אורות לדרך - השיעור היומי

5:25 דק'
+

135. כוזרי א' סז'2 - התפתחות מוסרית

הדרויניזם הביא השחתה מוסרית

5:23 דק'
+

134. כוזרי א' סז'1 - תורת ההתפתחות

חיקוי וזיוף של תפיסה יהודית

5:21 דק'
+

133. כוזרי א' סד'-סז' - נטיפים ודינוזאורים

אינם סותרים האמונה היהודית

5:19 דק'
+

132. כוזרי א' סב'-סג' - החכמה העולמית

השכינה היא מקור כל החכמה

5:02 דק'
+

131. כוזרי א' מט'-סא' - החיבור לראשונים

לפגוש את משה רבינו מקרוב

5:23 דק'
+

130. כוזרי א' מד'-נב' - מסורת ישראלית

המסירה בנויה על סגולת ישראל

5:08 דק'
+

129. כוזרי א' מז'6 – מדינת ישראל

כך מתגלה שמלוא כל הארץ כבודו

5:14 דק'
+

128. כוזרי א' מז'5 – מדרגת חיים

הקדושה שבנשמותינו אינה בחירית

5:20 דק'
+

127. כוזרי א' מז'4 – מחובר תמיד

החיבור לד' הוא דרך כלל ישראל

5:08 דק'
+

126. כוזרי א' מז'3 – עם אחד

כל ישראל הם נשמה אחת גדולה

5:23 דק'
+

125. כוזרי א' מז'2 – המעיין הכללי

כנסת ישראל היא תמצית ההויה

5:21 דק'
+

124. כוזרי א' מז'1 – הגרעין לפרי

העולם זקוק לעם קדוש במרכזו

5:29 דק'
+

123. כוזרי א' כח'-מג'8 – החלום הנבואי

זה מה שחסר לאהבת תורה עם וארץ

5:18 דק'
+

122. כוזרי א' כח'-מג'7 - באמונתו יחיה

כדי להאמין עליך לחיות את חייך

5:25 דק'
+

121. כוזרי א' כח'-מג'6 – ההבנה הנשמתית

התמזגות הוויתית בתורת ד'

5:25 דק'
+

120. כוזרי א' כח-מג'5 – האינסוף שבתוכי

הוא שמעניק לי חופש אמיתי

5:18 דק'
+

119. כוזרי א' כח'-מג'4 – תארים מלאכיים

השכל אינו תופס את הנשמה

5:17 דק'
+

118. כוזרי א' כח'-מג'3 – זיהוי הנשמה

עצם חיי האני לא השכל ולא הרגש

5:18 דק'
+

117. כוזרי א' כח'-מג'2 – מעל השכל

הנשמה היא מדרגת חיים מעל השכל

5:25 דק'
+

116. כוזרי א' כח'-מג'1 – מה זה אני

הבנת האני הכרחית לבנין האמונה

5:18 דק'
+

115. כוזרי א' כז' – לא גזענות

כולם יכולים להתגייר ולזכות לחיבור הנשמתי

5:25 דק'
+

114. כוזרי א' כה'-כז' – אמונה ישראלית

החיבור לאלוקים מצריך כשרון נשמתי

5:19 דק'
+

113. כוזרי א' כה2 – מסירת התורה

כמו נחל חיים זורם מהר סיני ועד אלינו

5:02 דק'
+

112. כוזרי א' כה'1 – גילוי עצמותו

אנו עוסקים בהתגלות הבורא ולא בעצמותו

5:22 דק'
+

111. כוזרי א' יט'-כד'3 – הברקים

לפעמים יש הברקה מיוחדת משמים

5:17 דק'
+

110. כוזרי א' יט'-כד'2 – האלוקות המתגלה

האלוקות יורדת אלינו לחיינו ועולמנו

5:16 דק'
+

109. כוזרי א' יט'-כד'1 – היתכנות החיבור

איננו תופסים אינסוף אז איך נתחבר

5:14 דק'
+

108. כוזרי א' יא'-יח' – מראה עיניים

רק אמונת מראה עיניים היא וודאית

5:10 דק'
+

107. כוזרי א' יא' – אנוכי השם

ביסוס האמונה דוקא על יציאת מצרים

5:29 דק'
+

106. כוזרי א' י' – אנחנו ההוכחה

הוכחת החיבור מתרחשת עלינו ובנו

5:21 דק'
+

105. כוזרי א ו'-ט' – ההוכחה הנדרשת

להיתכנות החיבור הפלאי עם האלוקים

+

104. כוזרי א' ו' – אמונת המוסלמי

אינו מגשים אבל גם לא יודע את סוד החיבור

5:22 דק'
+

103. כוזרי א' ה'2 – החסד המדומה

מוכרחים להתנקות מהצביעות הנוצרית

5:09 דק'
+

102. כוזרי א ה'1 – מה נוח

הנוצרים מוותרים על האמת למען הנוחות

5:14 דק'
+

101. כוזרי א' ד'7 - יאוש נוצרי

השוואת צדיק לרשע גרמה ליאוש מתיקון

5:13 דק'
+

100. כוזרי א' ד'6 - התסביך הקייני

מתאווים לאיצטלת היהודי בלי לתקן מעשיהם

5:15 דק'
+

99. כוזרי א' ד'5 - הפקרת המעשים

הנצרות מפקירה את עולם המעשה

5:17 דק'
+

98. כוזרי א' ד'4 - הגשמת האלוה

הנוצרים מגשימים את האלוהים וזה שורש הרע

5:16 דק'
+

97. כוזרי א' ד'3 - שנאת ישראל

הנצרות בנתה את עצמה על חורבן ישראל

5:05 דק'
+

96. כוזרי א' ד'2 - אהבת הבריות

יהודים אוהבים את כל האדם באשר הוא

5:23 דק'
+

95. כוזרי א' ד'1 - תנ"ך לכולם

גם הנוצרים והמוסלמים מאמינים בתנ"ך של ישראל

5:19 דק'
+

94. כוזרי - השכל מוגבל

הסתירות באמיתות האנושיות מוכיחות שהשכל מוגבל

5:22 דק'
+

93. כוזרי - היהדות מדעית

היהדות מבוססת על אמת מדעית אמפירית ברמת מעבדה

5:22 דק'
+

92. כוזרי - החלום כהוכחה

הכמיהה הפנימית שבמלך כוזר מוכיחה שהפילוסוף טועה

5:04 דק'
+

91. כוזרי - כוחי ועוצם ידי

זו אמירה חיובית רק לזכור שהברכה באה משמים

5:17 דק'
+

90. כוזרי - השכמת הבוקר

לא קל לקשור את הנשמה מהאינסוף עם הגוף הגשמי

5:34 דק'
+

89. כוזרי - טבעיות הפרדוקס

יהודי חי את פרדוקס האמונה בהרמוניה טבעית מתוקה

5:14 דק'
+

88. כוזרי - פרדוקס האמונה

הפרדוקס הזה הוא שיא האמונה בפלא האלוקי של הבריאה

5:07 דק'
+

87. כוזרי - הדעת האלוקית

דעת האלוקים שונה לגמרי משלנו ואינה מונעת בחירה

5:18 דק'
+

86. כוזרי - הידיעה והבחירה

אם הקב"ה יודע הכל מראש היכן חופש הבחירה?

5:17 דק'
+

85. כוזרי - אלילות השכל

הפילוסוף עושה מהשכל אליל ומסרב להודות בגבוליותו

5:13 דק'
+

84. כוזרי - מיצוי השכל

השכל הפילוסופי נגמר בסוגיית החיבור בין האינסוף לסופי

5:19 דק'
+

83. כוזרי - פילוסופיה מפקירה

ניתוק האלוקים מהעולם יוצר הפקרות מוסרית

5:11 דק'
+

82. כוזרי - שאלת האמונה

איך יתכן שהשלמות האינסופית מתחברת עם עולם חסר

5:09 דק'
+

81. כוזרי - האינסוף והסופי

שאלת האמונה אינה אם יש או אין אלוקים האינסוף ודאי קיים

5:16 דק'
+

80. כוזרי - החלום החפשי

האינטליגנציה החלומית מתעלה מעל המציאות הגבולית

5:09 דק'
+

79. כוזרי - רוח אפינו

אור ד' מתגלה בתוך אפינו ועצמותנו זהו סוד הביטוי אני ד'

5:07 דק'
+

78. כוזרי - מהפיכה בחינוך

מוכרחים להכניס למערכת החינוך שיעורים על האני

5:10 דק'
+

77. כוזרי - שמח בחלקו

השמחה והברכה באה לאדם אך ורק בחלק העצמי שלו

5:03 דק'
+

76. כוזרי - זהירות מקרייריזם

הקרייריסט שורף את כל עצמיותו לטובת מטרה רחוקה

4:48 דק'
+

75. כוזרי - הטוב הלאומי

עבודה זרה היא התנכרות לטוב האלוקי שבעצמותנו הלאומית

5:01 דק'
+

74. כוזרי - תחבולות היצר

היצר מתחזה בתוכנו כאילו הוא האני עצמי שלנו

+

73. כוזרי - האני האמיתי

חטא אדם הראשון גרם למורכבות בזיהוי רצוננו האמיתי

4:57 דק'
+

72. כוזרי- נאמן לעצמי

כל החטאים כולם אינם אלא בגידה בעצמיות שלי

4:55 דק'
+

71. כוזרי - החלום שלי

כל היהדות כולה אינה אלא גילוי ומימוש האור שבאני שלך

5:02 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'14 – הכל נוהר

מנהר הבינה העמוקה הכל יאיר גם הצדדים הרוחניים וגם הצדדים המעשיים הגשמיים והחברתיים

6:13 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'13 – הכרה חודרת

הכרה חודרת ופנימית בישראל תשחרר את התפיסה ותביא את כולנו לפריחת חיים ולעליית קומה

5:40 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'12 – עולם חדש

מחוסר הכרה עמוקה בסופו של דבר הנסיונות נרקבים ועל החסרון קם עולם חדש עמוק וחי

5:20 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'11 – ההכרה השטחית

שטחיות הכרתנו את עצמנו היא שגורמת לנסיונות הגאולה להתמסמס מחוסר עומק וחיבור למעיין החיים

3:37 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'10 – קיומנו וגבורתנו

ההכרה העולמית אלוקית הכוללת כל נובעת מהאמת האלוקית שבתוכנו שהיא יסוד קיומנו וגבורתנו

4:14 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'9 – ההכרה האלוקית

ההכרה העולמית אלוקית חובקת באהבה את כל ומתנשאת בגבורה על כל, מלאה ענוה עם כל ורחמים על כל

5:10 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'8 – הניגודים מרחיבים

הטוב מבחין את הרע והרע מעמיק את הטוב הניגודים רק מרחיבים ומעמיקים את מציאות הטוב

5:54 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'7 – גבורתנו עדינה

כל מה שיש בעולם נובע מגבורת הבורא שמאירה מתוכנו ועל כן אנו מלאים רחמים על כל

7:12 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'6 – בשני יצריך

היצר הטוב והיצר הרע יצירה אחת היא מידי אל עולם הכל נעשה ברצונו והכל עולה במעלות הקודש

5:17 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'5 – ניצוח הגוף

אנחנו מחדשי העולם וברור אם כן שאיננו עוזבים את הגוף הפרטי והלאומי שחידשנו אלא מנצחים אותו

4:53 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'4 – התורה מחדשת

תורת ישראל היא בעיקר המשכה של היצירה חידוש מעשה בראשית בכל יום על ידי לימודה בישראל

4:48 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'3 – הארץ מחדשת

ארץ ישראל היא תנאי הכרחי לחידוש העולם על ידי ישראל ולכן לאומיותנו מחוברת אליה בדוקא

4:08 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'2 – התחדשות תמידית

בכל יום מתחדש העולם ונברא מחדש בגבורתו של יוצר בראשית המתגלה דרך נשמות ישראל

4:23 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'1 – צבאות ישראל

הקב"ה נקרא צבאות על שם ישראל והצבאיות הזו קשורה להתחדשות העולם על ידי נשמות ישראל

5:01 דק'
+

ישראל ותחיתו ז'4 – חוש הקודש

חוש הקודש של חז"ל יודע איך להישמר מפח יוקשים ולהגן על הקיום הרוחני הישראל נגד המסיונריות

4:25 דק'
+

ישראל ותחיתו ז'3 – סכנת המסיון

רכי לב וקטני דעת עומדים גם היום מול פיתוי מסיונרי המוגש בלבוש של אהבה אוניברסלית וסיוע כספי

5:04 דק'
+

ישראל ותחיתו ז'2 – הכרה ואמונה

גודל הנזק ברוחניות תלוי ביחש ישר לרמת המגע הרוחני אם בהכרה או בהרגשה או באמונה

5:16 דק'
+

ישראל ותחיתו ז'1 – אקלים רוחני

כמו שצמחים ובעלי חיים זקוקים לאקלים מסויים ואף לתנאי חיים כמו מים כך גם בעולם הרוחני

6:25 דק'
+

ישראל ותחיתו ו'4 – מתגדלים ומתאמצים

כתוצאה מהמלחמה להשבת הגניבה מתגדלים ומקבלים משנה אומץ באמונה ומוסר

5:10 דק'
+

ישראל ותחיתו ו'3 – חזרה לקדושה

כשהקדושה לוקחת בחזרה את האורות שנגנבו ממנה היא גם לוקחת את הטוב שבמקסם הכזב

5:26 דק'
+

ישראל ותחיתו ו'2 – המשפילי לראות

כשישראל מודיעים בעולם שד' משגיח גם על הפרטים הכי קטנים זה מביא התעלות גדולה

7:12 דק'
+

ישראל ותחיתו ו'1 – מך ונשפל

ההפקרה של העולם המעשי לא רק מונעת מאור הקודש להתפשט בהויה אלא גם מורידה את ערכו

5:14 דק'
+

ישראל ותחיתו ה'12 – בגאולת ישראל

הרעיונות הקדושים שנגזלו על ידי הנצרות יחזרו ויאירו ויצאו משביים בגאולת ישראל

5:26 דק'
+

ישראל ותחיתו ה'11 – אור ישראל

לפני זריחת אורם של ישראל העולם הוא מחולק ומפורד לשברי שברים וחסרה ההרמוניה

5:11 דק'
+

ישראל ותחיתו ה'10 – אמונה ומעשה

החיבור האמוני הישראלי בין אמונה למעשה יישר את העולם כולו ואור יזרח לישרים

5:01 דק'
+

ישראל ותחיתו ה'9 – ההשקפה האלוקית

העולם הגויי אינו מוכשר עדיין לקבל את ההשקפה האלוקית המחברת שמים וארץ יחדיו

4:39 דק'
+

ישראל ותחיתו ה'8 – ההפקרות המעשית

הנצרות הפקירה את העולם המעשי ואמרה שהאלוקים לא יביא את האדם בחשבון על מעשיו

4:26 דק'
+

ישראל ותחיתו ה'7 – ניצחנו וננצח

ישראל מכיר את התרבויות העולמיות אורם ומחשכיהם וכמו שניצח את האלילות כך ינצח את החושך הקל יותר

5:49 דק'
+

ישראל ותחיתו ה'6 – הסתגלות העולם

העולם אינו מסוגל כעת לחיות כמו עם ישראל באור ד' האחד והמקיף אנו נביאו להסתגל לכך

5:45 דק'
+

ישראל ותחיתו ה'5 – רוממות הכל

לא מוותרים על שום דבר לא בחומר ולא בפוליטיקה ולא בשום דבר את הכל מעלים קומה

5:19 דק'
+

ישראל ותחיתו ה'4 – העם המטהר

תפקיד עם ישראל לטהר את העולם כולו מכל מחשכיו מכל הצער והסבל לעשותו מאושר

7:23 דק'
+

ישראל ותחיתו ה'3 – הידיעה המנוחלת

הבורות התורנית הנוראה השוררת במדינת ישראל היא אשר מונעת מאיתנו למלא את תפקידנו האלוקי

4:05 דק'
+

ישראל ותחיתו ה'2 – אור הבהירות

העולם מחכה לחיבור הישראלי אל האינסוף המביא את שפע האור והברכה לכל העולם כולו

4:30 דק'
+

ישראל ותחיתו ה'1 – מחכים לישראל

העולם ומלואו מלא בהמתנה ובציפייה נסתרת לגילוי אורם של ישראל גם אם נראה להיפך

7:08 דק'
+

ישראל ותחיתו ד'7 – עד הישועה

שליטת הארס הזה נגמרת על ידי ישועתם של ישראל אז ינוסו הצללים ואור חדש על ציון יזרח

6:09 דק'
+

ישראל ותחיתו ד'6 – ניצול החולשה

אותו ארס רוחני מנסה לעקור יהודים משורשיהם על ידי ניצול חולשה כלכלית או בורות

7:23 דק'
+

ישראל ותחיתו ד'5 – דם החיים

הארס הפוגע באמונה האחדותית אם חדר חלילה הרי הוא פוגע בדם החיים בעיקר העיקרים

4:46 דק'
+

ישראל ותחיתו ד'4 – קובעת הכל

האמונה בד' אחד היא לא רק המפתח לזרימת החיים אלא היא הקובעת את עתידנו תקותנו חוזקנו ובטחוננו

6:16 דק'
+

ישראל ותחיתו ד'3 – היטהרות יומיומית

השכל הגבולי גורם נטיה להגשמה וצריך כל הזמן לטהר את האמונה ולזכור שאת עצמות האלוק איננו תופסים

7:29 דק'
+

ישראל ותחיתו ד'2 – הגשמת האלוקות

הגשמה היא הגבלה ומי שמגשים באלוקות הוא עובד עבודה זרה שמייחס אלוקות לנבראים

6:53 דק'
+

ישראל ותחיתו ד'1 – אמונת האחדות

האמונה הטהורה בד' אחד היא לא רק ענין פילוסופי אלא מקור החיים הטהורים השופעים בישראל

5:53 דק'
+

ישראל ותחיתו ג'9 – הרחמים המדומים

הנצרות הפקירה המשפט וניתקה אותו ממקורו האלוקי נתון לגחמותיו של השופט והמליכה את האינטרס

5:48 דק'
+

ישראל ותחיתו ג'8 – המשפט והארץ

רק באדמת ארץ ישראל בה סגולתנו הנשמתית מתגלה זורחת גם סגולת השראת השכינה שבמשפט

5:25 דק'
+

ישראל ותחיתו ג'7 – משפט משה

בתחילת יסוד המשפט בישראל מלמד משה רבינו שהמשפט אצלנו הוא בעצם דרישת אלוקים

4:41 דק'
+

ישראל ותחיתו ג'6 – מלחמת הסמיכה

היוונים הרגישו שבסמיכת הדיינים מסתתר כוח סגולתנו ונלחמו נגדה ור' יהודה בן בבא מסר נפשו להמשיכה

3:12 דק'
+

ישראל ותחיתו ג'5 – בכל דרכיך

הכל אבל הכל מחובר אצלנו לקודש כולל הקנין העושר והכבוד ואפילו הממשלה בישראל

4:48 דק'
+

ישראל ותחיתו ג'4 – משפט ישראל

המשפט הישראלי בנוי על השראת השכינה ששורה על הדיין הסמוך ובו מתגלה האחדות האלוקית שלנו

4:41 דק'
+

ישראל ותחיתו ג'3 – אור חיינו

אור ד' אחד חי ממש בקרבנו בתוכנו. זהו מקור האור שמאיר את השכינה בתוכנו ובכוחה אנו מייחדים את הכל

3:48 דק'
+

ישראל ותחיתו ג'2 – האחדות שבנו

נשמת כלל ישראל היא נשמה אחת ממש והיא הנותנת לנו את האחדות המלאה היחודית רק לנו

4:13 דק'
+

ישראל ותחיתו ג'1 – חיי הקודש

מרכז החיים שלנו הוא בקודש העליון האינסופי ואנו נולדים ממנו בהשתלשלות הדרגתית מקודש לאמת ולאמונה

4:37 דק'
+

ישראל ותחיתו ב'7 – אור משיח

החיבור הפנימי המוסרי לתורה מביא אותנו להתברכות אדירה בכל מישורי החיים והאומה ממשיכה להתחיות

3:43 דק'
+

ישראל ותחיתו ב'6 – כך ראוי

מיד בחיבורנו לחוקי התורה אנו באים למקום נשמתי ועילאי יותר האומר לא רק ככה זה אלא כך ראוי שיהיה

5:14 דק'
+

ישראל ותחיתו ב'5 – דבקות בתורה

על ידי דבקות בתורה וחוקיה עם ישראל זוכה להידבק במקור חייו ולהתברך בברכת ד' ואם לאו אז חלילה להיפך

5:21 דק'
+

ישראל ותחיתו ב'4 – החוקיות הלאומית

גם בצדדים הלאומיים של הקשר בין תורה לעם וארץ יש שלשלת סיבתית ודבר גורר דבר

5:40 דק'
+

ישראל ותחיתו ב'3 – אור החיים

כשמתעלים למקום של הבנה מוסרית אז מושכים את כל השלשלת החוקית הסיבתית אל אור החיים

5:17 דק'
+

ישראל ותחיתו ב'2 – מועקת החוקיות

יש מועקה בלתי מוסברת במניעה המכריחה את השלשלת הסיבתית לנהוג על פי חוקיה ללא שינוי

5:23 דק'
+

ישראל ותחיתו ב'1 – שתי הבנות

ישנן שתי הבנות כלליות בכל נושא. האחת היא ההבנה הסיבתית החוקית והשניה היא המוסרית מדוע כך ראוי

6:46 דק'
+

ישראל ותחיתו א'25 – גוי ואלוקיו

בעם ישראל מתגלה זרוע ד' וגבורתו, פעולתו בעולם ומלכותו על כל, לטובת העולם כולו

6:03 דק'
+

ישראל ותחיתו א'24 – העם הנבחר

רק עם ישראל בנוי ומסוגל בכשרון אלוקי להגות את האמת החודרת של חיבור שמים וארץ

5:07 דק'
+

ישראל ותחיתו א'23 – כתר מלכות

התפארת המחברת את הכתר העליון האינסופי עם המלכות המתגלה בארץ שרויה היא בישראל

6:13 דק'
+

ישראל ותחיתו א'22 – אתה אל

הקב"ה מתגלה כאינסוף ברוך הוא השוכן בשמי שמים ויורד ומתגלה בתחתיות ארץ להחיות ולהאיר

5:21 דק'
+

ישראל ותחיתו א'21 – קרן ישראל

רוממות קרן ישראל במדינתו בארצו מביאה להתברכות האור האלוקי וגילויו במלא עוצמת גבורתו וברכתו העולמית

4:58 דק'
+

ישראל ותחיתו א'20 – אור הגאולה

גאולת ישראל בארצו היא זריחת אורם של ישראל אור סיפור תהלת ד' שיאיר ויגאל את העולם כולו

4:38 דק'
+

ישראל ותחיתו א'19 – הנופלים יקומו

על ידי האמת האלוקית העליונה השורה בישראל כל הנופלים העשוקים והרצוצים יקומו וינהרו ויאירו באורה

5:18 דק'
+

ישראל ותחיתו א'18 – קוממות היקום

האמת האלוקית העליונה השורה בנשמת ישראל היא מקימה את היקום ומפגישה אותו עם קומתו הרוחנית

5:20 דק'
+

ישראל ותחיתו א'17 – תכנית מדיניותו

ידיעת הקודש האלוקי מתגלה גם בתכנית מדינתו משום שהיא עצם חייו ואי אפשר להפריד את מדינתו ממנה

7:53 דק'
+

ישראל ותחיתו א'16 – חרותה בנשמתו

ידיעת הקודש האלוקי חרותה בעצמות נשמת ישראל ורוחו תובעת בטבעיותה את התגלות הידיעה הזו בעולם

4:40 דק'
+

ישראל ותחיתו א'15 – אמונת אומן

הידיעה האלוקית היא תכונת רוחנו ואמונתנו החזקה והיא אשר נותנת לנו את הקיום הנצחי הגובר על כל

6:26 דק'
+

ישראל ותחיתו א'14 – הכל לכבודו

ישראל מגלה לעולם את כבוד הבורא שהוא התגלות הערך של כל העולם כולו רוממותו ואושרו

6:10 דק'
+

ישראל ותחיתו א'13 – רכושה ועשרה

אפילו הרכוש הישראלי והמאמץ להתעשר אינו אלא חלק מסיפור תהלת ד' כדי לתת כלים ליעוד האלוקי הזה

5:48 דק'
+

ישראל ותחיתו א'12 – בלהט נעוריה

הנוער הישראלי עם כל להט אש נעוריו רואה את עצמו מואר באור סיפור תהלת ד' ומכוין עצמו בהתאם

6:17 דק'
+

ישראל ותחיתו א'11 – בנין הדורות

בכל דורותיה כל דור לפי ענינו ותפקידו כולם עסוקים בסיפור תהלת ד' בדגש המיוחד שיועד לכל אחד מהם

6:04 דק'
+

ישראל ותחיתו א'10 – בקרן אורה

ישראל עומד הוא בקרן אורה זו של סיפור תהלת ד' בכל אשר הוא עושה בכל מישורי חייו

5:49 דק'
+

ישראל ותחיתו א'9 – התוכן הישראלי

תוכן אור הגבורה והתפארת יש בו חיי חכמה חסד אהבת כל הבריות וחיי פאר מקדושים

6:25 דק'
+

ישראל ותחיתו א'8 – מליאות ישראלית

עם ישראל מלא כל כולו באור הגבורה בה נברא העולם ואור התפארת הגנוז בתורה ומחבר העולמות

7:19 דק'
+

ישראל ותחיתו א'7 – ואתם עדי

העולם אינו יכול להתקשר אל הבורא הבלתי נתפס אלא על ידי עדותם של ישראל הבאה מתוך עצם זרימת חייהם

5:53 דק'
+

ישראל ותחיתו א'6 – ישראל מכיר

עם ישראל יודע את הידיעה האלוקית לא רק פילוסופית אלא מתוך היכרות פנימית שעושה אותו לעד

6:38 דק'
+

ישראל ותחיתו א'5 – גורל ישראל

זה לא משהו שאנחנו בוחרים. רוצים או לא רוצים לכך נוצרנו על מנת להחיות את כל העולמות וסעיפיהם

6:08 דק'
+

ישראל ותחיתו א'4 – צבא השם

עם ישראל ארץ ישראל ותורת ישראל הם בעצם המשכיותה של הבריאה והתהוותה כל יום מחדש

4:22 דק'
+

ישראל ותחיתו א'3 – גבורת הבורא

כח הגבורה העליונה של יוצר בראשית גנוז הוא בנשמת ישראל המהוים צינור חיים להתחדשות בריאת העולם

4:16 דק'
+

ישראל ותחיתו א'2 – צינור השפע

עם ישראל הוא צינור השפע המושך את האור מן האינסוף ומצמצמו כך שיוכל להאיר לנבראים

6:52 דק'
+

ישראל ותחיתו א'1 – היכולת להלל

עם ישראל הוא יצירה מיוחדת ויחודית שרק בכוחה לספר תהלת האינסוף הבלתי נתפס בשכל האנושי

7:16 דק'
+

אורות התורה - עצות בלימוד ד'

כל סוגיה שמתבררת לנו אנו נבנים על ידה ובונים על ידה את העולם ואת היקום כולו ומחברים אותו לרצון ד'

7:28 דק'
+

אורות התורה - עצות בלימוד ג'

לימוד יומי של גמרא רש"י ותוספות חשוב מאד ובעיון יש להמשיך לרא"ש רי"ף רמב"ם ושו"ע עם מפרשיו

6:56 דק'
+

אורות התורה – עצות בלימוד ב'

ארץ ישראל דורשת תעופה רוחנית הנמצאת בלימוד הרוחני. העומק הלימודי בעושר האגדה מכשיר את הנהגת הדור

6:34 דק'
+

אורות התורה – עצות בלימוד א'

לימוד אמונה חשוב כמו מוח לגוף. יש לחזור לפחות עשר פעמים. גדלות באה מלימוד תלמוד וראשונים כסדרם

7:13 דק'
+

אורות התורה יג' ח'4 – תורת הגאולה

חכמי ארץ ישראל יאירו בתורתם בנשמתם את האור הגדול של הנשמה האלוקית המשוטטת על הררי ציון

7:24 דק'
+

אורות התורה יג' ח'3 – ענוות המנהיג

הרבה מגואלי ישראל היו בהתחלה ענווים יותר מידי עד כדי כמעט פחדנות עד שהבינו שהגאולה תלויה בהם

7:28 דק'
+

אורות התורה יג' ח'2 – למרות העוני

חכמי ארץ ישראל מוכרחים להתגבר על כל המצוקות ולגלות את האור של תורת ארץ ישראל

7:26 דק'
+

אורות התורה יג' ח'1 – מוסר מיוחד

חכמי ארץ ישראל צריכים לקבל מוסר הפוך מכל גאוותני העולם מוסר שיוציאם מענוה פסולה

6:11 דק'
+

אורות התורה יג' ז'2 – רק בארץ

רק בארץ ישראל יכולה התורה להתגלות כפי שהיא מעיין מים חיים המגלה ומאיר את הנשמה ומחבר את הכל

8:52 דק'
+

אורות התורה יג' ז'1 – תורת חו"ל

בתורת חו"ל לא מתגלים החיים המקוריים הבאים ממעיין החיים וזה גורם לחוסר יכולת של הכללה

7:49 דק'
+

אורות התורה יג' ו' – חכמי הארץ

חכמי ארץ ישראל יכולים להיות ענקים הבאים מהכללים אל הפרטים ובלבד שיעסקו בפנימיות התורה

7:03 דק'
+

אורות התורה יג' ה' – זיו הפנימיות

מזיו הפנימיות יוכלו חכמי ארץ ישראל לפלפל בתורת הנגלה ולהגיע לבירור ההלכה בזריזות רבה

7:06 דק'
+

אורות התורה יג' ד' – הכל יתחבר

מאורה של תורת ארץ ישראל עולם ההלכה יואר באור הפנימי וכל תחומי החיים יתחברו זה לזה

8:49 דק'
+

אורות התורה יג' ג' – תורת הכלל

תורת חוץ לארץ עסוקה בפרט ואילו תורת ארץ ישראל מעלה את כל הפרטים אל האור הגדול של הכלל

8:07 דק'
+

אורות התורה יג' ב' – זהב הארץ

תורת ארץ ישראל באורה המיוחד נדרשת במיוחד לדורנו כדי להראותו את האמת והבהירות והיפה והנשגב שבתורה

6:51 דק'
+

אורות התורה יג' א'2 – להאיר במחשכים

תפקידו של התלמוד הבבלי להוריד את האור למחשכים הארציים לעולם השכל המוגבל

8:01 דק'
+

אורות התורה יג' א'1 – הנגלה מאיר

כשלומדים הרבה נסתר אז כל הנגלה מתחיל להאיר מאורו של הנסתר זו היא שיטת התלמוד הירושלמי

7:42 דק'
+

אורות התורה יב' ז' – הארץ הרוחנית

כשם שאי אפשר לכנסת ישראל להוציא את סגולותיה בלי ארץ ישראל כך היהודי זקוק לתורה

7:08 דק'
+

אורות התורה יב' ו' – חיים בתורה

אי אפשר לאדם לחיות ללא אור תורה וכל מי שיש בו חיים הרי זה בא מזכות אבות מכח התורה

6:57 דק'
+

אורות התורה יב' ה' – תורה מחוברת

אין לקרוע את התורה משאר העולם שהרי קול ד' קורא בכח בשערי האורה הטבעיים המחוברים לתורה

6:38 דק'
+

אורות התורה יב' ד' – אנושיות וישראליות

עמוק בתוך הנשמה האנושית שוכנת הנשמה הישראלית וכך בפנימיות של כל חכמה שוכנת התורה

7:54 דק'
+

אורות התורה יב' ג' – הכשרה לאורות

האורות הפנימיים צריכים לדרך ארץ שתוקדם להם בכל עניני תורה גם אלה שהם מעל הבנת השכל

6:26 דק'
+

אורות התורה יב' ב' – דרך ארץ

המוסר הטבעי מוכרח להקדים בזמן לפני לימוד תורה ורק כהוראת שעה מקדימים את הלימוד להכנה המוסרית

7:55 דק'
+

אורות התורה יב' א' – תורה ישראלית

התורה אחוזה במעיין של נשמות ישראל היא השכינה הקדושה המלאה בכל הטוב לעולם כולו

8:05 דק'
+

אורות התורה יא' ט'-י' – השלמות הישראלית

צמאון הנשמה לרוחניות יכול להשתבר בכל דבר רוחני אבל צמאונה לשלמות הישראלית רק בתורה

6:22 דק'
+

אורות התורה יא' ז'-ח' – התבלין הבלעדי

רק תורה מצילה את האדם מיצר הרע ומתבלת אותו עד שנעשה כח הפועל לקדושה

6:45 דק'
+

אורות התורה יא' ו' – מקור היושר

כשאדם לומד תורה הוא נפשו מתרכזת לתוך אוצר חייה ומתיישרת כפי שעשה אותה האלוקים והכל מתברך

6:35 דק'
+

אורות התורה יא' ה' – קרוב לתורה

מי שקרוב במעשיו ברעיונו וברוחו לתורה זוכה לפתיחת שערי הלב ולתחושת החיים המאושרת הפנימית

8:03 דק'
+

אורות התורה יא' ד' – העליון יורד

העולם הרוחני העליון יורד אלינו על ידי התורה אבל בשביל זה צריך להרגיש חסרון ולרצות ואז זוכים

7:29 דק'
+

אורות התורה יא' ג'2 – תשובת החיים

השכל הקר נטול התחושה מייצר חיבור חלש ופירודי ויש צורך בתשובה אל החיים האלוקיים

7:00 דק'
+

אורות התורה יא' ג'1 – שטף החיים

קיום התורה צריך לבוא מתגבורת כח החיים בנשמה ואז כל חלקי התורה מפעמים בשוה בלב האדם

7:55 דק'
+

אורות התורה יא' ב'2 – אמונה לאומית

העם צריך להאמין באמונה בהירה ונלהבת בחייו ובנטיותיו וללכת בהן בבטחה לאורה של תורה

8:23 דק'
+

אורות התורה יא' ב'1 – האמן בעצמך

איש הישראלי חייב להאמין בעצמו שבתוכו שוכנת נשמת אלוקים חיים ויושר אלוקי שוכן בנטיות חייו

8:00 דק'
+

אורות התורה יא' א'3 – רוח הקודש

מתוך גילוי אורה הפנימי האמיתי של תורה הולכים ועולים עם שקידת התורה ומידות טובות לרוח הקודש

8:45 דק'
+

אורות התורה יא' א'2 – חיי האומה

בראיה הסקירתית הכוללת מתגלה אור תורה שבעל פה כזרימת החיים של האומה כולה

7:33 דק'
+

אורות התורה יא' א'1 – הסקירה הכוללת

יכולת הראיה הפנימית והאמיתית בנויה על סקירה רחבה וכוללת של הפרטים כולם

7:53 דק'
+

אורות התורה י' יז' – ביאור הרזים

דוקא החכמות העולמיות ויראת שמים הטבעית השכלית הם החומר שיקבל צורה מרזי תורה ויבארם

8:22 דק'
+

אורות התורה י' טז' – תפקיד החוצפה

דוקא בגלל החוצפה שגרמה להתעבות ההרגשה אנו יותר מצליחים לעסוק בהארות שכליות עליונות

7:15 דק'
+

אורות התורה י' טו' – מיתוק הגבורות

מי שמצרף את לימוד הנגלה עם לימוד הנסתר הרי הוא ממתיק את הגבורה הנגלית בחסד הצפון

6:43 דק'
+

אורות התורה י' יד' – ריבוי רחמים

מי שכופה את יצרו ומכריח עצמו ללמוד גם פרטי נגלה עם צמאונו לרזי תורה מביא רחמים לעולם כולו

7:02 דק'
+

אורות התורה י' יג' – שקידת התורה

שינויים בסגנון שקידת התורה הרגיל הנובעים מצמאון טהור לרזי תורה אינם מבטלים תורה

7:19 דק'
+

אורות התורה י' יב' – בלי באור

כשלומדים רזי תורה בלי באור אבל בלב נאמן זה כמו ירידת גשמים קשה שאחר כך מביא תבואה טובה

6:45 דק'
+

אורות התורה י' יא' – מהבלתי נתפס

כשלומדים בלב נאמן הדברים מתפרשים גם בשכל אבל עצם הרזים ישארו בלתי נתפסים ומעין עליון לשכל

5:34 דק'
+

אורות התורה י' י' – סגולת הרזים

כשאדם לומד סודות התורה ומרגיש שאינו אוחז בהם בהבנה בהירה בכל זאת הם מאירים את כל מהותו

7:13 דק'
+

אורות התורה י' ט' – המעין העליון

כשהנשמה עייפה מעולם של אינטרסים צרים היא תמצא את חופשה בצלילה למעין העליון של רזי תורה

6:41 דק'
+

אורות התורה י' ח' – השכל העליון

לימודי השכל הרגיל גורמים לפעמים להתעמעמות השכל הנשמתי אבל אין לתקן זאת על ידי בערות

6:52 דק'
+

אורות התורה י' ז' – לימוד מקדים

לפני ששוקעים בקבלה צריך ללמוד בספרי אמונה בדרך השכל כספרי כוזרי רמב"ם ומהר"ל ואז קבלה מביאה להתעלות

8:23 דק'
+

אורות התורה י' ו' – בלי להבין

גם מי שמתקשה בהבנת דקות החילוקים ברזי תורה יוכל לזכות לדבקות נשמתית בלימודו ועל ידי שכלו ישמר מטעויות

7:28 דק'
+

אורות התורה י' ה' – שפת הנשמה

מאחר ורזי תורה באים ממקום נשמתי עליון יכולים הם להיכנס לכל הלבבות ובלבד שישמרו הלומדים על ענוה

7:16 דק'
+

אורות התורה י' ד' – שמח בחלקך

גם אם יש גדולי תורה שמוצאים את מילוי ענינים בנגלה זה לא מוריד מערכך שענינך בלימוד פנימיות התורה

7:50 דק'
+

אורות התורה י' ג' – התאמה לקבלה

כשהאדם רואה שאינו מגיע ליראה וקרבה לד' אלא דוקא מהלימוד הפנימי אות הוא שבזה צריך לעסוק

7:25 דק'
+

אורות התורה י' ב' – עת לכל

לא בכל עת אפשר להגיע לגבהים רוחניים וכשאי אפשר אז יעסוק בנגלה ובמעשה וכשהנשמה פורצת יתן לה חופש

7:18 דק'
+

אורות התורה י' א' – קרבת ד'

טוב ללמוד סתרי תורה כשהלימוד בא מתשוקה לקרבת ד' שאינה מוצאת את מילוייה בחלקי התורה האחרים

7:23 דק'
+

אורות התורה ט' יג' – הלכה למקובלים

לומדי הקבלה המוכשרים ללימוד זה ילמדו הלכה בדרך קצרה וזה וזה יעלה בידם

7:11 דק'
+

אורות התורה ט' יב' – המוכשרים לקבלה

מי שחש צמאון עצום ללימוד פנימיות כמו מזון בסיסי ליראת שמים, אינו צריך להמתין עם לימוד זה

7:04 דק'
+

אורות התורה ט' י'-יא' – תורה כוללת

מי ששוקע בפלפול כדי לשמוח לומד תורה לשמה, ומי שאינו מרגיש אור בפלפולים רחוקים יתגבר בכח כלליותה של תורה

6:24 דק'
+

אורות התורה ט' ט' – דברים קטנים

דברים קטנים הם קטנים ואין להציגם כגדולים אבל מאידך יש לראות את עומקם וחשיבותם לשלמות עץ החיים

5:27 דק'
+

אורות התורה ט' ח' – מיצרי ההלכה

נשמה המוכשרת להתבוננות רוחנית צריכה לרומם את לימוד ההלכה ממיצריו אל הגדלות העליונה

6:49 דק'
+

אורות התורה ט' ז' – חיי החיים

הקב"ה מתגלה בכל דבר בבריאה וישרי לב זוכים להסתכלות האלוקית הזו, אבל אפילו אצלם הגילוי שבתורה גדול מכולם

7:14 דק'
+

אורות התורה ט' ו' – בדרך שלך

מי שעוסק ומשקיע בחלק בתורה שאינו מתאים לו עלול למצוא בתוכו נוגדנים לתורה שהוא לומד

8:56 דק'
+

אורות התורה ט' ה' – חדשנות אמיתית

חדשנות בנויה על יראת שמים טהורה היודעת לחדש את החידושים הכי גדולים דוקא מתוך נאמנות

8:15 דק'
+

אורות התורה ט' ד' – שמחה בהלכה

השמחה בקיום פרטי ההלכה הדווקניים באה מתוך לימוד ובירור הלכה כך קונים תורה

6:12 דק'
+

אורות התורה ט' ג'3 – לימוד לרוחב

בנוסף להלכות רי"ף ילמד גם סדר קבוע בתנ"ך, אגדה, מדרש, מוסר, קבלה, גמרא, בירורי הלכה

7:44 דק'
+

אורות התורה ט' ג'2 – ללמוד רי"ף

אחרי שלמד כיצד ללמוד ויודע לנתח סוגיה כראוי יפנה ללימוד הלכות רי"ף כדי להקיף ומתוך כך יחזור לסוגיות בעיון

7:02 דק'
+

אורות התורה ט' ג'1 – להקיף תורה

צריך ללמוד כל סוגיה בעיון בלי לחץ על ההיקף אבל מאידך צריך לכוון ולתכנן להקיף את כל התורה כולה

7:30 דק'
+

אורות התורה ט' ב'3 – עיקום השכל

גם מי שניגש אל הלימוד בשכל עקום עלול למצוא יבשות וארסיות, אמנם אהבת קדושת התורה יכולה ליישרו

6:34 דק'
+

אורות התורה ט' ב'2 – יבשות בלימוד

הלומד לשם יהירות וקנטור מתיבשת לו תורתו בפניו ונעשית חסרת חיים ואף עלולה למלאו בארסיות

6:30 דק'
+

אורות התורה ט' ב'1 – טל חיים

בלימוד המעשי גנוז טל החיים שמצוי במעשה המצוה עצמה עליה לומדים, וכך הלימוד מרחיב את המצוה והשפעתה

7:53 דק'
+

אורות התורה ט' א' – הדרך שלך

כל אדם קרוא לעסוק בתחום המיוחד לו לפי אישיותו היחודית ובפרט בלימוד תורה יעסוק במה שמרומם את רוחו

7:35 דק'
+

אורות התורה ח' ו' – ידע כללי

כמו שהידע הכללי חשוב על אף שאין לו משמעות עיונית או מעשית מיידית כך גם כל פרטי תורה כולל הלכות דרך ארץ חשובים

8:51 דק'
+

אורות התורה ח' ה'2 – קיום התורה

התורה מתקיימת דוקא על ידי הדגשת חשיבות הערך של הדרך אל התכלית הרוחנית השלמה ושמירת האמצעיים

8:58 דק'
+

אורות התורה ח' ה'1 – חשיבות הדרך

לא התכלית הרוחנית היא העיקר כי אם הדרך אל התכלית והדרך היא הפלא והחידוש הגדול של העולם

8:33 דק'
+

אורות התורה ח' ד' – ההכנות הנדרשות

ידיעות רוחניות הן מדרגות חיים שצריך האדם לבוא אליהם על ידי עבודת הכנה שאי אפשר לוותר עליה

8:25 דק'
+

אורות התורה ח' ג' – שמים וארץ

הרוח היהודית החותרת לחיבור ארץ ושמים על ידי התורה היא המפרה את לימוד ההלכה ומעמידה את הפלפול

9:26 דק'
+

אורות התורה ח' ב' – חשיבות המעשה

עשית המצוות בפועל היא הכרחית למימוש הבטחת התורה שהאור יאיר עלינו עד שגם הגוים יודו בו

8:40 דק'
+

אורות התורה ח' א' – נשמת התורה

הסגולה האלוקית שבתורה היא עילאית יותר ויש להוקירה יותר מהתועלת המעשית של התורה כמשתמע מאמירת נעשה ונשמע

8:46 דק'
+

אורות התורה ז' ח' – צער ממרק

מי שחש את הצער של חסרון תורה שגורם לחסרון האור בנשמה בזה הוא כבר ממרק את סיגי נפשו וכשמתחיל ללמוד מרגיש התעלות

8:45 דק'
+

אורות התורה ז' ז' – ידיעה גולמית

ידיעה גולמית בתורה ללא ידיעת הפרטים יכולה לגרום למהומה פנימית על לא מאומה, וכשלומדים הפרטים הדעת מתיישבת

8:36 דק'
+

אורות התורה ז' ה'-ו' – הגיהנום בעצמו

חוסר תורה הוא הגיהנום בעצמו כי חסרון התורה גורם להתמעטות הארת אור פני ד' לתוך נשמת האדם

8:25 דק'
+

אורות התורה ז' ג'-ד' – מתיקות התורה

לפעמים ביטול תורה ממחיש לעינינו את הקדושה והחיות שמקבלים מהתורה ומי שלא מרגיש מתיקות צריך לשוב לטבע הישראלי

6:40 דק'
+

אורות התורה ז' ב' – ביטול יחסי

ביטול תורה הוא מושג יחסי לכל אחד לפי מדרגתו המיוחדת והתורה הראויה לו לפי תפקידו ויעודו הנשמתי

9:05 דק'
+

אורות התורה ז' א' – הסיבה הנכונה

מי שמוצא עצמו במצב של ביטול תורה חוסר יכולת להיפתח ולהיקשר אליה צריך לזהות היטב מהי הסיבה האמיתית לכך

7:43 דק'
+

אורות התורה ו' טז' – הנשמה מתעלה

ריבוי לימוד תורה מרומם את האדם גם אם הוא מתקשה בהבנת הלימוד ואף לא תמיד מבין את הפשט

7:46 דק'
+

אורות התורה ו' טו' – מסך הפרטים

כדי שפרטי תורה לא יעלמו באבוקת הכלליות יש צורך במסך שמאפשר להם להתגלות ואחר כך הכל נכלל באחדות אחת

8:18 דק'
+

אורות התורה ו' יד' – מעשי ורוחני

כשהנשמה מגלה שהחיים הרוחניים מוכרחים להתחבר למעשה היא צמאה ללימוד המעשי אך הלימוד הרוחני אינו מוותר

9:29 דק'
+

אורות התורה ו' יג' – מאהבת האומה

כשיהודי שוקד על התורה מתוך אהבת האומה והרצון לדעת את תורתה של אומתו הרי הוא בא ללימוד תורה לשמה

8:49 דק'
+

אורות התורה ו' יב' – שקידת התורה

כשיהודי שוקד על התורה הוא מקבל את התכונה והצורה הישראלית המיוחדת ובריבוי השוקדים מתמלאת האומה חיים

8:25 דק'
+

אורות התורה ו' יא' – תיקון אוניברסלי

בתורה גנוז או חיינו הכלליים ולכן היא מאירה לא רק את צידנו הלאומי אלא גם את צידנו האוניברסלי באור מתוקן יותר

8:04 דק'
+

אורות התורה ו' י' – אהבה בריאה

כשם שאדם בריא בנפשו אינו מסתפק בשאלה מדוע לחיות, כך אדם בריא בנפשו אוהב את התורה

9:10 דק'
+

אורות התורה ו' ט' – ביסוס הממשות

לימוד משנה והלכה פסוקה מביא להתבססות ממשית של כל הלימוד המרקיע לשחקים

7:16 דק'
+

אורות התורה ו' ח' – תורה ותפילה

לפעמים יש געגוע עצום לתפילה ואז היא מכשירה את הלימוד אבל בלי לימוד אין כל טעם בתפילה

6:49 דק'
+

אורות התורה ו' ז' – מגדל פורח

יש להתוות דרכים מדוייקות בדרך החכמה הפנימית שלא תהא למיסטיקה חלילה

8:39 דק'
+

אורות התורה ו' ו' – מזון ואויר

הלימוד המעשי הוא בבחינת מזון לבנין גוף הנשמה והלימוד הרוחני הוא האויר לנשימה שהיא נושמת

7:57 דק'
+

אורות התורה ו' ה' – הצד העליון

כל התורה מסירה את האדם מרע ומחברת אותו לחלקו הרוחני העליון, אבל פנימיות תורה מאירה את האורה האלוקית בעוצמה יתרה

8:47 דק'
+

אורות התורה ו' ד' – שורש התורה

כשאדם מתרומם לשורש התורה, הפרטים שהוא לומד כאילו אינם חדשים לו אלא רק בבחינת הזכרת דבר ידוע

8:44 דק'
+

אורות התורה ו' ג' – הפריה בלימוד

מי שזוכה לתשובה מאהבה שמביאה את התעוררות הנשמה זוכה לנביעה מעינית שמביאה להפריה עצומה בלימוד

8:39 דק'
+

אורות התורה ו' ב' – בהירות הלימוד

לפי בהירות התשובה של האדם כך גם תהיה בהירות לימודו כי טהרה מוסרית היא חלק מהותי מכשרון ההבנה השכלית

8:43 דק'
+

אורות התורה ו' א' – זרימת הדם

לימוד תורה בקדושה מעדן את השכל והרצון גם יחד ומביא לזרימת חיות רוחנית בריאה בכל קצות מהותו של האדם

7:30 דק'
+

אורות התורה ה' ד' – סוסי אש

האור של האותיות מסייע לאדם להגיע להשגות גדולות בדומה לרכב המסיע את נוסעיו במהירות שמעבר ליכולת הליכתם

9:46 דק'
+

אורות התורה ה' ג' – אורות המקיפים

לפעמים האורות המקיפים הכלליים מאירים כל כך בחזקה שקשה לשקוע בלימוד הפרטני אבל אחר כך לומדים בשמחה ובהבנה

8:26 דק'
+

אורות התורה ה' א'-ב' – שמחת התורה

השמחה שהתורה משמחת את האדם באה לא רק מאורן של האותיות הנקלט בנשמה אלא גם מהאור העלום המקיף אותן

8:23 דק'
+

אורות התורה ד' ה' – לימוד בקדושה

כשלומדים בקדושה אמיתית זוכים לראות איך התורה על כל פרטיה מתפשטת ממקור נשמת חיי האומה

8:21 דק'
+

אורות התורה ד' ד' – פירוש שירי

מי שמרגיל עצמו לראות את זריחת האור האלוקי בכל פרטי תורה זוכה ליכולת לפרש את כל התורה בפירוש שירי

8:44 דק'
+

אורות התורה ד' א' – כל התורה

מי שנשמתו חיה שומע הוא את קול אלוקים חיים מתוך כל חלקי התורה המתגלה באחדות אחת כתורה אחת שלמה

8:20 דק'
+

אורות התורה ד' ג' – אהבת הכל

כשלומדים תורה צריך לכוון אל אור התורה הכללי וללמוד מתוך אהבת הכל האצור וגנוז בפרט הנלמד

8:52 דק'
+

אורות התורה ד' ב' – הכל מהתורה

כל דבר טוב בעולם נובע מן התורה והכל גנוז ברצון האמיתי והטוב של האדם שמגלה את אור התורה בתוך המציאות החומרית

8:40 דק'
+

אורות התורה ג' ט' – רוח הקודש

מי שזוכה לרוח הקודש רואה בעיניו איך שכל התורה שבעל פה לכל פרטיה היא הסתעפות רוחה הקדוש של האומה

8:22 דק'
+

אורות התורה ג' ח' – מה קטנו

כשם שמתפעלים על דברים גדולים במציאות כך גם על דברים זעירים וכן הוא גם בלימוד תורה

7:45 דק'
+

אורות התורה ג' ז' – צפיה כללית

בכל פרט מפרטי תורה גם כזה שנראה מאד קטן מסתתר ניצוץ כללי שעל ידו זוכה לומד תורה לשמה להגיע להשגות

8:06 דק'
+

אורות התורה ג' ו' – טל תחיה

כל פרט מפרטי תורה כשהיא נלמדת לשמה תובע את החייאתו משורשו הכללי להרוותו מטל התחיה העליון וזהו סוד הצמאון

8:45 דק'
+

אורות התורה ג' ה' – תורת חסד

מי שלומד תורה לשמה מתוך רצון לגלות אורה של כנסת ישראל זוכה לחסד עליון שישרה עליו ודרכו על כל העולם כולו

8:51 דק'
+

אורות התורה ג' ג'-ד' – לב בריא

כשהלב מלא בדעת ד' הבאה מתוך פנימיות תורה אז דם החיים הרוחניים מגיע עד לפרטים הכי קטנים ורחוקים של תורה

8:49 דק'
+

אורות התורה ג' ב' – החיבור לשורש

כל דבר בעולם מוכרח להיות מחובר לשורש שמימי שמחיה אותו וכך גם בתורה ורק אז היא מאירה ומשפיעה אהבה וחיים

8:54 דק'
+

אורות התורה ג' א' – תורת ד'

היסוד לעבודת הקודש הוא לדעת לקשור את התורה בהקב"ה על ידי חיבור פרטי התורה לאור הכללי המתגלה בפנימיות תורה

8:13 דק'
+

אורות התורה ב' ז' – האור הכללי

יש ללמוד ולהבין ומתוך כך להרגיש את האור הכללי האלוקי השורה בתוכיות הפרטים הקטנים של תורה

8:48 דק'
+

אורות התורה ב' ו' – גבורת ישראל

לימוד תורה לשמה הוא לשם הגברת כוחה של כנסת ישראל לגילוי אורה הכללי הגנוז בנשמותינו ובכל פרט מפרטי התורה

8:51 דק'
+

אורות התורה ב' ה' – חיזוק האומה

כשלומדים בעומק ובטהרה ומתמלאים מרוח האומה השוכן בתורה זה מחזק את כוחה של האומה והחיים הישראליים מתחזקים

8:58 דק'
+

אורות התורה ב' ד' – להעשיר את האומה

לימוד תורה לשמה הוא לשם העשרת האומה בכוחות רוחניים גדולים ויחד עם זה מתגדלת ומתברכת נשמת הלומד

8:46 דק'
+

אורות התורה ב' ג' – מפגש האורות

האור הגנוז במילים באותיות במנהגים ובהלכות של תורה מתרומם בלימוד התורה לפגוש את האור השורשי העליון

8:24 דק'
+

אורות התורה ב' ב' – לבושי האור

הפרטים המעשיים של התורה מלבישים על הנשמה האלוקית של העולם המשכללת אותו בכל מישורי חייו

8:25 דק'
+

אורות התורה ב' א' – התורה שלך

לכל אחד יש את האור המיוחד שמאיר אך ורק מהחיבור של נשמתו עם התורה ובזה הוא מגדילה ממש

8:46 דק'
+

אורות התורה א' ג'2 – כשהאור יאיר

כשאור החיים אור הגאולה יפציע ויתחיל להאיר באורו תחזור תורה שבעל פה לינוק מתורה שבכתב ולהאיר באורה

8:35 דק'
+

אורות התורה א' ג'1 – התורה והארץ

תורה שבעל פה יונקת בגניזה מן השמים אבל בגלוי מבנין ארץ ישראל מישיבת כל עם ישראל בכל ארצו עם כל מוסדותיו

8:15 דק'
+

אורות התורה א' ב'2 – עליונות נסתרת

במבט פנימי גם תורה שבכתב לא ניתנה אלא בשביל לגלות תורה שבעל פה אורם של ישראל

6:58 דק'
+

אורות התורה א' ב'1 – עליונות גלויה

עליונה היא תורה שבכתב מתורה שבעל פה בהתגלותן ושתיהן יחד בונות את צינור השפע של הברכה

9:02 דק'
+

אורות התורה א' א'3 – תורה שבעל פה

תורה שבעל פה עוצבה בידי ד' על פי שורש רוחם האלוקי של ישראל והיא תורת ד' לא פחות מזו שבכתב

8:56 דק'
+

אורות התורה א' א'2 – תורה שבכתב

תורה שבכתב שייכת לפנימיות התורה למידת התפארת המאירה אלינו מרחוק נוגעת לא נוגעת

8:53 דק'
+

אורות התורה א' א'1 - מבוא כללי

תורה שבעל פה ניתנה בהר סיני ובדיוק כמו זו שבכתב היא תורה נצחית שלעולם לא תשתנה

9:28 דק'
+

תיקון ב' – אל תלחץ

איפה שאתה מוצא קושי לתקן אל תלחץ יותר מידי, עבור אל מה שאתה כן יכול לתקן ובהמשך תקבל כוחות לתקן הכל

9:34 דק'
+

תיקון א' – תיקון עולם

מי שמצייר בדמיונו איך מתקן עולם בלי שלמד, הרי הוא הוזה, אבל מי שלומד אמונה יוכל להתקרב בציורו אל האמת

9:02 דק'
+

תוכחה – תוכחה זהירה

לא למהר להוכיח שמא החסרון הקיים הכרחי בדיעבד ובכלל יש להיזהר מתוכחה מרובה

8:41 דק'
+

מוסר אביך ב' ג'3 - שמור על הכרת הטוב

אף שיש דרכים נעלות יותר לעבודת ד' מאהבה אל תוותר על הכרת הטוב

8:53 דק'
+

רצון ד' – צדיק גוזר

התעלות הרצון מגיעה עד מקום שרצון האדם שולט בהויה והשלטון החיצוני אינו אלא לבוש של הרצון הפנימי

8:53 דק'
+

רצון ג' – הרצון הטוב

בכל מצב צריך לחפש את הרצון הטוב שהוא עיקר הצלחת האדם בעולם ואם נחלש להלהיבו בתורה ותפילה

8:38 דק'
+

רצון ב' – תורה ורצון

יראת שמים ללא תורה אינה מייצרת רצון חזק ומשפיע כי עוצמת הרצון תלויה בעוצמת התורה שבאדם

8:49 דק'
+

רצון א' – כח הרצון

ראשית לכל צריך לחנך לרצון גדול חזק טהור ואידיאליסטי ורק אחר כך לפתחו בקודש

9:14 דק'
+

צניעות – אהבה בין המינים

הצניעות אינה נובעת משנאה מגדרית אלא מדחיית הקשר החופשי בין המינים מפני הצניעות החשובה יותר

8:39 דק'
+

צדקות – יסוד הצדקות

הצדקות בנויה על התביעה התדירה להיות קשור בכל חיותו לד' ולראות את כל פרטי החיים כסעיפי החיות האלוקית שבתוכו

8:50 דק'
+

פחדנות ד' – השחרור מהפחד

הפחד הוא פתיות הבנויה על תמונה חלקית אבל כשמשלימים בשכל את התמונה הופכים כל חלקיה למחזקים ומשמחים

9:10 דק'
+

פחדנות ג'2 – איתן האמונה

חופש המחשבה יחד עם האמון המוחלט במסורת בנוים על איתנות האמונה המנצחת את כל הספקות

10:26 דק'
+

פחדנות ג'1 – החופש הנשמתי

כדי להגיע לחופש רוחני פנימי המתעלה מגבוליות החומר יש צורך בחופש מחשבה נאמן ובלתי מפוחד

8:54 דק'
+

פחדנות ב' – חינוך לגבורה

הפחדנות גורמת לאבד את כל ההון של יראת שמים הטהורה שמכניסה ללב האדם גבורה ואומץ

8:51 דק'
+

פחדנות א' – הסיג שביראה

הפחדנות היא סיג ביראת שמים שיש להתנקות ממנה כדי לזכות ליראה מלאת אהבה ושמחה

8:44 דק'
+

ענוה י' יא' – משתה תמיד

מכל התמודדות עם גאוה צריך להוציא את הטוב המסתתר ולהתמלא בענוה אמיתית מחזקת

6:53 דק'
+

ענוה ט' – כח התשובה

מי שעוזב גסות רוח ושב בתשובה לוקח מהנפילה כוחות המסייעים לו לנצח את המידות שאינן טובות

7:35 דק'
+

ענוה ז' ח' – ענוה וגדלות

היזהרו מענוה פסולה, אין לברוח מגדלות בטיעוני ענוה מוטעים, גדלות מרוממת את האדם לעשות חיל

8:00 דק'
+

ענוה ה' ו' – השגה ברורה

רק ענוה תוכל להעניק לאדם יכולת של השגה ברורה בענינים רוחניים המיוחדת לדבקים בד'

7:33 דק'
+

ענוה ד' – מתוך שלמות

ככל שהשלמות הרוחנית של האדם הולכת ועולה כך גם ענוותנותו הולכת וגוברת והוא מתעלה אל הטוב

7:35 דק'
+

ענוה ב' ג' – חיזוק הרצון והזכרון

ענוה משלימה את הרצון ומחזקת את הזכרון

9:28 דק'
+

ענוה א' – ענוה וזריזות

העניו הוא גם זריז ומשיב "הנני" לכל משימה נדרשת לפי רצון ד' כי גופו זך ומרומם

8:27 דק'
+

סבלנות – להבת הסבלנות

סבלנות אינה קירור אלא להבה עמוקה יותר הרואה את אור ד' המסתתר מאחורי כל המסכים

8:53 דק'
+

כעס - תופעות מעצבנות

יש כעס שבא מתוך תורה במפגש עם קטנות העולם וגם את הכעס הזה צריך לתקן

8:47 דק'
+

כבוד ח' ט' – כבוד כל הבריות

מציאת הערך האלוקי של כל בריה מגלה את אור ד' שבכל פינה ויביא את הגאולה לעולם

8:36 דק'
+

כבוד ז' – הבריחה מהכבוד

הבריחה מכבוד חיצוני מישבת דעתו של אדם ומביאה לו את הכבוד הפנימי את אור ד' בתוכו ממש

9:07 דק'
+

כבוד ו' – לפעמים צריך כבוד

כמו שלעת חולשה שותים לפעמים כוס יין בעצת הרופא, כך לפעמים צריך לקבל הכבוד לשם חיזוק בעבודת ד'

9:03 דק'
+

כבוד ה' – מידת ההשתוות

כשמכבדים אותך יותר מידי אל תתרגש, שמור את זה למתי שמעליבים אותך, וקזז הכבוד עם העלבון

8:28 דק'
+

כבוד ד' – התהדרות חיצונית

כשהאדם מרגיש חסרון בפנימיותו מתעורר בו היצר של ההתהדרות החיצונית השלילית

8:39 דק'
+

כבוד ג' – כבוד וגבורה

כבוד אלוקים שמכוון על פי דעת אלוקים עמוקה מביא גבורה טובה לעומת ההשגה העקומה שגורמת לאכזריות ושנאה

8:42 דק'
+

כבוד ב' – טהרת מושג הכבוד

ניקוי הבלבולים בהבנת המושג כבוד שמים יגאל את העולם מסבלו

9:32 דק'
+

כבוד א' - כבוד האדם

כבוד שמים בטהרתו מרומם את כבוד האדם וממלא אותו הכרה בגודל נשמתו בענוה טהורה

6:23 דק'
+

יראה יט' – דקדוקי הלכות

גם אם דקדוקי ההלכות מביאות בהתחלה יראה גדולה ודאגה בסופו של דבר הן מביאות ששון ושמחה

6:46 דק'
+

יראה יח' – ללמוד אמונה

צריך יראה בלימודי פנימיות שלא להרס אבל אסור שהיראה תגרום שלא ללמוד אמונה

6:48 דק'
+

יראה יז' – מידתיות ביראה

מי שיראתו כה גדולה עד כי היא מועכת את כוחותיו הנפשיים ידע להשתמש בה במידה ואת המותר יפנה למרץ של עשיה

6:37 דק'
+

יראה טז' – כיוון יראת החטא

יראת החטא צריכה להיות על עצמו וחוגו הקרוב אבל ברמה הציבורית יש גם מהלכים אלוקיים נשגבים מבינתנו

7:27 דק'
+

יראה טו' – מעלת הרכות

מי שיראתו חיצונית אבל ניחן ברכות רבה יעלה את יראתו ויזכה למדרגות נשגבות

8:48 דק'
+

יראה יד' – גבורה וגדלות

יראת שמים רוממה מתגלה היא בנפש האדם בגבורה והגדלות שממלאות את ליבו

8:37 דק'
+

יראה יג' – יראה פשוטה

יראת שמים רוממה אבל פשוטה פותחת פתחים לנשגב ומחברת את עסקי העולם עם הנשגב

8:43 דק'
+

יראה יב' – שבים ליראה

אחרי עזיבת יראת שמים מגלים שהחיים איבדו את ערכם ואז שבים ליראה עמוקה שמרוממת את החיים

9:40 דק'
+

יראה יא' – דמיונות נפסדים

כשדמיונות נפסדים באים על בסיס יראת שמים הנזק שלהם גדול בהרבה מהזיות אחרות

7:21 דק'
+

יראה י' – יראה נאמנה

גם יראת שמים צריכה לקבל עליה עול יראת שמים ולעשות את מה שד' רואה כיראת שמים

7:48 דק'
+

יראה ט' – ניסור היראה

גם את יראת שמים צריך לברר לעומק ולדעת מתוך לנסר את הטוב מן הרע

7:47 דק'
+

יראה ח' – גאות ד'

ירא שמים אמיתי נעשה עניו ובזה נפתח הוא לקבל לתוכו את אור ד' אשר עושה אותו גיבור מלא חיים

8:30 דק'
+

יראה ז' – צריך גם יראת עונש

בתחתית הנמוכה של בנין הרוח מוכרחים לשמור את יסוד יראת העונש, גם אם מדובר בקרטוב בלבד

8:38 דק'
+

יראה ו' – יראה שכלית

אין צורך ביראת עונש למצוות שכליות ועל ידי טעמי תורה הכל הופך לשכלי

6:33 דק'
+

יראה ה' – השבחת היראה

יראת העונש היא כמו שתיל שהתחיל לצמוח בערוגה קטנה ואחר כך מעבירים אותו לערוגה גדולה יותר

8:13 דק'
+

יראה ד' – להתעלות מהמשבר

אין לעזוב התשובה ליראת שמים בגלל תחושה של מחיקת האני להיפך יש להעמיק עד שיזכה לחיים חדשים

8:37 דק'
+

יראה ג' – יראה מחזקת

מי שעובד ד' מתקדם מתוך יראת הרוממות מעצימה ומחזקת ואינו צריך ליפול לפחדים מחלישים

7:25 דק'
+

יראה ב'2 – שלילת הידיעה

כל ידיעה מצמצמת את הנושא הנלמד למוגבלות השכל, צמצום האור האלוקי לידיעה מוגבלת הוא צמצום של החיים

8:55 דק'
+

יראה ב'1 – חיבור הפכים פלאי

מקור היראה בפלא האדיר של החיבור בין האינסוף הבלתי נתפס לבין וודאות מציאותו והתגלותו בסופי

8:29 דק'
+

יראה א' – יראה היא חכמה

החכמה היותר עמוקה של המדעים בין בקודש ובין בחול היא היראה המכירה את שורש הכל

8:46 דק'
+

חופש3 - חופש הכרחי

חופש הדעות כיום הוא תוצאה של מהלך אלוקי המכריח את החופש כדי לאפשר לנו להתחדש ולהתחזק

8:57 דק'
+

חופש2 - החופש הישראלי

במצב העתידי של שלמות ישראלית בגאולה השלמה תהיה חובה לשלול החופש מדעות המקעקעות את יסוד היהדות

8:49 דק'
+

חופש1 – חופש דעות

יש חופש דעות טוב וראוי ויש חופש דעות רע שהוא אינו אלא חופש של תאוות

7:26 דק'
+

העלאת ניצוצות ז' – עליית הטוב

אכילה יתירה מביאה לגאוה ומעלה את הרע, מה שאין כן אכילה נכונה שמעלה את הטוב באדם ובעולם

7:23 דק'
+

העלאת ניצוצות ו' – לאכול בשמחה

אכילה במידה ובקדושה היא אכילה בשמחה להבדיל מזו המוגזמת המביאה לעצבון

8:23 דק'
+

העלאת ניצוצות ה' – התעלות בדרכים

הדרך מטלטלת ומדלדלת את הרוחניות בגלל הרשמים החדשים המתפרצים לתוך הנפש, אל תוותרו עליהם

8:51 דק'
+

העלאת ניצוצות ד' – התעלות בשינה

העליה הנשמתית בשינה מצריכה הכנה, ואז מושך האדם אור של חסד גדול בשנתו

8:32 דק'
+

העלאת ניצוצות ג' – עבודה מערכתית

אי אפשר להעלות ניצוצות רק באוכל, צריך להעלות את הכל ובזה זוכים להתעלות

8:02 דק'
+

העלאת ניצוצות ב' – בלי עצבנות

חשוב מאד להיות תמיד בזהירות דייקנית באשר לאכילה אבל בלי לחץ

8:55 דק'
+

העלאת ניצוצות א' – להעלות הכל

בכל דבר מסתתרת נקודת טוב בתוך קליפות שיש לקלפן ולגלות את הטוב המסתתר בתוכן

8:47 דק'
+

דבקות ה' – התנקות מהגשמה

נטיית האדם להגשמה מצריכה שינון חוזר שהדבקות היא רק במידותיו ולא ישירות בעצמות

8:42 דק'
+

דבקות ד' – דבקות באידיאלים

אי אפשר להידבק בעצמות אלא באידיאלים האלוקיים המצטמצמים ויורדים אלינו

8:24 דק'
+

דבקות ג' – למעלה מהכל

רק כשמכירים שהאלוקים הוא למעלה מכל תפיסה זוכים למקור מחיה בלתי פוסק לכל האידיאלים בעולם

9:10 דק'
+

דבקות ב' – מעשה מרכבה

ההכרה שהצורך ללמוד שמותיו וספירותיו הוא כדי להידבק בו יתברך היא ביסוד מעשה מרכבה

10:30 דק'
+

דבקות א' - הידבק במידותיו

הקבלה מלמדת אותנו על המידות והספירות כדי ללמדנו שהדבקות בו יתברך היא על ידי מידותיו

8:51 דק'
+

גאוה כז' – גאות הצדיק

צדיק שמתגאה בשל גאות ד' שבליבו הוא קודש קודשים ואין לו לקבל תוכחות מוטעות וליפול לענוה פסולה

8:36 דק'
+

גאוה כו' – גאוה של קדושה

לפעמים צריך לדעת להשתמש בגאוה של קדושה ולראות דוקא את כל הטוב שיש בתוך עצמו ולהתחזק

8:40 דק'
+

גאוה כה' – גאות ד'

יש לבחון היטב במעמקי הנפש אם מדובר בגאוה פסולה או באור ד' שמאיר בתוך ליבו ומחזקו

6:47 דק'
+

גאוה כד' – הערכה עצמית

הערכה אמיתית מורכבת הן מנקודות טובות, והן מפחות טובות, ומהטובות יש להעיר את הרדומות

8:10 דק'
+

גאוה כב'-כג' – אל תברח

אין להפסיק שום לימוד או עשיית טוב בשל חשש מגאוה, עשה טוב ושהגאוה תברח

8:53 דק'
+

גאוה כ'-כא' – זהירות מקטנוניות

גם אם משפילים אותך אל תיגע בגאוה ואל תיכנס אף פעם לפינות הקטנוניות של החיים

8:59 דק'
+

גאוה יד'-יט' – כשהלב נפתח

סילוק הגאוה מן הלב פותח אותו לענוה למחשבות של תורה לבירור הלכה להתענגות על ד' ולאויר סביבתי נקי

8:01 דק'
+

גאוה יב'-יג' - אהבת הארץ בענוה

המסיר את הגאוה מליבו יזכה לאהבת ארץ ישראל באמת בנשמתו

6:55 דק'
+

גאוה ט'-יא' – שונאים נעשים אוהבים

כשאדם משתוקק להסרת הגאוה מליבו, שונאיו נעשים לו אוהבים בלבבם

7:53 דק'
+

גאוה ו'-ח' – תיקון פגם הרצון

הגאוה פוגמת את הרצון ויש להתנקות ממנה כדי לאפשר לטוב האלוקי להכנס לתוך הרצון

8:35 דק'
+

גאוה ב'-ה' – גאוה מפילה לגשמיות

גאוה עושה את האדם כל כך גשמי עד שאור ד' אינו נכנס בו והוא מתקשה לעשות תשובה

8:19 דק'
+

גאוה א' – גאוה מונעת שלמות

הכרח לאוהב השלמות לנער מליבו את הגאוה המסלקת ממנו את כל הודו הרוחני

8:56 דק'
+

ברית ג' – תיקון ההשחתה

פגם הברית פוגע בשורש המוסר העליון, וחוזר האדם לבריאותו רק על ידי תשובה פנימית עמוקה שמאירה אותו מחדש

8:28 דק'
+

ברית ב' – בלי להתבלבל

הפגום בבריתו מתבלבל מהמפגש עם החומר, וצריך בנוסף על תשובתו גם לימוד אמונה בעומק כדי לתקן זאת

8:59 דק'
+

ברית א'5 – למען הכלל

בעל תשובת הברית עושה מצוות לא משום התענוג אלא משום תיקון הכלל ורוממותו ושמח בזכותו הגדולה

9:02 דק'
+

ברית א'4 – תיקון הברית

בעל תשובת הברית ניגש למצוות מתוך השכלה ועיון והתגברות גדולה לעשות רצון ד' וזוהי גדלותו

8:50 דק'
+

ברית א'3 – לצאת מהחרדות

התעלות להרמוניה אישיותית מצילה את האדם מן החרדות שהופיעו בעקבות השבר הפנימי של פגם הברית

8:46 דק'
+

ברית א'2 - ברית מילה

בכל יהודי ויהודיה יש את אור המילה הפותחת את החומריות ומאפשרת לאור הברית הפנימית לצאת ולהאיר

9:30 דק'
+

ברית א'1 - הסגולה והבחירה

העבודה על מידת הברית היא לגלות את הטבעיות הקדושה של עצמותנו עד שעבודת ד' תעלה מתוכנו בטבעיות גמורה

8:29 דק'
+

מוסר אביך ד' ד'3 - אנשי תבונה ידריכונו

אנשי תבונה ילמדו את העם על מהות כוחותיו העמוקים ויעזרוהו להוציא כוחותיו לפועל

8:34 דק'
+

מוסר אביך ד' ד'2 - הכוחות של עם ישראל

יש לנו כשרון לחכמה נבואה ועוד ואנו שקועים בקטנות מוחין שעוצרת אותנו מלהתפתח

7:41 דק'
+

מוסר אביך ד' ד'1 - הכוחות שפועלים בתוכנו

אין להתעלם מכוחות שבתוכנו הם פועלים פעולתם בהכרח ומוטב שנפתח אותם נכון

8:01 דק'
+

מוסר אביך ד' ג'3 - עוד לא הגעת

גם אם מדובר במדרגה שאתה ראוי לה, כל עוד לא הגעת אליה אל תתנהג כמו מי שכבר הגיע

6:56 דק'
+

מוסר אביך ד' ג'2 - בלי תסכולים

אל תבקש הכל כאן ועכשיו עבוד והתקדם במעשיך מלמטה ומהשמים יעזרו לך להתעלות

9:01 דק'
+

מוסר אביך ד' ג'1 - מה אתה רוצה

כדי לדעת מה מעלה טובה לנו צריך להתבונן לעומקה ולברר אם באמת אנו רוצים בה

7:53 דק'
+

מוסר אביך ד' ב' - חשבון נפש למעשה

בסופו של כל חשבון נפש מוכרחים להגיע המעשים בהם מתגלה האור בפועל

8:59 דק'
+

מוסר אביך ד' א'2 - חשבון נפש שמח

דעת הנפש ומידותיה נותנת לנו כלים להפיכת עבודת התיקון לעבודה שמחה מאירה ומחזקת

10:03 דק'
+

מוסר אביך ד' א'1 - חשבון נפש מושכל

אי אפשר לעשות חשבון נפש מושכל אמיתי ובריא בלי לדעת מהות הנפש ומידותיה

9:00 דק'
+

מוסר אביך ג' ה'2 - סייגים ממידות רעות

חז"ל החמירו בענייני מידות וביטלו אפילו מצות עשה מחשש מראית עין של יוהרא

8:03 דק'
+

מוסר אביך ג' ה'1 - לפני עיוור במידות

אם ברור לך שמעצתך הטובה יפול חברך למידה רעה אל תיתן לו עצה זו

9:07 דק'
+

מוסר אביך ג' ד'3 - כבוד בריא

הכבוד האמיתי לערכך הוא כבודך הרגיל והבריא אל תחפש לשנות זאת

6:46 דק'
+

מוסר אביך ג' ד'2 - לצורך מצוה מותר

כשאין ברירה ואין דרך אחרת לקיום מצוה מסויימת מותר לומר הצריך לשם כך

8:06 דק'
+

מוסר אביך ג' ד'1 - התרחק מדיבורי גאוה

האיסור לדבר דיבורי גאוה הוא מצד עצם הדיבור הרע ולא רק משום שיביא לגאוה

8:40 דק'
+

מוסר אביך ג' ג'5 - לא לפחד מחסרונות

ההולך בדרך הטוב אינו נבהל מחסרונותיו המתגלים בהשתלמותו, הפחדן מדחיקם בגאוה הזויה

8:51 דק'
+

מוסר אביך ג' ג'4 - תאוות רוחניות

כשתאות ריגושי הגוף נגמרת מתחילים לחפש ריגושים רוחניים דוגמת שכרות וגאוה הזויה

8:50 דק'
+

מוסר אביך ג' ג'3 - רעש ומהומה

כל דבר במקומו הנכון מעניק נחת אבל מחפשי הריגושים מדמיינים שמהומת התאוות היא הנכספת

7:26 דק'
+

מוסר אביך ג' ג'2 - בידיים שלך

בשונה מהמלאכים זכה האדם לעצב את חווית חייו ומעלתם בהשתדלותו המשפיעה על הכל

9:21 דק'
+

מוסר אביך ג' ג'1 - לעשות חיים

החיים הם חסד מהבורא הרגשת החיים היא הרגשת מציאות המתחזקת מחוויות טובות

9:04 דק'
+

מוסר אביך ג' ב' - יסודות הגאוה

כל מידה מורכבת ממספר יסודות, הכרת יסודות הגאוה תאפשר לצאת ממנה בהצלחה

8:45 דק'
+

מוסר אביך ג' א'5 - ניסור הענוה

שכנת הענוה שיש להרחיקה היא מידת העצבות אבל שורשן שונה לגמרי

8:52 דק'
+

מוסר אביך ג' א'4 - ניסור הגבורה

שכנות הגבורה שיש להרחיקן הן הכעס הגאוה הנקימה ועוד יש לנסר את הגבורה ולא לוותר עליה

7:08 דק'
+

מוסר אביך ג' א'3 - גבורה נפשית

לא די להתלהב ממידה טובה צריך גם גבורה נפשית להעמיק ולהתמיד בתיקונה הארוך

8:39 דק'
+

מוסר אביך ג' א'2 - ציור עמוק וחזק

כדי לנסר מידה טובה משכנתה יש להעמיק בציור מהות כל מידה ולהבחינה ממידות שכנות

8:45 דק'
+

מוסר אביך ג' א'1 - ידיעה ונסירה

התיקון מתחיל בידיעת המידות והתלבשות הנפש בהן ובנסירתן ממידות שכנות בלתי רצויות

8:58 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'13 – הכונה הנכונה בעולמנו

מדרגת העולם כעת היא לעבוד מצד ההטבה שברצונו והמיוחדים מכוונים לאור העתיד

8:48 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'12 – כונת המיטיב

בעבודה מצד הטבת הבורא יש לזכור שההטבה מגלה את השלמות שבשורשה

8:47 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'11 – רק לרצון ד'

את כל המקום בנפש יש לייחד לעבודה לרצון ד' אין מקום מיותר

8:51 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'10 – פתיחת השערים

העובד מתוך הכרת האמת עובד מטעמים כלליים יותר ופותחים לו את השער הכללי

8:58 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'9 – גדול העונה אמן

מעל להכרת הטוב באה ההכרזה הגדולה האומרת זו האמת ואני מאמין בה

8:44 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'8 – הכל רצון ד'

בסופו של דבר כל המציאות כולה אינה אלא רצון ד'

8:28 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'7 – חותמו אמת

עיקר השאלה איננה אם העבודה לצורכו או לצורכנו אלא מה אמת תכלית החיים

7:18 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'6 – כנפי העבודה

תורה ומצוות צריכים כנפים שיעלו אותם למעלה והם היראה והאהבה

8:14 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'5 – הענוה מעל החכמה

החכמה מביאה יראה והענוה מביאה רצון הוא השלמות הפנימית

9:09 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'4 – התעלות הרצון

העולם הולך ומתעלה וכפי שחכמתו מתעלה בלי גבול כך ואף יותר מכך הרצון

9:07 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'3 – רצון זה חיים

הענוה מכונת את רצוננו להיפתח ולקבל את רצון ד' שאינו אלא אור החיים ממש

8:54 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'2 – הגדרת הענוה

הענוה אינה השפלה עצמית שעלולה לגרום לחולשה אלא מבט רחב של חסד ואמת

8:48 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'1 – הכרחיות הענוה

בלי ענוה מחשיב האדם עצמו וחוצץ בין רצונו לרצון ד' אינו מוכן לחיבור גמור לד'

8:10 דק'
+

מוסר אביך ב' ד'6 – הכל ברא לכבודו

כשאתה עושה למען ד' הוא לא צריך ממך כלום זה רק כדי לחבר רצונך לרצונו

8:50 דק'
+

מוסר אביך ב' ד'5 – הרצון הכללי

רצון האדם אינו אלא ניצוץ מרצון ד' המתגלה בהויה כולה ובו הוא מוצא את מעין חייו

8:56 דק'
+

מוסר אביך ב' ד'4 – ההכרה והרצון

חיים שלמים צריכים הכרה בידיעת שלמות הבורא ואיתה הרצון הטוב בתורתו

8:35 דק'
+

מוסר אביך ב' ד'3 – חיים זה דעת

המציאות החומרית משדרת ידיעות, הידיעה היא שעושה את החיים, ידיעת ד' היא שיא החיות

9:01 דק'
+

מוסר אביך ב' ד'2 – התרכז בעיקר

לא ההנאה האישית העיקר אלא הטוב והתיקון להויה כולה הבאה מעשיית נחת רוח לבורא

8:44 דק'
+

מוסר אביך ב' ד'1 – טוהר הכונה

במעשים ובלימוד אמונה צריך לטהר את הכונה לעשות נחת רוח לפניו

8:50 דק'
+

מוסר אביך ב' ג'2 - הבריאות שבהכרת הטוב

האדם הישר והבריא משתוקק להכיר בטוב למיטיבו ובמיוחד למיטיב הגדול מכולם

8:18 דק'
+

מוסר אביך ב' ג'1 - להיות ישר

אל תעקם את טבעיותך שמור על טבעך ישר כפי שעשה אותו האלוקים

6:23 דק'
+

מוסר אביך ב' ב' - בכל דרכיך דעהו

התרגל לראות את ד' דוקא בדבר בו אתה עסוק כי כעת דוקא בו מתגלה אליך הקב"ה

8:03 דק'
+

מוסר אביך ב' א'6 - שלח את היונה

אחרי שלב הלחץ וההיטהרות מגיע הזמן לשחרר מחדש את הנפש להאיר באורה

8:05 דק'
+

מוסר אביך ב' א'5 - לאסוף את הרוח

ההיטהרות בנויה על איסוף קוי הרוח והנפש לנקודתם המקורית הטהורה

8:00 דק'
+

מוסר אביך ב' א'4 - קרוב אליך הדבר

השכל והרצון במקורם טהורים ורק השתעבדותם לגוף היא שבלבלה אותם

7:54 דק'
+

מוסר אביך ב' א'3 - הרמוניה אישיותית

העבודה על המידות מביאה את ההרמוניה בין השכל הרצון המידות והמעשים

10:33 דק'
+

מוסר אביך ב' א'2 - ידיעה ועבודה

עבודת ד' מורכבת מידיעות שכליות שהופכות בעבודת האדם לחלק מהוויתו

8:55 דק'
+

מוסר אביך ב' א'1 - לקבל מרירות הסם

מי שרוצה להתקדם רוחנית מוכרח לקבל את מרירות סם הריפוי והתיקון המידותי

8:56 דק'
+

אמונה לג' לד' - גדולה מהשכל

האמונה גדולה מהשכל אבל אינה הפכו, אלא הבעת גדולת אינסוף בפנימיות הנשמה

8:52 דק'
+

אמונה לב' - גדולי עולם

הגדולים לוקחים את היסוד הטבעי של האמונה ומזקקים אותו מעלים ניצוצות עד שהאמונה תאיר את כל העולם

9:05 דק'
+

אמונה לא' - לשוב לבצרון

כדי להשיב את האמונה לחיי כל נשמה בישראל, צריכים לימוד אמונה בעמקות

8:47 דק'
+

אמונה ל' - האמונה הראויה להנהיג

רק האמונה הגבוהה רשאית להנהיג את החיים, ורק היא תצליח לעשות זאת כראוי

8:50 דק'
+

אמונה כט' - מקור האומץ והגבורה

אמונה גבוהה נותנת אומץ וגבורה, אמונה נמוכה מרככת, אבל מי שעוזב את האמונה יחלש

8:42 דק'
+

אמונה כח' - הכפירה המטהרת

הקב"ה ברא את הכפירה כדי לטהר את האמונה מטעויותיה ולרוממה לאמונת חיים טהורה ואמתית

8:25 דק'
+

אמונה כז' - אמונה נסתרת

יש אנשים שכלפי חוץ הם חסרי אמונה, ועמוק בפנים הם מלאי אמונה, ומתוך אמונתם הפנימית והבלתי מודעת, הם עושים מעשים טובים וגדולים

8:40 דק'
+

אמונה כו' - כשלון הבקורת

בקורת אנושית שכלית וחיצונית של התורה גם אם תהיה ישרה לא תצליח, משום שאין לה את התוך החי הנשמתי

8:31 דק'
+

מוסר אביך א' ב'2 - חכמת החיים עצמם

חכמת האמונה בעומקה מתרחשת בעצמות הנשמה שאף אחד אחר לא יחיה אותה במקומך

9:01 דק'
+

מוסר אביך א' ג' - הדרכה נשמתית אישית

הדרך להתעלות לחיי הטוב מצריכה בינה עמוקה ביחודיות כל נשמה ונשמה

6:42 דק'
+

מוסר אביך א' ד' - עבירה מטמטמת

כל עבירה אוטמת שערי ליבו של היהודי מלחוש את אור ד'

8:05 דק'
+

מוסר אביך א' ה' - סייגות התורה

מטרתן של סייגות התורה לא רק להרחיק מעבירה אלא גם לשלול מעשים שיש בהם מטעם העבירה עצמה

8:06 דק'
+

מוסר אביך א' ו'1 - נשמה קדושה

נשמתנו גבוהה מאד וכל פעולה משפיעה עליה שפע של אורות גדולים

8:52 דק'
+

מוסר אביך א' ו'2 - סוד הדבקות בד'

השווית מידותינו ופעולותינו למידותיו ומצוותיו יתברך פותחת שערינו לקבלת האור

8:54 דק'
+

מוסר אביך א' ו'3 - הכרח הלימוד למחונן

כל מי שחננו ד' בבינת לב לא ימצא קורת רוח אלא אם ילמד אמונה בעמקות

6:36 דק'
+

מוסר אביך א' ז'1 - התרגשות לאחר הלימוד

בזמן הלימוד לא מתרגשים. הזמן הנכון להתרגשות הוא רק לאחר הלימוד כדי שלא להפריע לצלילות השכל

8:44 דק'
+

מוסר אביך א' ז'2 - לומדים אמונה כמו גמרא

לימוד אמונה צריך להיות עם חקירות שכליות הבנות וידיעות זה לא לימודי אוירה

8:26 דק'
+

מוסר אביך א' ח'1 - בשמחה ובטוב לבב

יש מי שמכריח עצמו להיות בשמחה מתוך חובה מבלי שיבין מה טוב לו באמונה

7:52 דק'
+

מוסר אביך א' ח'2 - חדשים בכל יום

אותם מילים שלוש פעמים ביום וכל תפילה חדשה לגמרי מצד עומק החיים הנובעים

8:50 דק'
+

מוסר אביך א' ח'3 - דע מעלת נשמתך

טוב לבב בא מתוך לימוד עמוק של מעלת ישראל ונשמתם

7:56 דק'
+

מוסר אביך א' א'1 - המפתח ללימוד אמונה

כדי להצליח בלימודי אמונה יש לדעת שהמילים אינן נושאות את מלוא עומק משמעותן

7:39 דק'
+

מוסר אביך א' א'2 - ההבנה הנשמתית

ההבנה של עומק המילים בנויה על התאחדות הוויתית עם משמעותן הפנימית

7:02 דק'
+

מוסר אביך א' א'3 - טבעיות המידות

הקביעה האלוקית של המידות בטבע אף שאינן מכוונות עד לפיתוחן, היא כדי שלא יאבדו לאחר תיקונן

10:04 דק'
+

מוסר אביך א' א'4 - חשיבות הדעת

בלי דעת והבנה לא נוכל לבנות מידות טובות של קרבה תמידית לד'

7:58 דק'
+

מוסר אביך א' א'5 - הכרח לימוד אמונה

מי שאינו לומד אמונה ומידות, כמו עוצם עיניו ומוליך עצמו באפלה

8:07 דק'
+

מוסר אביך א' ב'1 - יראת ד' היא חכמה

אין אפשרות להעביר חכמה זו. כל אחד צריך לעבור את התהליך של העיון וההבנה בעצמו

9:00 דק'
+

הקדמה ג' - בלי דעת אין כלום

בלי ללמוד ולדעת מה זה ישראל ארצם ותורתם, מה יחסר לאדם בחסרונם

8:50 דק'
+

הקדמה ב' - מה צריך ללמוד

רשימת הנושאים היסודיים בהם צריך לעסוק בלימוד אמונה

8:32 דק'
+

הקדמה א' - לכתוב ולחדש בלימוד

יש שלב בהתעלות האדם, שכדי להתחבר היטב ללימודו צריך ומוכרח הוא לכתוב ואף לחדש

8:02 דק'
+

אמונה כד' כה' - קנייני החיים והתרבות

הכרות האמונה העמוקות המתפשטות לכל עבר, הן שנותנות ערך לכל קנייני החיים והתרבות

8:30 דק'
+

אמונה כג' - אמונת הילדות

כל המחשבות וההרגשות הנעלות ביותר צריכות להיקשר בסופו של דבר לאמונה התמימה הילדותית הנשגבת

8:50 דק'
+

אמונה כב' – אמונה ומצוות

המצוות מציירות את אור האמונה במציאות הארצית, ובביצוען מצטייר הציור הטבעי בתוך נפשנו, ומאיר לעולם כולו

8:49 דק'
+

אמונה כא' – חיי כופר אינם חיים

חיי הכופר אינם חיים, כי אין בהם אידיאל, האמונה היא הכרחית לעצם חיי האדם

8:58 דק'
+

אמונה כ' – דרכים אל האמונה

יש מי שמגיע לאמונה אמיתית בדרכים שאינן לגמרי אמיתיות, איך מתייחסים

7:26 דק'
+

אמונה יט' - הפרטים הקטנים

לפעמים פרט קטן במעשיות האמונה נראה נלעג למי שאינו יודע שהאלוקים מתגלה גם בפרטים הקטנים

7:55 דק'
+

אמונה יח' - אמונת המשכיל

אמונה תמימה אינה מחייבת השכלה, אבל המחונן בשכל, לא יוכל להגיע לאמונה טהורה ותמימה ללא דעת

8:52 דק'
+

אמונה יג'-יז' - תפקיד הכפירה

הכפירה היא כשרון המאפשר לנו לזכך את אמונתנו מכל הקליפות שדבקו בה, לזככה ולטהרה

8:58 דק'
+

אמונה יב' - אמונה ומידות

אמונה שאינה זכה עלולה להביא למידות פגומות, אך הן עצמן דוחפות להזדככות למידות עילאיות

8:49 דק'
+

אמונה יא' - אמונת העתיד

השקפת העולם העתידית, אשר תראה את הטוב שבעולם נקי מכל רע, היא ההשקפה הישראלית כבר היום על ידי אמונה

8:18 דק'
+

אמונה י' - עבריינים קדושים

אפילו אפיקורסים שבישראל, מלאים בתוכיותם באמונה, המתגלה בעיתות משבר

9:57 דק'
+

אמונה ט' - אמונה וגבורה

מי שזוכה לאמונה בגדלות, נשמתו מאירה באור של גבורה, המאיר את שכלו, ולבסוף את פעלו, עד מדרגת צדיק גוזר והקב"ה מקיים

8:37 דק'
+

אמונה ח' - אמונה וחסידות

כשאדם זוכה להגיע על ידי התורה, לחסידות כללית פנימית, אור האמונה הטבעית מאיר בו

8:36 דק'
+

אמונה ז' - אמונה ותורה

האמונה עם כל טבעיותה מוכרחה להישתל בתורה, ואז תזדכך ותתעלה תמיד

8:26 דק'
+

אמונה ו' - שורש כל הלימודים

כל הלימודים כולם אינם אלא הרחבה של נקודת החיים האמונית השורשית ובה תלויה הצלחתם

7:10 דק'
+

אמונה ה' - קרקע פוריה

האמונה האלוקית היא הקרקע שכל טוב החיים פורה ממנה

7:38 דק'
+

אמונה ד' - מאמין ואוהב

מי שאור האמונה מתגלה עליו, אוהב את כל הבריות

8:26 דק'
+

אמונה ג' - אלוקים בפרטים הקטנים

האמונה היא המחשבה היותר עליונה שיורדת עד לפרטים הקטנים ביותר

8:43 דק'
+

אמונה ב' - מיזוג של יראה ואהבה

אמונה יראה ואהבה ביסודם פונים לד', ומשם מאירים לכל שאר העניינים

8:19 דק'
+

אמונה א' - משורש יצירתנו

יהודי נולד מאמין משורש יצירתו. האמונה אינה שאלה של יש או אין אלא ענין של חיבור

9:15 דק'
+

המלחמה י'3 - הסוד של תיקון חצות

השבת הגילוי הנשמתי הכלל ישראלי, תגאל את העולם מצרותיו

8:55 דק'
+

המלחמה י'2 - בלי חיקויים

כשהאור הישראלי מאיר, בכל העומק הקדוש שלו, לא יתכנו חיקויים

9:07 דק'
+

המלחמה י'1 - כשאור ישראל יופיע

כשיאיר בעם ישראל אור השכינה, יגמרו הויכוחים העולמיים וכבודם של ישראל ישוב למקומו

8:51 דק'
+

המלחמה ט'3 - להתחבר לאורנו המקורי

העולם מבקש את אורם של ישראל, בהצלחתנו הרוחנית, יתחדש העולם כולו

8:59 דק'
+

המלחמה ט'2 - ישראל מאירים לעולם

בנין האומה בארץ הוא גם התגלות רוחה, הרוח המלא באור ד', בארץ

9:22 דק'
+

המלחמה ט'1 - תקות העולם

התמוטטות התרבות האירופית, גילתה כמה זקוק העולם לבנין עם ישראל ותרבותו

8:57 דק'
+

המלמה ח' - קריסת תרבות אירופה

התרבות האירופית ערב מלה"ע ה-1, קרסה בשפיכות הדמים הנוראה, וקרנם של ישראל עלתה

8:50 דק'
+

המלחמה ז' - הצבע העצמי חוזר

חוזר לנו צבענו העצמי, חוזרת החכמה והגבורה, הכוחות כולם מתפתחים ופורחים

6:41 דק'
+

המלחמה ו' - ליטוש האור

לכל עם, יש אור מיוחד שמתעמק עוד יותר במלחמותיו, ואז מתלטש האור המקביל אצל ישראל

8:22 דק'
+

המלחמה ה' - זה מתפרץ במלחמות

הרבה טוב יש בגוים, אך יש גם שעדין לא תוקן, וזה מתפרץ במלחמות

8:47 דק'
+

המלחמה ד' - לולא חטא העגל

יושבי הארץ היו אמורים לתת לנו אותה בלי מלחמות, לולא חטא העגל

8:54 דק'
+

המלחמה ג' - חוזרים לפוליטיקה העולמית

עזבנו את הפוליטיקה העולמית כל זמן שכדי לנהל ממלכה היה צורך ברשעה וברבריות, עכשיו חזרנו

8:23 דק'
+

המלחמה ב' - מקור ההשראה

מאות רבות של שנים לא נלחמנו. ממי ניקח דוגמא והשראה? מגיבורי ישראל שבתנ"ך

7:37 דק'
+

המלחמה א'2 - מצמיח ישועות

כשמלחמה נעשית הכרחית, אין לברוח ממנה, בעל מלחמות מצמיח ישועות

8:50 דק'
+

המלחמה א'1 - זמיר עריצים

מלחמה היא לא דבר רצוי, אבל כשאין ברירה, היא מנקה ומתקנת את העולם

8:58 דק'
+

אהבה יב' - אהבת חסידי הקודש

גדולי האהבה יונקים מהמעין האהבה האלוקי, ואור אהבתם מתפשט על כל ההויה, ומצמיח כל טוב

9:08 דק'
+

ארץ ישראל ח'3 - הגעגוע לקיום מצוות

הגעגוע לקיום המצוות, טבוע בלב כל יהודי גם כשנראה רחוק מיהדות, ומתחבר לקדושת ארץ ישראל

8:52 דק'
+

ארץ ישראל א'1 - כאן זה לא מנהטן

ארץ ישראל היא אדמה, אבל שונה. למה כל גבעה הכי קטנה כאן מעניינת את כל העולם?

8:22 דק'
+

ארץ ישראל ח'2 - המנוע הישראלי

סוד המנוע הישראלי המיוחד, אשר שימר במשך הגלות הארוכה את תקותנו וגעגועינו לירושלים הבנויה

8:43 דק'
+

ארץ ישראל ח'1 - השלהבת הישראלית

הגדרה מדוייקת של המאפיין הראשי לישראליות, מכוננת גישה נכונה לחיים

7:46 דק'
+

ארץ ישראל ז'7 - אנחנו עם מיוחד

אנחנו עם מיוחד, עם אידיאל אלוקי מיוחד, ובואו נפסיק להתנצל על כך

8:25 דק'
+

ארץ ישראל ז'6 - שינוי שיטת המשפט

שינוי שיטת המשפט במדינתנו, יחזיר אותנו לחיי מוסר ישראליים טבעיים, בהם אדם לאדם חבר

9:40 דק'
+

ארץ ישראל ז'5 - משפט הארץ

המשפט הישראלי האמיתי, הוא כח חיים הגנוז בתוכנו, שמאיר דוקא בארץ ישראל

9:34 דק'
+

ארץ ישראל ז'4 - קשר של חיים

התורה היא לא רק ספר והארץ היא לא רק אדמה, קשר של חיים חורז את הכל

8:18 דק'
+

ארץ ישראל ז'3 - אותיות התורה והנשמה

אותיות התורה ואותיות הנשמה באות מאותו מקום. המפגש ביניהן מרומם אותנו

8:46 דק'
+

ארץ ישראל ז'2 - מודעות נשמתית

חוסר מודעות נשמתית, מביא אותנו למצבים לא נעימים, הפתרון - ללמוד אמונה בעמקות

8:59 דק'
+

ארץ ישראל ז'1 - אותיות הנשמה

התעוררות כוחות הנשמה ואופן תפקודם כנוסים ורמוזים בסוד הא"ב העברי

8:44 דק'
+

ארץ ישראל ו'2 - תחושת הזרות בחו"ל

תחושת הזרות בחו"ל והגעגועים לארץ, מבטאים קדושה, ועושים טוב לעם ישראל

9:01 דק'
+

ארץ ישראל ו'1 - ישראלי שיצא בטעות לחו"ל

אינו דומה ישראלי שיצא לחו"ל בטעות או בהכרח, ליהודי שגר בחו"ל. למה?

9:13 דק'
+

ארץ ישראל ה' - הדמיון הטהור של הארץ

חשיבותו של הדמיון עצומה. בלעדיו אי אפשר לחשוב. הדמיון של ארץ ישראל נקי וטהור

8:37 דק'
+

ארץ ישראל ד' - נאמנות רעיונית

הנאמנות לעצמנו ולרעיונותינו מתחזקת דוקא בארץ ישראל שאורה הטהור מאיר לנשמתנו

8:39 דק'
+

ארץ ישראל ג'2 - חוזרים לישראליות

חוזרים לישראליות, ובזה דוקא נעשים אוניברסליים, והעולם כולו מתברך

8:42 דק'
+

ארץ ישראל ג'1 - יצירה עצמית ישראלית

יצירה ישראלית אמיתית אפשרית רק בארץ ישראל. רק כאן המעיין המקורי נובע

10:30 דק'
+

ארץ ישראל ב' - ההכרח ללמוד פנימיות

בלי ללמוד פנימיות תורה, גם אנשי תורה ואפילו גדולים, אינם יודעים להכיר בערכה האמיתי של הארץ

9:17 דק'
+

ארץ ישראל א' 9 - דילמת הציונות החילונית

הדילמה הגדולה והנוראה, שעמדה בפני עמך ישראל, כשעלתה הציונות החילונית

6:42 דק'
+

ארץ ישראל א'8 - מכשירה ללימוד פנימיות

ארץ ישראל פותחת שערי הלב ללימוד פנימיות התורה, ומאידך, לימוד פנימיות מזריח את אורה של הארץ

5:46 דק'
+

ארץ ישראל א'7 - חיי נשמות אויר ארצך

מי שאינו יודע מה זו נשמה, איך ידע לאהוב את ארץ הנשמתיות

10:37 דק'
+

ארץ ישראל א'2 - אדמה עם נשמה

ארץ ישראל היא אדמה עם נשמה, המגיבה למעשי היושבים עליה, המשמעות המעשית היא אדירה

8:08 דק'
+

ארץ ישראל א'3 - ארצות החיים

הארץ היא ארץ חיינו, היא חלק מעצמותנו ממש, קיום החיים הישראליים תלוי בה

9:16 דק'
+

ארץ ישראל א'4 - נושמים ביחד

אנחנו והארץ נושמים ביחד את נשימותינו. רק כך אנו זוכים לאור ד' ומתגלה עלינו כבוד ד'

12:32 דק'
+

ארץ ישראל א'5 - חוזרים לחיים

חזרתנו לארץ ישראל היא בעצם חזרה לחיים אבל עוד לא סיימנו את מהלך תחייתנו

8:19 דק'
+

ארץ ישראל א'6 - פתיחת שערי הלב

התחיה הארץ ישראלית ניכרת בפועל, בפתיחת שערי הלב והנשמה

8:46 דק'
+

אהבה יא' - להתייסר ולאהוב

צריך להתאמץ ואף לסבול ולאהוב הבריות, ובפרט המוכשרים בבני אדם, שתורמים להתפשטות אור ד' גם בלי לדעת

8:49 דק'
+

אהבה י' - עוד על אהבת גוים

מי שלא קיבל מגדולים עלול לטעות ולחשוב שיהדות אינה אוהבת גוים. ובאמת אי אפשר להגיע לאהבת ישראל אמיתית ללא אהבת גוים

8:47 דק'
+

אהבה ח' ט' - אהבת הטוב שבאדם

אהבת הטוב שבאדם, גם אם הוא מושחת, תחזק את שנאת הרע שבו, ותביא אותו עצמו להתעורר לתיקון

8:41 דק'
+

אהבה ז' - האהבה העליונה

לפעמים יש סתירות לאהבה. אז נדרש זיכוך של האהבה, והתעלות אל האהבה העליונה האוהבת הכל מצד שורש הכל

8:44 דק'
+

אהבה ו' - מלחמה מתוך אהבה

צדיקים עליונים בעלי מדרגה, נלחמים אפילו באויב הרע, מתוך אהבה

8:04 דק'
+

אהבה ה' - אהבת גוים

על פי יעודו ועצמותו, אוהב יהודי אמיתי, את כל האומות כולן, ושונא רק את הרשעה

8:50 דק'
+

אהבה ד' - האהבה תנצח

אדם שנותן לטרדות לטרדו, עוצר את זרם אהבתו לכל, אבל סופה שתפרוץ מתוכו

8:51 דק'
+

אהבה ג'2 - אהבת התורה והבריות

מאחר והתורה היא הקשר אל שורש עצמותנו, אי אפשר שלא לאהוב את התורה

8:50 דק'
+

אהבה ג'1 - אי אפשר לא לאהוב

אהבת ד' היא אהבה עצמית טבעית, אהבת שורש החיים ועצמותם. אי אפשר לא לאהוב את ד'.

8:21 דק'
+

אהבה א' - האהבה שורש הכל

האהבה היא שורש כל המידות הטובות כולן. שורשה באינסוף, והיא צינור החיים המעביר אלינו את כל האור והטוב, על מנת שנמשיך ונזרים אותו לכל...

7:42 דק'
+

אהבה ב' - אהבת ישראל האוניברסלית

האהבה לד', עולה מתוך עצם מציאותנו ומציאות ההויה כולה. אי אפשר שלא לאהוב את השורש של עצם קיומנו וקיום כל ההויה כולה

הצטרף לרשימת התפוצה

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו וקבל את השיעור השבועי והחוברות החדשיות לדוא"ל

new balance uk jordan trainers Adidas Stan Smith uk nike free 5.0 uk oakley sunglasses uk timberland boots uk nike air max sale saucony trainers Longchamp uk adidas football boots uk polo shirts uk louis vuitton uk adidas neo uk nike air force 1 uk cheap ray bans uk hollister uk balenciaga trainers nike trainers uk adidas trainers Adidas Superstar uk nike football boots uk nike air force uk puma uk abercrombie and fitch uk gucci belt uk nike shox uk jimmy choo uk nike blazers uk giuseppe zanotti uk adidas tubular uk