובעת משנאה מגדרית אלא מדחיית הקשר החופשי בין המינים מפני הצניעות החשובה יותר

8:39 דק'
+

צדקות – יסוד הצדקות

הצדקות בנויה על התביעה התדירה להיות קשור בכל חיותו לד' ולראות את כל פרטי החיים כסעיפי החיות האלוקית שבתוכו

8:50 דק'
+

פחדנות ד' – השחרור מהפחד

הפחד הוא פתיות הבנויה על תמונה חלקית אבל כשמשלימים בשכל את התמונה הופכים כל חלקיה למחזקים ומשמחים

9:10 דק'
+

פחדנות ג'2 – איתן האמונה

חופש המחשבה יחד עם האמון המוחלט במסורת בנוים על איתנות האמונה המנצחת את כל הספקות

10:26 דק'
+

פחדנות ג'1 – החופש הנשמתי

כדי להגיע לחופש רוחני פנימי המתעלה מגבוליות החומר יש צורך בחופש מחשבה נאמן ובלתי מפוחד

8:54 דק'
+

פחדנות ב' – חינוך לגבורה

הפחדנות גורמת לאבד את כל ההון של יראת שמים הטהורה שמכניסה ללב האדם גבורה ואומץ

8:51 דק'
+

פחדנות א' – הסיג שביראה

הפחדנות היא סיג ביראת שמים שיש להתנקות ממנה כדי לזכות ליראה מלאת אהבה ושמחה

8:44 דק'
+

ענוה י' יא' – משתה תמיד

מכל התמודדות עם גאוה צריך להוציא את הטוב המסתתר ולהתמלא בענוה אמיתית מחזקת

6:53 דק'
+

ענוה ט' – כח התשובה

מי שעוזב גסות רוח ושב בתשובה לוקח מהנפילה כוחות המסייעים לו לנצח את המידות שאינן טובות

7:35 דק'
+

ענוה ז' ח' – ענוה וגדלות

היזהרו מענוה פסולה, אין לברוח מגדלות בטיעוני ענוה מוטעים, גדלות מרוממת את האדם לעשות חיל

8:00 דק'
+

ענוה ה' ו' – השגה ברורה

רק ענוה תוכל להעניק לאדם יכולת של השגה ברורה בענינים רוחניים המיוחדת לדבקים בד'

7:33 דק'
+

ענוה ד' – מתוך שלמות

ככל שהשלמות הרוחנית של האדם הולכת ועולה כך גם ענוותנותו הולכת וגוברת והוא מתעלה אל הטוב

7:35 דק'
+

ענוה ב' ג' – חיזוק הרצון והזכרון

ענוה משלימה את הרצון ומחזקת את הזכרון

9:28 דק'
+

ענוה א' – ענוה וזריזות

העניו הוא גם זריז ומשיב "הנני" לכל משימה נדרשת לפי רצון ד' כי גופו זך ומרומם

8:27 דק'
+

סבלנות – להבת הסבלנות

סבלנות אינה קירור אלא להבה עמוקה יותר הרואה את אור ד' המסתתר מאחורי כל המסכים

8:53 דק'
+

כעס - תופעות מעצבנות

יש כעס שבא מתוך תורה במפגש עם קטנות העולם וגם את הכעס הזה צריך לתקן

8:47 דק'
+

כבוד ח' ט' – כבוד כל הבריות

מציאת הערך האלוקי של כל בריה מגלה את אור ד' שבכל פינה ויביא את הגאולה לעולם

8:36 דק'
+

כבוד ז' – הבריחה מהכבוד

הבריחה מכבוד חיצוני מישבת דעתו של אדם ומביאה לו את הכבוד הפנימי את אור ד' בתוכו ממש

9:07 דק'
+

כבוד ו' – לפעמים צריך כבוד

כמו שלעת חולשה שותים לפעמים כוס יין בעצת הרופא, כך לפעמים צריך לקבל הכבוד לשם חיזוק בעבודת ד'

9:03 דק'
+

כבוד ה' – מידת ההשתוות

כשמכבדים אותך יותר מידי אל תתרגש, שמור את זה למתי שמעליבים אותך, וקזז הכבוד עם העלבון

8:28 דק'
+

כבוד ד' – התהדרות חיצונית

כשהאדם מרגיש חסרון בפנימיותו מתעורר בו היצר של ההתהדרות החיצונית השלילית

8:39 דק'
+

כבוד ג' – כבוד וגבורה

כבוד אלוקים שמכוון על פי דעת אלוקים עמוקה מביא גבורה טובה לעומת ההשגה העקומה שגורמת לאכזריות ושנאה

8:42 דק'
+

כבוד ב' – טהרת מושג הכבוד

ניקוי הבלבולים בהבנת המושג כבוד שמים יגאל את העולם מסבלו

9:32 דק'
+

כבוד א' - כבוד האדם

כבוד שמים בטהרתו מרומם את כבוד האדם וממלא אותו הכרה בגודל נשמתו בענוה טהורה

6:23 דק'
+

יראה יט' – דקדוקי הלכות

גם אם דקדוקי ההלכות מביאות בהתחלה יראה גדולה ודאגה בסופו של דבר הן מביאות ששון ושמחה

6:46 דק'
+

יראה יח' – ללמוד אמונה

צריך יראה בלימודי פנימיות שלא להרס אבל אסור שהיראה תגרום שלא ללמוד אמונה

6:48 דק'
+

יראה יז' – מידתיות ביראה

מי שיראתו כה גדולה עד כי היא מועכת את כוחותיו הנפשיים ידע להשתמש בה במידה ואת המותר יפנה למרץ של עשיה

6:37 דק'
+

יראה טז' – כיוון יראת החטא

יראת החטא צריכה להיות על עצמו וחוגו הקרוב אבל ברמה הציבורית יש גם מהלכים אלוקיים נשגבים מבינתנו

7:27 דק'
+

יראה טו' – מעלת הרכות

מי שיראתו חיצונית אבל ניחן ברכות רבה יעלה את יראתו ויזכה למדרגות נשגבות

8:48 דק'
+

יראה יד' – גבורה וגדלות

יראת שמים רוממה מתגלה היא בנפש האדם בגבורה והגדלות שממלאות את ליבו

8:37 דק'
+

יראה יג' – יראה פשוטה

יראת שמים רוממה אבל פשוטה פותחת פתחים לנשגב ומחברת את עסקי העולם עם הנשגב

8:43 דק'
+

יראה יב' – שבים ליראה

אחרי עזיבת יראת שמים מגלים שהחיים איבדו את ערכם ואז שבים ליראה עמוקה שמרוממת את החיים

9:40 דק'
+

יראה יא' – דמיונות נפסדים

כשדמיונות נפסדים באים על בסיס יראת שמים הנזק שלהם גדול בהרבה מהזיות אחרות

7:21 דק'
+

יראה י' – יראה נאמנה

גם יראת שמים צריכה לקבל עליה עול יראת שמים ולעשות את מה שד' רואה כיראת שמים

7:48 דק'
+

יראה ט' – ניסור היראה

גם את יראת שמים צריך לברר לעומק ולדעת מתוך לנסר את הטוב מן הרע

7:47 דק'
+

יראה ח' – גאות ד'

ירא שמים אמיתי נעשה עניו ובזה נפתח הוא לקבל לתוכו את אור ד' אשר עושה אותו גיבור מלא חיים

8:30 דק'
+

יראה ז' – צריך גם יראת עונש

בתחתית הנמוכה של בנין הרוח מוכרחים לשמור את יסוד יראת העונש, גם אם מדובר בקרטוב בלבד

8:38 דק'
+

יראה ו' – יראה שכלית

אין צורך ביראת עונש למצוות שכליות ועל ידי טעמי תורה הכל הופך לשכלי

6:33 דק'
+

יראה ה' – השבחת היראה

יראת העונש היא כמו שתיל שהתחיל לצמוח בערוגה קטנה ואחר כך מעבירים אותו לערוגה גדולה יותר

8:13 דק'
+

יראה ד' – להתעלות מהמשבר

אין לעזוב התשובה ליראת שמים בגלל תחושה של מחיקת האני להיפך יש להעמיק עד שיזכה לחיים חדשים

8:37 דק'
+

יראה ג' – יראה מחזקת

מי שעובד ד' מתקדם מתוך יראת הרוממות מעצימה ומחזקת ואינו צריך ליפול לפחדים מחלישים

7:25 דק'
+

יראה ב'2 – שלילת הידיעה

כל ידיעה מצמצמת את הנושא הנלמד למוגבלות השכל, צמצום האור האלוקי לידיעה מוגבלת הוא צמצום של החיים

8:55 דק'
+

יראה ב'1 – חיבור הפכים פלאי

מקור היראה בפלא האדיר של החיבור בין האינסוף הבלתי נתפס לבין וודאות מציאותו והתגלותו בסופי

8:29 דק'
+

יראה א' – יראה היא חכמה

החכמה היותר עמוקה של המדעים בין בקודש ובין בחול היא היראה המכירה את שורש הכל

8:46 דק'
+

חופש3 - חופש הכרחי

חופש הדעות כיום הוא תוצאה של מהלך אלוקי המכריח את החופש כדי לאפשר לנו להתחדש ולהתחזק

8:57 דק'
+

חופש2 - החופש הישראלי

במצב העתידי של שלמות ישראלית בגאולה השלמה תהיה חובה לשלול החופש מדעות המקעקעות את יסוד היהדות

8:49 דק'
+

חופש1 – חופש דעות

יש חופש דעות טוב וראוי ויש חופש דעות רע שהוא אינו אלא חופש של תאוות

7:26 דק'
+

העלאת ניצוצות ז' – עליית הטוב

אכילה יתירה מביאה לגאוה ומעלה את הרע, מה שאין כן אכילה נכונה שמעלה את הטוב באדם ובעולם

7:23 דק'
+

העלאת ניצוצות ו' – לאכול בשמחה

אכילה במידה ובקדושה היא אכילה בשמחה להבדיל מזו המוגזמת המביאה לעצבון

8:23 דק'
+

העלאת ניצוצות ה' – התעלות בדרכים

הדרך מטלטלת ומדלדלת את הרוחניות בגלל הרשמים החדשים המתפרצים לתוך הנפש, אל תוותרו עליהם

8:51 דק'
+

העלאת ניצוצות ד' – התעלות בשינה

העליה הנשמתית בשינה מצריכה הכנה, ואז מושך האדם אור של חסד גדול בשנתו

8:32 דק'
+

העלאת ניצוצות ג' – עבודה מערכתית

אי אפשר להעלות ניצוצות רק באוכל, צריך להעלות את הכל ובזה זוכים להתעלות

8:02 דק'
+

העלאת ניצוצות ב' – בלי עצבנות

חשוב מאד להיות תמיד בזהירות דייקנית באשר לאכילה אבל בלי לחץ

8:55 דק'
+

העלאת ניצוצות א' – להעלות הכל

בכל דבר מסתתרת נקודת טוב בתוך קליפות שיש לקלפן ולגלות את הטוב המסתתר בתוכן

8:47 דק'
+

דבקות ה' – התנקות מהגשמה

נטיית האדם להגשמה מצריכה שינון חוזר שהדבקות היא רק במידותיו ולא ישירות בעצמות

8:42 דק'
+

דבקות ד' – דבקות באידיאלים

אי אפשר להידבק בעצמות אלא באידיאלים האלוקיים המצטמצמים ויורדים אלינו

8:24 דק'
+

דבקות ג' – למעלה מהכל

רק כשמכירים שהאלוקים הוא למעלה מכל תפיסה זוכים למקור מחיה בלתי פוסק לכל האידיאלים בעולם

9:10 דק'
+

דבקות ב' – מעשה מרכבה

ההכרה שהצורך ללמוד שמותיו וספירותיו הוא כדי להידבק בו יתברך היא ביסוד מעשה מרכבה

10:30 דק'
+

דבקות א' - הידבק במידותיו

הקבלה מלמדת אותנו על המידות והספירות כדי ללמדנו שהדבקות בו יתברך היא על ידי מידותיו

8:51 דק'
+

גאוה כז' – גאות הצדיק

צדיק שמתגאה בשל גאות ד' שבליבו הוא קודש קודשים ואין לו לקבל תוכחות מוטעות וליפול לענוה פסולה

8:36 דק'
+

גאוה כו' – גאוה של קדושה

לפעמים צריך לדעת להשתמש בגאוה של קדושה ולראות דוקא את כל הטוב שיש בתוך עצמו ולהתחזק

8:40 דק'
+

גאוה כה' – גאות ד'

יש לבחון היטב במעמקי הנפש אם מדובר בגאוה פסולה או באור ד' שמאיר בתוך ליבו ומחזקו

6:47 דק'
+

גאוה כד' – הערכה עצמית

הערכה אמיתית מורכבת הן מנקודות טובות, והן מפחות טובות, ומהטובות יש להעיר את הרדומות

8:10 דק'
+

גאוה כב'-כג' – אל תברח

אין להפסיק שום לימוד או עשיית טוב בשל חשש מגאוה, עשה טוב ושהגאוה תברח

8:53 דק'
+

גאוה כ'-כא' – זהירות מקטנוניות

גם אם משפילים אותך אל תיגע בגאוה ואל תיכנס אף פעם לפינות הקטנוניות של החיים

8:59 דק'
+

גאוה יד'-יט' – כשהלב נפתח

סילוק הגאוה מן הלב פותח אותו לענוה למחשבות של תורה לבירור הלכה להתענגות על ד' ולאויר סביבתי נקי

8:01 דק'
+

גאוה יב'-יג' - אהבת הארץ בענוה

המסיר את הגאוה מליבו יזכה לאהבת ארץ ישראל באמת בנשמתו

6:55 דק'
+

גאוה ט'-יא' – שונאים נעשים אוהבים

כשאדם משתוקק להסרת הגאוה מליבו, שונאיו נעשים לו אוהבים בלבבם

7:53 דק'
+

גאוה ו'-ח' – תיקון פגם הרצון

הגאוה פוגמת את הרצון ויש להתנקות ממנה כדי לאפשר לטוב האלוקי להכנס לתוך הרצון

8:35 דק'
+

גאוה ב'-ה' – גאוה מפילה לגשמיות

גאוה עושה את האדם כל כך גשמי עד שאור ד' אינו נכנס בו והוא מתקשה לעשות תשובה

8:19 דק'
+

גאוה א' – גאוה מונעת שלמות

הכרח לאוהב השלמות לנער מליבו את הגאוה המסלקת ממנו את כל הודו הרוחני

8:56 דק'
+

ברית ג' – תיקון ההשחתה

פגם הברית פוגע בשורש המוסר העליון, וחוזר האדם לבריאותו רק על ידי תשובה פנימית עמוקה שמאירה אותו מחדש

8:28 דק'
+

ברית ב' – בלי להתבלבל

הפגום בבריתו מתבלבל מהמפגש עם החומר, וצריך בנוסף על תשובתו גם לימוד אמונה בעומק כדי לתקן זאת

8:59 דק'
+

ברית א'5 – למען הכלל

בעל תשובת הברית עושה מצוות לא משום התענוג אלא משום תיקון הכלל ורוממותו ושמח בזכותו הגדולה

9:02 דק'
+

ברית א'4 – תיקון הברית

בעל תשובת הברית ניגש למצוות מתוך השכלה ועיון והתגברות גדולה לעשות רצון ד' וזוהי גדלותו

8:50 דק'
+

ברית א'3 – לצאת מהחרדות

התעלות להרמוניה אישיותית מצילה את האדם מן החרדות שהופיעו בעקבות השבר הפנימי של פגם הברית

8:46 דק'
+

ברית א'2 - ברית מילה

בכל יהודי ויהודיה יש את אור המילה הפותחת את החומריות ומאפשרת לאור הברית הפנימית לצאת ולהאיר

9:30 דק'
+

ברית א'1 - הסגולה והבחירה

העבודה על מידת הברית היא לגלות את הטבעיות הקדושה של עצמותנו עד שעבודת ד' תעלה מתוכנו בטבעיות גמורה

8:29 דק'
+

מוסר אביך ד' ד'3 - אנשי תבונה ידריכונו

אנשי תבונה ילמדו את העם על מהות כוחותיו העמוקים ויעזרוהו להוציא כוחותיו לפועל

8:34 דק'
+

מוסר אביך ד' ד'2 - הכוחות של עם ישראל

יש לנו כשרון לחכמה נבואה ועוד ואנו שקועים בקטנות מוחין שעוצרת אותנו מלהתפתח

7:41 דק'
+

מוסר אביך ד' ד'1 - הכוחות שפועלים בתוכנו

אין להתעלם מכוחות שבתוכנו הם פועלים פעולתם בהכרח ומוטב שנפתח אותם נכון

8:01 דק'
+

מוסר אביך ד' ג'3 - עוד לא הגעת

גם אם מדובר במדרגה שאתה ראוי לה, כל עוד לא הגעת אליה אל תתנהג כמו מי שכבר הגיע

6:56 דק'
+

מוסר אביך ד' ג'2 - בלי תסכולים

אל תבקש הכל כאן ועכשיו עבוד והתקדם במעשיך מלמטה ומהשמים יעזרו לך להתעלות

9:01 דק'
+

מוסר אביך ד' ג'1 - מה אתה רוצה

כדי לדעת מה מעלה טובה לנו צריך להתבונן לעומקה ולברר אם באמת אנו רוצים בה

7:53 דק'
+

מוסר אביך ד' ב' - חשבון נפש למעשה

בסופו של כל חשבון נפש מוכרחים להגיע המעשים בהם מתגלה האור בפועל

8:59 דק'
+

מוסר אביך ד' א'2 - חשבון נפש שמח

דעת הנפש ומידותיה נותנת לנו כלים להפיכת עבודת התיקון לעבודה שמחה מאירה ומחזקת

10:03 דק'
+

מוסר אביך ד' א'1 - חשבון נפש מושכל

אי אפשר לעשות חשבון נפש מושכל אמיתי ובריא בלי לדעת מהות הנפש ומידותיה

9:00 דק'
+

מוסר אביך ג' ה'2 - סייגים ממידות רעות

חז"ל החמירו בענייני מידות וביטלו אפילו מצות עשה מחשש מראית עין של יוהרא

8:03 דק'
+

מוסר אביך ג' ה'1 - לפני עיוור במידות

אם ברור לך שמעצתך הטובה יפול חברך למידה רעה אל תיתן לו עצה זו

9:07 דק'
+

מוסר אביך ג' ד'3 - כבוד בריא

הכבוד האמיתי לערכך הוא כבודך הרגיל והבריא אל תחפש לשנות זאת

6:46 דק'
+

מוסר אביך ג' ד'2 - לצורך מצוה מותר

כשאין ברירה ואין דרך אחרת לקיום מצוה מסויימת מותר לומר הצריך לשם כך

8:06 דק'
+

מוסר אביך ג' ד'1 - התרחק מדיבורי גאוה

האיסור לדבר דיבורי גאוה הוא מצד עצם הדיבור הרע ולא רק משום שיביא לגאוה

8:40 דק'
+

מוסר אביך ג' ג'5 - לא לפחד מחסרונות

ההולך בדרך הטוב אינו נבהל מחסרונותיו המתגלים בהשתלמותו, הפחדן מדחיקם בגאוה הזויה

8:51 דק'
+

מוסר אביך ג' ג'4 - תאוות רוחניות

כשתאות ריגושי הגוף נגמרת מתחילים לחפש ריגושים רוחניים דוגמת שכרות וגאוה הזויה

8:50 דק'
+

מוסר אביך ג' ג'3 - רעש ומהומה

כל דבר במקומו הנכון מעניק נחת אבל מחפשי הריגושים מדמיינים שמהומת התאוות היא הנכספת

7:26 דק'
+

מוסר אביך ג' ג'2 - בידיים שלך

בשונה מהמלאכים זכה האדם לעצב את חווית חייו ומעלתם בהשתדלותו המשפיעה על הכל

9:21 דק'
+

מוסר אביך ג' ג'1 - לעשות חיים

החיים הם חסד מהבורא הרגשת החיים היא הרגשת מציאות המתחזקת מחוויות טובות

9:04 דק'
+

מוסר אביך ג' ב' - יסודות הגאוה

כל מידה מורכבת ממספר יסודות, הכרת יסודות הגאוה תאפשר לצאת ממנה בהצלחה

8:45 דק'
+

מוסר אביך ג' א'5 - ניסור הענוה

שכנת הענוה שיש להרחיקה היא מידת העצבות אבל שורשן שונה לגמרי

8:52 דק'
+

מוסר אביך ג' א'4 - ניסור הגבורה

שכנות הגבורה שיש להרחיקן הן הכעס הגאוה הנקימה ועוד יש לנסר את הגבורה ולא לוותר עליה

7:08 דק'
+

מוסר אביך ג' א'3 - גבורה נפשית

לא די להתלהב ממידה טובה צריך גם גבורה נפשית להעמיק ולהתמיד בתיקונה הארוך

8:39 דק'
+

מוסר אביך ג' א'2 - ציור עמוק וחזק

כדי לנסר מידה טובה משכנתה יש להעמיק בציור מהות כל מידה ולהבחינה ממידות שכנות

8:45 דק'
+

מוסר אביך ג' א'1 - ידיעה ונסירה

התיקון מתחיל בידיעת המידות והתלבשות הנפש בהן ובנסירתן ממידות שכנות בלתי רצויות

8:58 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'13 – הכונה הנכונה בעולמנו

מדרגת העולם כעת היא לעבוד מצד ההטבה שברצונו והמיוחדים מכוונים לאור העתיד

8:48 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'12 – כונת המיטיב

בעבודה מצד הטבת הבורא יש לזכור שההטבה מגלה את השלמות שבשורשה

8:47 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'11 – רק לרצון ד'

את כל המקום בנפש יש לייחד לעבודה לרצון ד' אין מקום מיותר

8:51 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'10 – פתיחת השערים

העובד מתוך הכרת האמת עובד מטעמים כלליים יותר ופותחים לו את השער הכללי

8:58 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'9 – גדול העונה אמן

מעל להכרת הטוב באה ההכרזה הגדולה האומרת זו האמת ואני מאמין בה

8:44 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'8 – הכל רצון ד'

בסופו של דבר כל המציאות כולה אינה אלא רצון ד'

8:28 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'7 – חותמו אמת

עיקר השאלה איננה אם העבודה לצורכו או לצורכנו אלא מה אמת תכלית החיים

7:18 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'6 – כנפי העבודה

תורה ומצוות צריכים כנפים שיעלו אותם למעלה והם היראה והאהבה

8:14 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'5 – הענוה מעל החכמה

החכמה מביאה יראה והענוה מביאה רצון הוא השלמות הפנימית

9:09 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'4 – התעלות הרצון

העולם הולך ומתעלה וכפי שחכמתו מתעלה בלי גבול כך ואף יותר מכך הרצון

9:07 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'3 – רצון זה חיים

הענוה מכונת את רצוננו להיפתח ולקבל את רצון ד' שאינו אלא אור החיים ממש

8:54 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'2 – הגדרת הענוה

הענוה אינה השפלה עצמית שעלולה לגרום לחולשה אלא מבט רחב של חסד ואמת

8:48 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'1 – הכרחיות הענוה

בלי ענוה מחשיב האדם עצמו וחוצץ בין רצונו לרצון ד' אינו מוכן לחיבור גמור לד'

8:10 דק'
+

מוסר אביך ב' ד'6 – הכל ברא לכבודו

כשאתה עושה למען ד' הוא לא צריך ממך כלום זה רק כדי לחבר רצונך לרצונו

8:50 דק'
+

מוסר אביך ב' ד'5 – הרצון הכללי

רצון האדם אינו אלא ניצוץ מרצון ד' המתגלה בהויה כולה ובו הוא מוצא את מעין חייו

8:56 דק'
+

מוסר אביך ב' ד'4 – ההכרה והרצון

חיים שלמים צריכים הכרה בידיעת שלמות הבורא ואיתה הרצון הטוב בתורתו

8:35 דק'
+

מוסר אביך ב' ד'3 – חיים זה דעת

המציאות החומרית משדרת ידיעות, הידיעה היא שעושה את החיים, ידיעת ד' היא שיא החיות

9:01 דק'
+

מוסר אביך ב' ד'2 – התרכז בעיקר

לא ההנאה האישית העיקר אלא הטוב והתיקון להויה כולה הבאה מעשיית נחת רוח לבורא

8:44 דק'
+

מוסר אביך ב' ד'1 – טוהר הכונה

במעשים ובלימוד אמונה צריך לטהר את הכונה לעשות נחת רוח לפניו

8:50 דק'
+

מוסר אביך ב' ג'2 - הבריאות שבהכרת הטוב

האדם הישר והבריא משתוקק להכיר בטוב למיטיבו ובמיוחד למיטיב הגדול מכולם

8:18 דק'
+

מוסר אביך ב' ג'1 - להיות ישר

אל תעקם את טבעיותך שמור על טבעך ישר כפי שעשה אותו האלוקים

6:23 דק'
+

מוסר אביך ב' ב' - בכל דרכיך דעהו

התרגל לראות את ד' דוקא בדבר בו אתה עסוק כי כעת דוקא בו מתגלה אליך הקב"ה

8:03 דק'
+

מוסר אביך ב' א'6 - שלח את היונה

אחרי שלב הלחץ וההיטהרות מגיע הזמן לשחרר מחדש את הנפש להאיר באורה

8:05 דק'
+

מוסר אביך ב' א'5 - לאסוף את הרוח

ההיטהרות בנויה על איסוף קוי הרוח והנפש לנקודתם המקורית הטהורה

8:00 דק'
+

מוסר אביך ב' א'4 - קרוב אליך הדבר

השכל והרצון במקורם טהורים ורק השתעבדותם לגוף היא שבלבלה אותם

7:54 דק'
+

מוסר אביך ב' א'3 - הרמוניה אישיותית

העבודה על המידות מביאה את ההרמוניה בין השכל הרצון המידות והמעשים

10:33 דק'
+

מוסר אביך ב' א'2 - ידיעה ועבודה

עבודת ד' מורכבת מידיעות שכליות שהופכות בעבודת האדם לחלק מהוויתו

8:55 דק'
+

מוסר אביך ב' א'1 - לקבל מרירות הסם

מי שרוצה להתקדם רוחנית מוכרח לקבל את מרירות סם הריפוי והתיקון המידותי

8:56 דק'
+

אמונה לג' לד' - גדולה מהשכל

האמונה גדולה מהשכל אבל אינה הפכו, אלא הבעת גדולת אינסוף בפנימיות הנשמה

8:52 דק'
+

אמונה לב' - גדולי עולם

הגדולים לוקחים את היסוד הטבעי של האמונה ומזקקים אותו מעלים ניצוצות עד שהאמונה תאיר את כל העולם

9:05 דק'
+

אמונה לא' - לשוב לבצרון

כדי להשיב את האמונה לחיי כל נשמה בישראל, צריכים לימוד אמונה בעמקות

8:47 דק'
+

אמונה ל' - האמונה הראויה להנהיג

רק האמונה הגבוהה רשאית להנהיג את החיים, ורק היא תצליח לעשות זאת כראוי