אורות לדרך - השיעור היומי

4:54 דק'
+

85. אורות ישראל ג' יא'1 – להכיר בערכנו

חייבים להכיר בערכנו הקוסמי

5:08 דק'
+

84. אורות ישראל ג' י'2 – דבר השם

הופעה נשמתית ישראלית

4:56 דק'
+

83. אורות ישראל ג' י'1 – הכרה נשמתית

יכולת ישראלית על שכלית

4:56 דק'
+

82. אורות ישראל ג' ט' – הגדלות שבקטנות

אור ישראל מאיר גם בקטנות

5:04 דק'
+

81. אורות ישראל ג' ח' – זיכוך ישראלי

להזדכך כדי להתחבר לכלל

4:52 דק'
+

80. אורות ישראל ג' ז'2 – שמחה ישראלית

לזכות לשמוח עם ירושלים

4:48 דק'
+

79. אורות ישראל ג' ז'1 – להתקשר ולהרגיש

תורה ומצוות מחברות לכלל

4:48 דק'
+

78. אורות ישראל ג' ו'2 – דעת ישראלית

ידיעת המסורת מחברת לישראליות

4:54 דק'
+

77. אורות ישראל ג' ו'1 – שתיל ישראלי

קח את צמיחתך וחברה לשורש

4:51 דק'
+

76. אורות ישראל ג' ה'2 – לחיות ישראליות

לחשוב להרגיש ולחיות ישראליות

5:01 דק'
+

75. אורות ישראל ג' ה'1 – צמאון לישראליות

הצמאון להיבלע ברוח ישראל

4:48 דק'
+

74. אורות ישראל ג' ד'2 – ענוה טהורה

בענוה נעשים כלי לקבלת האור

4:56 דק'
+

73. אורות ישראל ג' ד'1 – בשיא גובהו

ישראליות שמתעלה לקוסמולוגיות

4:56 דק'
+

72. אורות ישראל ג' ג' – דבקות בכלל

מכלל ישראל מקבלים את כל הטוב

4:47 דק'
+

71. אורות ישראל ג' ב'3 – סליחה ישראלית

על דורנו נאמר כי אסלח לאשר אשאיר

5:01 דק'
+

70. אורות ישראל ג' ב'2 – ישראלים צדיקים

ישראלי שחפץ בישועת ישראל הוא צדיק

4:53 דק'
+

69. אורות ישראל ג' ב'1 – חותם הדורות

מעשי אבותינו חקוקים בישראליות

4:55 דק'
+

68. אורות ישראל ג' א'3 – תנו עוז

בכוחנו להשפיע טוב על כל העולמות

5:03 דק'
+

67. אורות ישראל ג' א'2 – ישראליות קוסמית

יותר ישראלי יותר אוניברסלי

4:53 דק'
+

66. אורות ישראל ג' א'1 – דרך ישראל

השם אלוקינו השם אחד

4:55 דק'
+

65. אורות ישראל ב' ח'3 – למען הכלל

ישראלי מכוון לרומם את הכלל

5:00 דק'
+

64. אורות ישראל ב' ח'2 – לזרום בעוצמה

בונים ומחזקים את זרימת חיינו

4:51 דק'
+

63. אורות ישראל ב' ח'1 – לפי מעשינו

להוציא לפועל את הישראליות

4:56 דק'
+

62. אורות ישראל ב' ז' – רוח הקודש

פיתוח נשמתי מחבר לכלל

4:52 דק'
+

61. אורות ישראל ב' ו' – חן ישראלי

החן הנסוך על עם ישראל

5:02 דק'
+

60. אורות ישראל ב' ה' – חומר ישראלי

התפשטות הנשמה במדינת ישראל

4:56 דק'
+

59. אורות ישראל ב' ד'2 – חיזוק ישראלי

תורה ומצוות מחזקים ישראליות

4:58 דק'
+

58. אורות ישראל ב' ד'1 – הזנה ישראלית

יש לתדלק את הישראליות

5:04 דק'
+

57. אורות ישראל ב' ג'6 – עד לשמים

ישראל משפיעים על הכל

4:59 דק'
+

56. אורות ישראל ב' ג'5 – כח לעם

מעשים שמוסיפים כח לאומה

4:56 דק'
+

55. אורות ישראל ב' ג'4 – אורח חיים

לישראל יש ארחות חיים יחודיים

4:58 דק'
+

54. אורות ישראל ב' ג'3 – חיים לנשמה

להחיות את נשמת ישראל

4:49 דק'
+

53. אורות ישראל ב' ג'2 – חיבור חיים

נשמותינו באות מכלל ישראל

5:01 דק'
+

51. אורות ישראל ב' ב' – המוסר שלנו

לישראל יש קומה מוסרית נוספת

4:54 דק'
+

50. אורות ישראל ב' א'2 – אהבת הטוב

הדבק שלנו הוא אהבת הטוב והמוסרי

4:38 דק'
+

49. אורות ישראל ב' א'1 – כח הפרט

הפרט משפיע במעשיו על שורש חייו

5:06 דק'
+

48. אורות ישראל א' טז' – ממלכת כהנים

חיבור והשראה לתרבויות העמים

5:00 דק'
+

47. אורות ישראל א' טו'2 – מציאות ישראלית

מלחמות ישראל מגלות שם ד'

4:50 דק'
+

46. אורות ישראל א' טו'1 – תעודת ישראל

מה באמת היעוד של ישראל?

4:58 דק'
+

45. אורות ישראל א' יד'3 – מדריך לחיים

חיים גדולים צריכים הדרכה גדולה

5:03 דק'
+

44. אורות ישראל א' יד'2 – געגוע ישראלי

הלב הומה למעשים ישראליים

4:59 דק'
+

43. אורות ישראל א' יד'1 – מזון בריא

ישראליות בריאה שתואמת לעצמותנו

5:03 דק'
+

42. אורות ישראל א' יג'3 - באה מאהבה

האומה חוזרת לתורתה באהבה

5:13 דק'
+

41. אורות ישראל א' יג'2 – הנסירה

התאפשרות הכפירה לחיזוק האמונה

5:00 דק'
+

40. אורות ישראל א' יג'1 – הכרח טבעי

איפה הבחירה איפה?

5:15 דק'
+

39. אורות ישראל א' יב'3 – המיזוג הקדוש

ישראליות ממזגת הכל עם הכל

5:03 דק'
+

38. אורות ישראל א' יב'2 – לא וירטואליים

רוחנו זקוקה לגופנו ולמעשינו

4:48 דק'
+

37. אורות ישראל א' יב'1 – טבע ונס

היהדות הניסית והיהדות המעשית

4:58 דק'
+

36. אורות ישראל א' יא'2 – שוברי החומות

משחררי העולם מכל שעבוד

4:47 דק'
+

35. אורות ישראל א' יא'1 – מעל הטבע

ישראל עולים מעל הטבע המוגבל

4:52 דק'
+

34. אורות ישראל א' י' – בסגנון ישראלי

האור מוכרח לעבור בישראליות

5:02 דק'
+

33. אורות ישראל א' ט'4 – אחריות קוסמית

המתרחש בישראל משפיע על העולם

5:05 דק'
+

32. אורות ישראל א' ט'3 – ישראלים בכייף

להתחבר לעצמנו בלי עכבות

5:02 דק'
+

31. אורות ישראל א' ט'2 – דוקא ישראל

יעודנו אלוקי ואינו נתון לבחירתנו

4:40 דק'
+

30. אורות ישראל א' ט'1 – מתגלה בישראל

האידיאל האלוקי מופיע ע"י ישראל

5:04 דק'
+

29. אורות ישראל א' ח'3 – שכינה בארץ

העולם מתמלא עדן שירה ונועם

4:49 דק'
+

28. אורות ישראל א' ח2 – שאיפת המעשה

היהדות אינה וירטואלית

3:42 דק'
+

27. אורות ישראל א' ח'1 - הגשמה וברכה

הגשמת האידיאל הישראלי

5:00 דק'
+

26. אורות ישראל א' ז'3 - אמונה ומעשה

זרימת חיים שמקורה באלוקים

4:53 דק'
+

25. אורות ישראל א' ז'2 - מחוברים למעיין

רק מוסר מתוך אמונה יחזיק

4:55 דק'
+

24. אורות ישראל א' ז'1 – הנביעה

הכל נובע מהקריאה בשם השם

4:57 דק'
+

23. אורות ישראל א' ו'4 – נצחון הטוב

כח נצחון הטוב גנוז בישראל

4:56 דק'
+

22. אורות ישראל א' ו'3 - לאט ובטוח

הטוב מתקדם בצעדים מדודים

4:51 דק'
+

21. אורות ישראל א' ו'2 - השלום האמיתי

נצחון שמהפך אויב לאוהב

4:54 דק'
+

20. אורות ישראל א' ו'1 - נטיות הפוכות

מלחמת הטוב ברע

5:03 דק'
+

19. אורות ישראל א' ה'4 - שם קדוש

בשם הוי"ה גנוז אורנו המוסרי

5:00 דק'
+

18. אורות ישראל א' ה'3 - למען הכלל

פרטיותנו היא ניצוץ מאור הכלל

4:50 דק'
+

17. אורות ישראל א' ה'2 - זיק אחד

משיבים את הכל לתחיה מחודשת

4:53 דק'
+

16. אורות ישראל א' ה'1 - מוסר ישראלי

אנחנו שואפים לעולם מוסרי

5:07 דק'
+

15. אורות ישראל א' ד'5 - גאולה ותפילה

משתוקקים לעולם טוב ומתוקן

4:47 דק'
+

14. אורות ישראל א' ד'4 - הטוב ינצח

הטוב שבנו בא מאלוקים הבלתי מנוצח

4:55 דק'
+

13. אורות ישראל א' ד'3 - הנשמה שלנו

סוד רבדי החיים שבנשמה הישראלית

4:49 דק'
+

12. אורות ישראל א' ד'2 - הטוב והמטיב

המלאים בטוב משתוקקים להיטיב

4:59 דק'
+

11. אורות ישראל א' ד'1 – טובים לכל

ישראליות היא להיות טוב לכל

5:03 דק'
+

10. אורות ישראל א' ג'2 - כלתה נפשי

געגועים לטוב האלוקי בחיינו ממש

5:09 דק'
+

9. אורות ישראל א' ג'1 – בלי גבולות

אל תגדירונו ואל תגבילונו... יש בנו כל

4:57 דק'
+

8. אורות ישראל א' ב'2 – יד השם

הקב"ה פועל בעולם באמצעות ישראל

4:52 דק'
+

7. אורות ישראל א' ב'1 – מח ולב

נשמת העולם מתגלה בישראל

4:56 דק'
+

6. אורות ישראל א' א'6 – הוד ישראלי

האמת שתהפוך לנחלת הכלל

4:56 דק'
+

5. אורות ישראל א' א'5 – אם הדתות

העם שהביא לעולם את התנ"ך

4:57 דק'
+

4. אורות ישראל א' א'4 – בנו ממש

באנשים במדינה בכלכלה בחברה

4:59 דק'
+

3. אורות ישראל א' א'3 – ברכת העולם

ונברכו בך כל משפחות האדמה - היום כאן ועכשיו

4:50 דק'
+

2. אורות ישראל א' א'2 – לאום אוניברסלי

המשימה הישראלית: הטבת העולם כולו

4:48 דק'
+

1. אורות ישראל א' א'1 – הסיפור שלנו

לספר מחדש את הסיפור הישראלי

5:08 דק'
+

1815. אורות התחיה עב'5 – הללויה

התעוררותנו תעיר נשמת כל חי

5:07 דק'
+

1814. אורות התחיה עב'4 – להרים דגל

להאיר את אבוקת חיי האמת

5:06 דק'
+

1813. אורות התחיה עב'3 – לישר דרך

לפנות מכשול להצלחה האמיתית

5:09 דק'
+

1812. אורות התחיה עב'2 – צנור השפע

דבקות פותחת את צנורות החיים

5:11 דק'
+

1811. אורות התחיה עב'1 - הדבקות

רצון מדע דמיון ומעשה מכוונים

5:12 דק'
+

1810. אורות התחיה עא'8 – אהבה לוהטת

הרמוניה ישראלית משיחית

5:11 דק'
+

1809. אורות התחיה עא'7 – יחד ישראלי

גוף נשמה ושפע בחבת ידידות

5:07 דק'
+

1808. אורות התחיה עא'6 - דיוקן השכינה

דיוקנה של נשמת ישראל

5:01 דק'
+

1807. אורות התחיה עא'5 - הטרקלין

מנוחת השכינה על עם ישראל

5:10 דק'
+

1806. אורות התחיה עא'4 – לפי מדותינו

גילוי שכינה לפי תיקון המדות

5:09 דק'
+

1805. אורות התחיה עא'3 – נשמת עולמים

השכינה היא נשמת העולם

5:04 דק'
+

1804. אורות התחיה עא'2 – האידיאל שבגוף

להיות חסון בריא ועירני

5:05 דק'
+

1803. אורות התחיה עא'1 – גוף ונשמה

הגוף בסופי הנשמה מהאינסופי

5:14 דק'
+

1802. אורות התחיה ע'7 – בגדי קודש

להלביש את המדינה בקדושתה

5:15 דק'
+

1801. אורות התחיה ע'6 – תיקון חי

תיקון כל אלו שניסו לעשות גאולה

5:11 דק'
+

1800. אורות התחיה ע'5 – יעלו הירידות

כל הנפילות יתוקנו ויתעלו

5:08 דק'
+

1799. אורות התחיה ע'4 – גדולי הנשמה

המכירים את דופק חיי האומה

5:11 דק'
+

1798. אורות התחיה ע'3 – ישראלי יחודי

לרומם את החיים הישראליים

5:10 דק'
+

1797. אורות התחיה ע'2 – סילוק הקטנות

רוח הקודש מגרשת רוחות קטנות

5:09 דק'
+

1796. אורות התחיה ע'1 – תשובה גואלת

לשלימות הגאולה צריך תשובה

5:21 דק'
+

1795. אורות התחיה סט'5 - באוצר מהותנו

רוח הקודש משורש נשמותינו

5:13 דק'
+

1794. אורות התחיה סט'4 – מקשיבים

יודעים לשמוע קול ד' מכל המציאות

5:04 דק'
+

1793. אורות התחיה סט'3 – נחל גדול

אנשים שהם נחל של טוב וחסד

5:05 דק'
+

1792. אורות התחיה סט'2 - בכל דור

תמיד יש בעלי רוח הקודש בישראל

5:01 דק'
+

1791. אורות התחיה סט'1 – מרוח הקודש

תשובה מריבוי רוח הקודש בישראל

5:02 דק'
+

1790. אורות התחיה סח'2 – חירות העולם

בינת הלב משחררת את העולם

5:07 דק'
+

1789. אורות התחיה סח'1 – תשובה נשמתית

הנובעת מסתרי תורה גדולה מכל

5:11 דק'
+

1788. אורות התחיה סז'9 – גנוז בתחיה

כל האושר הגדול בתחיית מדינתנו

5:13 דק'
+

1787. אורות התחיה סז'8 – היא תביא

השיבה לארץ תביא תשובה שלימה

5:07 דק'
+

1786. אורות התחיה סז'7 – אוירה מחכים

הארץ בבנינה מאירה את חכמתנו

5:07 דק'
+

1785. אורות התחיה סז'6 – גנוזה בתורה

אור חכמת האינסוף בתוך שכל התורה

5:13 דק'
+

1784. אורות התחיה סז'5 – חכמת הקודש

החכמה מתגלה בחוקי התורה

5:06 דק'
+

1783. אורות התחיה סז'4 – הסטוריה מכוונת

נסיבות לגילוי אור החכמה

5:05 דק'
+

1782. אורות התחיה סז'3 – מצויים ופועלים

חכמה ובה כוחות חיים פועלים

5:06 דק'
+

1781. אורות התחיה סז'2 – השקפתה

לחכמת ישראל יש דעות קבועות וברורות

5:16 דק'
+

1780. אורות התחיה סז'1 – ראשית חכמה

החכמה האלוקית שורה בישראל

5:19 דק'
+

1779. אורות התחיה סו'5 – על יסודנו

המפתח להתגלות האור בתוכנו ממש

5:06 דק'
+

1778. אורות התחיה סו'4 – געגוע לחידוש

ההתחדשות תבוא מחידוש הנבואה

5:10 דק'
+

1777. אורות התחיה סו'3 – תוספת ישראלית

כשרון עילאי ישראלי להטבת הכל

5:09 דק'
+

1776. אורות התחיה סו'2 – הנבואה כמעיין

נבואה היא פתיחת שערי לב העם כולו

5:20 דק'
+

1775. אורות התחיה סו'1 – הנבואה

עטרת ראשנו וסגולתנו ושיא הופעתנו

5:08 דק'
+

1774. אורות התחיה סה'3 – מבצבצת

מבעד לתעמולת השטנה מתגלה הסגולה

5:06 דק'
+

1773. אורות התחיה סה'2 – החיים הגדולים

לימוד קבלה מגדל את רוח העם

5:09 דק'
+

1772. אורות התחיה סה'1 – ראשי האומה

המסוגלים ללימוד קבלה משפיעים

5:18 דק'
+

1771. אורות התחיה סד'4 – לפרוץ דרך

מלחמות הרוח נועדו לגלות את האור

5:04 דק'
+

1770. אורות התחיה סד'3 – צריך דעת

דעת תביא השתוקקות לצורה ישראלית

5:09 דק'
+

1769. אורות התחיה סד'2 – למה חזרנו

לא רק מקלט אלא ובעיקר אור לגוים

5:05 דק'
+

1768. אורות התחיה סד'1 – בעומק אמונה

סתרי תורה מביאים גאולה באמונה

5:05 דק'
+

1767. אורות התחיה סג'2 – תוכו קודש

חיבור לכלל ישראל מעיד על קדושה

5:13 דק'
+

1766. אורות התחיה סג'1 – הפנימיות חסינה

הפנימיות הנשמתית שמורה

5:08 דק'
+

1765. אורות התחיה סב' – יציץ ופרח

כל סגולותינו יתגדלו וישובו לפרוח

5:21 דק'
+

1764. אורות התחיה סא'8 – התעוררות

תורת הארץ נעורה עם בנין הארץ

5:09 דק'
+

1763. אורות התחיה סא'7 – הדור הרענן

נשמות ארץ ישראליות מופיעות

5:12 דק'
+

1762. אורות התחיה סא'6 – בהדר יפעתה

הארץ מגלה את נשמת התורה

5:11 דק'
+

1761. אורות התחיה סא'5 – מעומק נשמתנו

תורת א"י משורשנו בשכינה

5:09 דק'
+

1760. אורות התחיה סא'4 – מפעמת

התחדשות והתפעמות רוח קודשית

5:09 דק'
+

1759. אורות התחיה סא'3 – חיים ומתוקים

התורה מתגלה כחיים מתוקים

5:03 דק'
+

1758. אורות התחיה סא'2 – הכרת קודש

ראייה אמונית של כל התורה יחד

5:12 דק'
+

1757. אורות התחיה סא'1 – משתלהבת

תורת ארץ ישראל מליאת חום

5:15 דק'
+

1756. אורות התחיה ס'5 – גבורת הקודש

הנסתר מושך את גבורת הקודש

5:05 דק'
+

1755. אורות התחיה ס'4 – האמרה הישראלית

גילוי וביטוי אור ישראל

5:04 דק'
+

1754. אורות התחיה ס'3 – בנוי היטב

מלא בדעת ומדות רצון וכל טוב

5:06 דק'
+

1753. אורות התחיה ס'2 – קודם נגלה

נסתר רק אחרי שהתמלא בנגלה

5:07 דק'
+

1752. אורות התחיה ס'1 – סתירה מוטעית

אין סתירה בין הנסתר לנגלה

5:06 דק'
+

1751. אורות התחיה נט'5 – דופק בדלתותינו

אור משיח מחבר שמים וארץ

5:08 דק'
+

1750. אורות התחיה נט'4 – יסוד איתן

נסתר וביקורת בונים יסוד לגילוי האור

5:07 דק'
+

1749. אורות התחיה נט'3 – סף ההכרה

הרציונל מתפתח מהנסתר שמעבר

4:59 דק'
+

1748. אורות התחיה נט'2 – ערך העולם

הצפיה הנסתרת מגלה את הערך

5:17 דק'
+

1747. אורות התחיה נט'1 – חופש וגבול

החופש שמתקבל דוקא מהגבול

4:54 דק'
+

1746. אורות התחיה נח'9 – אור לכולם

התפשטות הרז לכל עם ישראל

4:58 דק'
+

1745. אורות התחיה נח'8 – נודע בשערים

כל אחד לפי כלי הקיבול שלו

5:09 דק'
+

1744. אורות התחיה נח'7 – הסתירה המערבית

תרבות זרה מליאת סתירות

5:24 דק'
+

1382. ישראל ותחיתו לא'9 – אמת המציאות

אין להתכחש לכללי הבריאה

5:11 דק'
+

1743. אורות התחיה נח'6 – יצאנו ממצרים

משפחת ישראל שבה לארצה

5:07 דק'
+

1742. אורות התחיה נח'5 – אש זרה

עבודה זרה מביאה אכזריות ומלחמות

5:10 דק'
+

1741. אורות התחיה נח'4 – תאוות השליטה

מתעקשים לתפוס בבלתי נתפס

5:13 דק'
+

1740. אורות התחיה נח'3 – הציבור המרווה

שלום סבלנות וערות רוחנית

5:05 דק'
+

1739. אורות התחיה נח'2 – הגישה הנכונה

לדעת שאין תפיסה בקודש

5:09 דק'
+

1738. אורות התחיה נח'1 – להתחמם מרחוק

הבלתי נתפס מאיר לנתפס

5:03 דק'
+

1737. אורות התחיה נז'3 – ספר הזוהר

רזי תורה מפתח לגאולה ברחמים

4:58 דק'
+

1736. אורות התחיה נז'2 – הרזים מעלים

הרזים עצמם פותחים שערים

5:09 דק'
+

1735. אורות התחיה נז'1 – הסתגלות להקשבה

רזי תורה דוחפים להקשבה

5:12 דק'
+

1734. אורות התחיה נו'5 – העולם יכיר

התגלות אור נשמתנו תעורר כבוד

5:07 דק'
+

1733. אורות התחיה נו'4 – ישראל יתרוממו

יתעלו יתגברו ויוכשרו לגאולה

5:07 דק'
+

1732. אורות התחיה נו'3 – קבוע ורגיל

לשקוע ולהתרגל ללימוד רזי תורה

5:11 דק'
+

1731. אורות התחיה נו'2 – נפלאות הנשמה

עוצמתה הפלאית של נשמתנו

5:10 דק'
+

1730. אורות התחיה נו'1 – חופש לנשמה

צריך לתת חופש גמור לנשמה שלנו

5:18 דק'
+

1729. אורות התחיה נה'7 – גאולה כפולה

חיבור נסתר ונגלה גאולת גוף ונשמה

4:54 דק'
+

1728. אורות התחיה נה'6 – קץ החתום

המהלך הישראלי נסתר מעין הישראלים

5:04 דק'
+

1727. אורות התחיה נה'5 – תקומת המדינה

אור ד' הפנימי מתגלה בשיבת ציון

4:59 דק'
+

1726. אורות התחיה נה'4 – מבבלי לירושלמי

נשמות נפתחות וסברות מתעמקות

5:10 דק'
+

1725. אורות התחיה נה'3 - התקרבות לרזים

הנגלה מתקרב באופיו לתורת הרז

5:12 דק'
+

1724. אורות התחיה נה'2 - אחדות הרוחניות

חיבור נגלה ונסתר חלק מהגאולה

5:11 דק'
+

1723. אורות התחיה נה'1 - התפשטות ודקדקנות

הנסתר מתפשט והנגלה מדקדק

5:11 דק'
+

1722. אורות התחיה נד'7 - לעורר ולעדור

לגלות לישראל את קדושת מדינתו

5:06 דק'
+

1721. אורות התחיה נד'6 - התפתחות איטית

אט אט חוזר העם להכרת עצמו

5:19 דק'
+

1720. אורות התחיה נד'5 – שקיקה לעצמיות

שאיפת עצמיות תחזיר בתשובה

5:05 דק'
+

1719. אורות התחיה נד'4 – השכלה וכפירה

חלושי נפש חשבו שזו נאורות

5:14 דק'
+

1718. אורות התחיה נד'3 - ריכוך הקליפה

גניבת הערכים מישראל ריככה

5:15 דק'
+

1717. אורות התחיה נד'2 – חיקוי בלבד

האומות ניסו לחקות את ישראל

5:09 דק'
+

1716. אורות התחיה נד'1 – רק ישראל

ישראל מסוגלים לקבלת תורת השם

5:14 דק'
+

1715. אורות התחיה נג'5 – מקשקשת כזוג

בכל הישראליות מתגלה רוח הקודש

5:12 דק'
+

1714. אורות התחיה נג'4 – מחשבה אלוקית

גם בנפילות מתגלה אור ד' בישראל

5:12 דק'
+

1713. אורות התחיה נג'3 – התחיה בזמננו

מדינת ישראל המשך למהלך הכולל

5:05 דק'
+

1712. אורות התחיה נג'2 – מראש צורים

מהאבות מעמד הר סיני ודוד המלך

5:04 דק'
+

1711. אורות התחיה נג'1 – ריכוז האור

אור ד' מתרכז ומתגלה בכנסת ישראל

5:14 דק'
+

1710. אורות התחיה נב'2 – מלכות עולמים

מלכות נצח בנויה על טוב אמיתי

5:08 דק'
+

1709. אורות התחיה נב'1 – סיבה טובה

טוב עושים רק באמצעים טובים

5:07 דק'
+

1708. אורות התחיה נא'5 – אור חדש

אור חדש יאיר מתוך נשמות ישראל

5:03 דק'
+

1707. אורות התחיה נא' 4 – החוצפה מנקה

הקב"ה מנקה תפיסות מוטעות

5:17 דק'
+

1706. אורות התחיה נא'3 – התישבות וריבונות

לדעת איזה ערך חשוב יותר

5:07 דק'
+

1705. אורות התחיה נא'2 – דעת מנהיגה

גאולה עושים בדעת זכה ובהירה

5:03 דק'
+

1704. אורות התחיה נא'1 – אמונה מדוייקת

טעויות באמונה מעכבות גאולה

5:14 דק'
+

1703. אורות התחיה נ'9 – אור הגנוז

המציאות הארצית והשמימית תתעלה

5:10 דק'
+

1702. אורות התחיה נ'8 – הדודים יתאחדו

תפארת תאיר למלכות מחדש

5:08 דק'
+

1701. אורות התחיה נ'7 – יעשה חיל

עשייה שמושכת אורות מהאינסוף

5:12 דק'
+

1700. אורות התחיה נ'6 – המצב בגלות

בלי ארץ ישראל אין התקשרות

5:10 דק'
+

1699. אורות התחיה נ'5 – תפארת ומלכות

שבכתב בתפארת שבע"פ במלכות

5:12 דק'
+

1698. אורות התחיה נ'4 – הלכה כמותם

בעלי הלכה ופנימיות תורה יחדיו

5:06 דק'
+

1697. אורות התחיה נ'3 – מסמרות נטועים

קביעות הלכתית עם צמיחה נשמתית

5:09 דק'
+

1696. אורות התחיה נ'2 – תורה ושכינה

בנין הארץ מגלה השכינה בתורה

5:17 דק'
+

1695. אורות התחיה נ'1 – תורה וארץ

הופעת תורה תלויה בארץ ישראל

5:20 דק'
+

1694. אורות התחיה מט'4 – לומר תודה

להתחבר למקור החיים בשמחה

5:08 דק'
+

1693. אורות התחיה מט'3 – התהפכות לטובה

סגולת משיח להפוך לטוב

5:02 דק'
+

1692. אורות התחיה מט'2 – ודאות הטוב

ראייה כוללת משנה תמונה

5:05 דק'
+

1691. אורות התחיה מט'1 – הטוב הגמור

אור משיח מגלה שהכל טוב

5:13 דק'
+

1690. אורות התחיה מח'4 – תורה משמים

שפע אלוקי בתוך התורה

5:12 דק'
+

1689. אורות התחיה מח'3 – נותן התורה

בכל יום היא ניתנת מחדש

5:11 דק'
+

1688. אורות התחיה מח'2 – חידוש תמידי

מציאות שמתחדשת כל הזמן

5:11 דק'
+

1687. אורות התחיה מח'1 – המשכת היצירה

תורה בוראת את העולם

5:13 דק'
+

1686. אורות התחיה מז'5 – אחר כתלנו

להכין שיבת עם ישראל לעצמו

4:59 דק'
+

1685. אורות התחיה מז'4 – גוף בריא

המשיג הרוחני זקוק לגוף חזק

5:18 דק'
+

1684. אורות התחיה מז'3 – דרושה הסברה

איך לממש גדולה נשמתית

5:05 דק'
+

1683. אורות התחיה מז'2 – כפירה כבריחה

כופרים בגדלות נשמתם שלהם

5:11 דק'
+

1682. אורות התחיה מז'1 – גדולה נשמתית

דור של הבנה נשמתית גדולה

5:13 דק'
+

1681. אורות התחיה מו'4 – חול ישראלי

כל מה שבונה חומריות ישראל

5:26 דק'
+

1680. אורות התחיה מו'3 – יהיה אור

האור שבתקופתנו יתברר בעתיד

5:13 דק'
+

1679. אורות התחיה מו'2 – הקודש שבחול

עילאי יותר ופחות נרגש בפועל

4:58 דק'
+

1678. אורות התחיה מו'1 – למעלה מהמלאכים

היותר עילאי יותר יורד לחול

4:52 דק'
+

1677. אורות התחיה מה'4 – טהור מטמא

מתוך הבלבול יצא אור קודש בהיר

4:53 דק'
+

1676. אורות התחיה מה'3 – השמרים ישקעו

התסיסה תסתיים והיין יצטלל

5:09 דק'
+

1675. אורות התחיה מה'2 – להאחז באדמה

יהדות זקוקה לחיבור אל החומר

5:07 דק'
+

1674. אורות התחיה מה'1 – שמרים משמרים

הרשעים הם שמרי הצדיקים

4:56 דק'
+

1673. אורות התחיה מד'3 – חידוש החמריות

השיבה לחומר חוללה סופות

5:05 דק'
+

1672. אורות התחיה מד'2 – חוסן ישראל

התברר שחוסן ישראלי בא מתורה

5:14 דק'
+

1671. אורות התחיה מד'1 – מקובלים אנו

החילוניות וריפויה חלק מהגאולה

5:07 דק'
+

1670. אורות התחיה מג'5 – דוד בעצמו

דוד מלך ישראל חי וקיים גם בדורנו

5:10 דק'
+

1669. אורות התחיה מג'4 – פעפוע לאומי

באגודה אחת יושפע הטוב מצד לצד

5:22 דק'
+

1668. אורות התחיה מג'3 – כוחות התיקון

אור משיח רזי תורה ולמוד אמונה

5:17 דק'
+

1667. אורות התחיה מג'2 – רוח מתוקן

תורה ומצוות מתקנים את הרוח

5:12 דק'
+

1666. אורות התחיה מג'1 – נפש מתוקנת

בריאות הפועלים למען כלל ישראל

5:20 דק'
+

1665. אורות התחיה מב'2 – להחיות הלאומיות

להיות מכלל בוני האומה

5:11 דק'
+

1664. אורות התחיה מב'1 – לאומיות רעננה

התורה תתמזג בלאומיות

5:23 דק'
+

1663. אורות התחיה מא' – נשמות נידחות

קיבוץ נידחים תהליך מורכב

5:14 דק'
+

1662. אורות התחיה מ' – ותשוב התורה

זה הזמן לשיבת תורה לישראל

5:06 דק'
+

1661. אורות התחיה לט'3 – גילוי הרזים

החוצפה סייעה בעקיפין לגילוי

5:18 דק'
+

1660. אורות התחיה לט'2 – הארה גדולה

אור תורה פנימי ינקה הכל

5:05 דק'
+

1659. אורות התחיה לט'1 – חוצפה שונה

חילוניות בדורנו שונה מבעבר

5:04 דק'
+

1658. אורות התחיה לח'2 – חכמה עליונה

הלימוד יבוא משיר חדש

5:12 דק'
+

1657. אורות התחיה לח'1 – תיקון הקנאה

חכמה שבאה מקנאה תסולק

5:11 דק'
+

1656. אורות התחיה לז'3 – לא ימושו

נצחיות האור שבלבבות ישראל

5:08 דק'
+

1655. אורות התחיה לז'2 – נשמות צמאות

מבטלות ספרות שאינה ראויה

5:07 דק'
+

1654. אורות התחיה לז'1 – הספרות תתקדש

להרים את היסוד הרוחני

5:12 דק'
+

1653. אורות התחיה לו'5 – והלכו גאולים

לבוא מן הקדושה אל הספרות

5:12 דק'
+

1652. אורות התחיה לו'4 – סופר אמתי

השפע בא מטוהר רוח וגבורת נשמה

5:12 דק'
+

1651. אורות התחיה לו'3 – מלאות וחסרון

לחוש שלימות וחסרון יחדיו

5:14 דק'
+

1650. אורות התחיה לו'2 – עמל הסופר

לטהר מדותיו מעשיו ועולמו הפנימי

5:07 דק'
+

1649. אורות התחיה לו'1 – סופר מצליח

מוכרח להתחבר לקדושת נשמתו

5:23 דק'
+

1648. אורות התחיה לה'10 – ונתתי צבי

גבורה חומרית מעולה ומזוככת

5:10 דק'
+

1647. אורות התחיה לה'9 – בריאות ישראלית

אנחנו חוזרים להיקף הגדול

5:12 דק'
+

1646. אורות התחיה לה'8 – הגבלה ופתוח

להגביל חיוב הטבילה ולפתחה

5:05 דק'
+

1645. אורות התחיה לה'7 – הגלות דלדלה

דלדול רגש ודמיון ייתר טבילה

5:18 דק'
+

1644. אורות התחיה לה'6 – טבילת עזרא

קישר הכל למקדש וחייב טבילות

5:20 דק'
+

1643. אורות התחיה לה'5 – המקוה בחסידות

החסידות דרשה טבילה יומית

5:08 דק'
+

1642. אורות התחיה לה'4 – דברי כאש

לימוד הגמרא מטהר כמקוה

5:15 דק'
+

1641. אורות התחיה לה'3 - אזור הסיכון

אור גדול ומקיף צריך שמירה

5:10 דק'
+

1640. אורות התחיה לה'2 – המקדש מקיף

מאצילות ההשכלה עד לבשר ודם

5:09 דק'
+

1639. אורות התחיה לה'1 – טהרת המקיף

המקיף הגדול צריך טהרה גדולה

5:24 דק'
+

1638. אורות התחיה לד'7 – הולכת ומיטהרת

קדושת הגוף מתעלה למעלתה

5:13 דק'
+

1637. אורות התחיה לד'6 – בכל דרכיך

הקב"ה מופיע בכל עסקי החיים

5:01 דק'
+

1636. אורות התחיה לד'5 – שניהם כאחד

פנימיות רוחנית וחיצוניות גופנית

5:03 דק'
+

1635. אורות התחיה לד'4 – מעלה השכינה

חיזוק הגוף הישראלי כלי לשכינה

5:08 דק'
+

1634. אורות התחיה לד'3 – יצחקו הנערים

חזוק הכח והרוח בשביל האומה

5:26 דק'
+

1633. אורות התחיה לד'2 – מקובלים וחיילים

שפע רוחני צריך כלים ולהיפך

5:12 דק'
+

1632. אורות התחיה לד'1 – מהפכת הראי"ה

הרב קוק מחזיר תורה שאבדה

5:19 דק'
+

1631. אורות התחיה לג'4 – שרירים חזקים

תשובה שלימה כוללת גוף חסון

5:05 דק'
+

1630. אורות התחיה לג'3 – האמונה בארץ

להתחזק באמונת אור ד' שבארץ

5:06 דק'
+

1629. אורות התחיה לג'2 – בשר קודש

הגוף הישראלי קדוש לא פחות מרוחו

4:51 דק'
+

1628. אורות התחיה לג'1 – תביעתנו הגופנית

שיבת העוצמה הישראלית הגופנית

5:18 דק'
+

1627. אורות התחיה לב'4 – חבלי משיח

למרות הבלבול זכות להיות בדור הזה

5:18 דק'
+

1626. אורות התחיה לב'3 – הכל קודש

שיבת ציון כולה אלוקית בפנימיותה

5:13 דק'
+

1625. אורות התחיה לב'2 – חוסר מודעות

דור שאינו מודע למתרחש בנשמתו

5:09 דק'
+

1624. אורות התחיה לב'1 – גאולה בתוכנו

הגאולה מתקדמת בתוכיותנו

5:16 דק'
+

1623. אורות התחיה לא'8 – לאומיות מתקנת

עם כל בלבוליה תתקן ותתוקן

5:13 דק'
+

1622. אורות התחיה לא'7 – כהר פרצים

כח חיים פנימי ישראלי פורץ מתוכנו

5:05 דק'
+

1621. אורות התחיה לא'6 – אומץ וכח

המורך ודלדול הכח מעכבים גאולה

5:13 דק'
+

1620. אורות התחיה לא'5 – כינון האמונה

הופעת רוחנו תכונן האמונה בעולם

5:11 דק'
+

1619. אורות התחיה לא'4 – הרוח המיוחד

הרוח היחודי לישראל הולך ומופיע

5:12 דק'
+

1618. אורות התחיה לא'3 – סדרי חיינו

התעצמותנו תשיב סדרי ציבור יהודיים

5:13 דק'
+

1617. אורות התחיה לא'2 – מעומק טבענו

מעומק הבנין הגשמי תאיר מהותנו

5:09 דק'
+

1616. אורות התחיה לא'1 – הבנין הלאומי

בנין המדינה מעורר את נשמתנו

5:38 דק'
+

1615. אורות התחיה ל'8 – הרוח הצעיר

אבות ובנים יחדיו להבאת הגאולה

5:27 דק'
+

1614. אורות התחיה ל'7 – נצחון אמתי

הגשמיות עצמה תובעת קדושה

5:11 דק'
+

1613. אורות התחיה ל'6 – יציאת רומי

גאולת הקדושה המדינית המעשית

5:13 דק'
+

1612. אורות התחיה ל'5 – מבשר שלום

אליהו מחבר את הקדושה והטבע

5:16 דק'
+

1611. אורות התחיה ל'4 – אליהו והטבע

אליהו מתקן עולם העשיה הגשמי

5:18 דק'
+

1610. אורות התחיה ל'3 – לחמנו וניצחנו

רוח ישראל ניצח הגשמיות הגויית

5:08 דק'
+

1609. אורות התחיה ל'2 – חזרה לאיזון

זריחה ארץ ישראלית מרפאה

5:16 דק'
+

1608. אורות התחיה ל'1 – הנני רואה

הרב רואה גילוי אור חיי אליהו

5:11 דק'
+

1607. אורות התחיה כט'2 – התחיה הלאומית

עם התחיה חוזר היופי הגשמי

5:05 דק'
+

1606. אורות התחיה כט'1 – היופי שבגשמיות

השמימי שבגשמי נעלם בגלות

5:11 דק'
+

1605. אורות התחיה כח'4 – בקרבך קדוש

האדם חש בקרבו את הקדושה

5:13 דק'
+

1604. אורות התחיה כח'3 – המלחמה חודלת

השכלה פנימית מחברת הכל

5:14 דק'
+

1603. אורות התחיה כח'2 – הקדושה שבטבע

הקדושה העליונה מתחברת לארץ

5:09 דק'
+

1602. אורות התחיה כח'1 – הלוחמת בטבע

בגלות הקדושה לוחמת בגשמיות

5:24 דק'
+

1601. אורות התחיה כז'2 – הופעה כוללת

מדינת ישראל תכליל רוח ומעשה יחד

5:17 דק'
+

1600. אורות התחיה כז'1 – ענין מעשי

התעלות רוחנית מחזקת את הענין במעשה

5:19 דק'
+

1599. אורות התחיה כו'2 – ישועה קרובה

מתוך הנשמה עולה אמונת הגאולה

5:10 דק'
+

1598. אורות התחיה כו'1 – נולדים מחדש

עם ישראל כמו נולד מחדש בארץ

5:12 דק'
+

1597. אורות התחיה כה' – רצוף אהבה

בתוך הויכוחים והמריבות שוכנת אהבה

5:20 דק'
+

1596. אורות התחיה כד'6 – בסבלנות רבה

כאב אשר מוליך את בנו הקטן לאט

5:11 דק'
+

1595. אורות התחיה כד'5 – להכריז תשובה

באהבה נקרב את כולם לתשובה

5:09 דק'
+

1594. אורות התחיה כד'4 – שקויי אהבה

נחבק בזרועות אהבה כל נשמה יהודית

5:21 דק'
+

1593. אורות התחיה כד'3 – הנקודה הכללית

לגלות בכל יהודי את כללות ישראל

5:09 דק'
+

1592. אורות התחיה כד'2 – שריגי האילן

כולנו שריגים מעץ החיים הכלל ישראלי

5:08 דק'
+

1591. אורות התחיה כד'1 – שיריים לכלל

אשרי החושב עצמו שיריים לכלל

5:11 דק'
+

1590. אורות התחיה כג'2 – וכרמנו סמדר

הרחוקים אהבתם הלאומית בוסרית

5:15 דק'
+

1589. אורות התחיה כג'1 – לאומיות ותורה

אהבה לאומית מביאה לאהבת תורה

5:25 דק'
+

1588. אורות התחיה כב'4 – הקודש המקורתי

לחבר הלאומיות למקורה בקודש

5:30 דק'
+

1587. אורות התחיה כב'3 – ליקוט ניצוצות

בשיבתנו שבים האורות לארצנו

5:23 דק'
+

1586. אורות התחיה כב'2 – פזורי האמונה

עם פיזורנו התפזרו האורות בתבל

5:23 דק'
+

1585. אורות התחיה כב'1 – אש קודש

בנין שתי הקומות קודש וחול יחד

5:35 דק'
+

1584. אורות התחיה כא'11 – זרעו בחיים

קדושת חיי אבות נצחית בתוכנו

5:15 דק'
+

1583. אורות התחיה כא'10 – ייאמר בחשאי

גם כשהאור מסתתר הוא קיים

5:20 דק'
+

1582. אורות התחיה כא'9 – אהבה ויחוד

מאהבת ישראל קוראים את שמע

5:09 דק'
+

1581. אורות התחיה כא'8 – אוהב יעקב

הבחירה בישראל בלתי מותנית

5:16 דק'
+

1580. אורות התחיה כא'7 – נשמות מאחדות

עומק רוחני ומעשיות יחדיו

5:06 דק'
+

1579. אורות התחיה כא'6 – לדור אחרון

דור טוב מבפנים וביש מבחוץ

5:23 דק'
+

1578. אורות התחיה כא'5 – חובבי ציון

בבוני הארץ ודאי מתגלה האור

5:19 דק'
+

1577. אורות התחיה כא'4 - משימים שלום

גילוי אור הקודש שבכל יהודי

5:08 דק'
+

1576. אורות התחיה כא'3 – אומה אחדיית

אין עוד אומה שנשמתה אחת

5:08 דק'
+

1575. אורות התחיה כא'2 – יראי אמת

לירא את ד' ולשמור על אחדות

5:14 דק'
+

1574. אורות התחיה כא'1 – עבודה אחדותית

עבודת ד' מתחילה מהכלל

49:51 דק'
+

539. הציונות הדתית

סרטי תעמולה שקריים שמציגים באופן מעוות את הרב קוק ותורתו מזכירים לנו עד כמה חשוב לעשיית הגאולה שנדע היטב ומקרוב את תורת הרב

5:35 דק'
+

1573. אורות התחיה כ'2 – כולם צדיקים

תועלת עקיפה מהרשעים

5:21 דק'
+

1572. אורות התחיה כ'1 – בלי פירודים

אסור לעשות פירוד בישראל

5:22 דק'
+

1571. אורות התחיה יט'3 – אנוכי והילדים

הרב ותלמידיו פתחו שער

5:14 דק'
+

1570. אורות התחיה יט'2 – חיים אציליים

לא כולם חיים באצילות

5:18 דק'
+

1569. אורות התחיה יט'1 – שני טיפוסים

טיפוס מעשי וטיפוס רוחני

5:27 דק'
+

1568. אורות התחיה יח'8 – הקודש הכולל

קודש השכינה ממזג את הכל

5:18 דק'
+

1567. אורות התחיה יח'7 – עם אחד

המיזוג מציל מהפרזה ומאחד

5:22 דק'
+

1566. אורות התחיה יח'6 – הטוב שביחד

הקיזוז החברתי רק מעצים

5:16 דק'
+

1565. אורות התחיה יח'5 – חיבור הסיעות

בריאות הרמונית ועין טובה

5:22 דק'
+

1564. אורות התחיה יח'4 – סיבת המריבות

אמת נעדרת מייצרת עדרים

5:24 דק'
+

1563. אורות התחיה יח'3 – שלילת האחר

הפירוד מביא לשלילת האחר

5:27 דק'
+

1562. אורות התחיה יח'2 – הפירוד מחסר

בידוד והפרדה מביאים חסרון

5:19 דק'
+

1561. אורות התחיה יח'1 – שלושה כוחות

הקודש האומה והאנושיות יחד

5:28 דק'
+

1560. אורות התחיה יז'14 – כלי חיים

המצוות הן כלי קיבול לאור החיים

5:06 דק'
+

1559. אורות התחיה יז'13 – תורה מרובה

מדינת ישראל צריכה הרבה תורה

5:12 דק'
+

1558. אורות התחיה יז'12 – דורשים לציון

בונים כדי לקלוט אויר הארץ

4:53 דק'
+

1557. אורות התחיה יז'11 – לעילא ולעילא

צמצום וגילוי של הבלתי נתפס

5:20 דק'
+

1556. אורות התחיה יז'10 – שאיפת התחיה

להחיות בנו אמונה ואהבה

5:23 דק'
+

1555. אורות התחיה יז'9 – טל תחיה

אמונה ואהבה יחיו את הכל

5:20 דק'
+

1554. אורות התחיה יז'8 – תרבותיים רשעים

חסרי יכולת לאהוב באמת

5:22 דק'
+

1553. אורות התחיה יז'7 – הצדיק והארץ

מקום השכינה בארץ ישראל

5:27 דק'
+

1552. אורות התחיה יז'6 – הצדיק והשכינה

הצדיק מסייע להתחבר לשכינה

5:26 דק'
+

1551. אורות התחיה יז'5 – תורה ומצוה

תורה היא אהבה ומצוות אמונה

5:11 דק'
+

1550. אורות התחיה יז'4 - סתרי תורה

הפנימיות תרפא את ההשפעה הזרה

5:16 דק'
+

1549. אורות התחיה יז'3 – השנאה האירופית

הכפירה המודרנית הביאה שנאה

5:19 דק'
+

1548. אורות התחיה יז'2 – עצם החיים

אהבה ואמונה זורמות בנשמותינו

5:06 דק'
+

1547. אורות התחיה יז'1 – אהבה ואמונה

שני אל"פים גדולים ויסודיים

5:29 דק'
+

1546. אורות התחיה טז'10 – איתן האזרחי

תורת אברהם אבינו מאירה לכל

5:09 דק'
+

1545. אורות התחיה טז'9 – הרעיון המקשר

הרעיון שמקשר את הכל לד'

5:16 דק'
+

1544. אורות התחיה טז'8 – מדינת ישראל

גשמיות ישראל מתקנת הכל

5:12 דק'
+

1543. אורות התחיה טז'7 – בדרך יוסף

ללמוד החכמות מהאלוקות שבהן

5:15 דק'
+

1542. אורות התחיה טז'6 – עבודה שבחשאי

הצדיקים הפנימיים מתקנים

5:16 דק'
+

1541. אורות התחיה טז'5 – החכמות כולן

לגלות אור ד' שבכל החכמות

5:09 דק'
+

1540. אורות התחיה טז'4 – מלאכה כתורה

לרומם המלאכה כעין תורה

5:20 דק'
+

1539. אורות התחיה טז'3 – סילוק המארה

צדיק מסלק תחרות רעה בעבודה

5:09 דק'
+

1538. אורות התחיה טז'2 – להציל מהתוהו

על ידי העבודה מעלים ניצוצות

5:16 דק'
+

1537. אורות התחיה טז'1 – ברית המלאכה

עבודה בארץ ישראל מקור אור

5:40 דק'
+

1536. אורות התחיה טו'5 – קצב הפתיחה

יחס ישר בין התעלות לפתיחות

5:01 דק'
+

1535. אורות התחיה טו'4 – הצמצום בגלות

חסינות חלשה דורשת הגנה

5:25 דק'
+

1534. אורות התחיה טו'3 – הרחבת התחום

לא פריצה אלא התפשטות

5:12 דק'
+

1533. אורות התחיה טו'2 – כשהאור זורח

גדלות ישראל מאפשרת פתיחות

5:25 דק'
+

1532. אורות התחיה טו'1 – קדושה וברכה

גדלות ישראל בקדושה וברכה

5:24 דק'
+

1531. אורות התחיה יד'6 – דכאים וגבורים

מודעים לבעיות ורואים אורות

5:18 דק'
+

1530. אורות התחיה יד'5 – חזקו ואמצו

אור משיח מתנוצץ בחושך ומחזק

5:21 דק'
+

1529. אורות התחיה יד'4 - חוצפה מנקה

התנגדות שמביאה להתעלות

5:22 דק'
+

1528. אורות התחיה יד'3 – באהבה מסותרת

פנימיות נשמתית מפותחת

5:32 דק'
+

1527. אורות התחיה יד'2 – אור האבות

חיי האבות חוזרים להאיר בנו

5:25 דק'
+

1526. אורות התחיה יד'1 – שריד מגדול

ערכו של שריד קטן מדבר גדול

5:32 דק'
+

1525. אורות התחיה יג'5 – ישועת ד'

בישועתנו כביכול אור ד' נושע

5:22 דק'
+

1524. אורות התחיה יג'4 – ירידת האור

התאמה לכלי הקיבול בגלות

5:25 דק'
+

1523. אורות התחיה יג'3 – חשכת הגלות

האור הנשמתי התקטן בגלות

5:11 דק'
+

1522. אורות התחיה יג'2 – לפי מעשינו

הארת השכינה תלויה בנו

5:18 דק'
+

1521. אורות התחיה יג'1 – תפארת ומלכות

מתוכן אלוקי לרצון האומה

5:12 דק'
+

1520. אורות התחיה יב'3 – תיקון האומות

מלאומיותנו יתוקנו האומות

5:20 דק'
+

1519. אורות התחיה יב'2 – מעיין חיים

הלאומיות שלנו שפע השכינה

5:24 דק'
+

1518. אורות התחיה יב'1 – ברכו ד'

נטיתנו הלאומית שדה שברכו ד'

5:33 דק'
+

1517. אורות התחיה יא'14 – מנשמת הצדיקים

רוח התחיה בצדיקים

5:11 דק'
+

1516. אורות התחיה יא'13 – קורא לחיים

אנו נקראים להתגלות חיינו

5:13 דק'
+

1515. אורות התחיה יא'12 – בקומה זקופה

תורה זוקפת את קומתנו

5:22 דק'
+

1514. אורות התחיה יא'11 – תורה וגבורה

גבורת ישראל באה מתורה

5:25 דק'
+

1513. אורות התחיה יא'10 – מצמיח ישועה

כל הישועות על ידי תורה

5:22 דק'
+

1512. אורות התחיה יא'9 – תורה גואלת

כח התורה גואל את ישראל

5:41 דק'
+

1511. אורות התחיה יא'8 – תורה וחכמה

לימוד תורה משפיע חכמה

5:12 דק'
+

1510. אורות התחיה יא'7 – התגלות האינסוף

הקב"ה מתגלה בתורה

5:17 דק'
+

1509. אורות התחיה יא'6 – החכמה תחיה

שורש חיי ישראל בחכמה

5:22 דק'
+

1508. אורות התחיה יא'5 – רק החכמה

שורש הכל בחכמה האלוקית

5:20 דק'
+

1507. אורות התחיה יא'4 – כח הצדיקים

שכלם ורצונם דבוקים בד'

5:25 דק'
+

1506. אורות התחיה יא'3 – געגועי האומה

מתגעגעים לשלמות אלוקית

5:12 דק'
+

1505. אורות התחיה יא'2 – מהנשמה לשכל

פלא השפעת הנשמה על השכל

5:22 דק'
+

1504. אורות התחיה יא'1 – השכל הישראלי

אומתנו בעלת שכל אלוקי

5:28 דק'
+

1503. אורות התחיה י'4 – כשרון הנבואה

יחודיות ישראל מתגלה בנבואה

5:05 דק'
+

1502. אורות התחיה י'3 – ההמון הישראלי

עם ישראל מכיר שבכל שוכן ד'

5:19 דק'
+

1501. אורות התחיה י'2 – תכונת ישראל

לאומיות לצורך דבקות בהשם

5:05 דק'
+

1500. אורות התחיה י'1 – תכונת העמים

לאומיות העמים לצורך כלכלי

5:13 דק'
+

1499. אורות התחיה ט'14 – לגלות האור

כבר עכשיו כל ישראל קדושים

5:16 דק'
+

1498. אורות התחיה ט'13 – כונה הפכית

מצוות כלליות אינן תלויות בכונה

5:07 דק'
+

1497. אורות התחיה ט'12 – קודש ישראל

הישראליות אינה נתונה לבחירה

5:11 דק'
+

1496. אורות התחיה ט'11 - המנוע הפנימי

מאחורי הבלבול מסתתרת שכינה

5:29 דק'
+

1495. אורות התחיה ט'10 – ברית כרותה

קדושת ישראל שמורה בברית

5:26 דק'
+

1494. אורות התחיה ט'9 – עובדה אלוקית

המדינה קדושה, ממשלה תלוי

5:19 דק'
+

1493. אורות התחיה ט'8 – החוקה האמיתית

תורת ישראל היא חוקתנו

5:23 דק'
+

1492. אורות התחיה ט'7 – מדינה וממשלה

מדינה היא כלל וממשלה פרט

5:24 דק'
+

1491. אורות התחיה ט'6 – ישראל הוא

אין חטא בכלל ישראל. הכיצד?

5:31 דק'
+

1490. אורות התחיה ט'5 – גבורת אמת

רק גבורה אלוקית היא אמתית

5:18 דק'
+

1489. אורות התחיה ט'4 – חלומות קדושים

מעשי ומדות האומה משפיעים

5:19 דק'
+

1488. אורות התחיה ט'3 – זהירות מניוון

סילוק שכינה מביא ניוון לאומי

5:22 דק'
+

1487. אורות התחיה ט'2 – טהרה אלוקית

הנשמה נעשית מאירה וגבורה

5:21 דק'
+

1486. אורות התחיה ט'1 – בכלל כביחיד

גם הכלל עלול ליפול למקום שפל

5:26 דק'
+

1485. אורות התחיה ח'7 – בעצמנו פנימה

העוז והגבורה מונחים בעצמותנו

5:17 דק'
+

1484. אורות התחיה ח'6 – שלמי הדעת

גדלות שיודעת לחבר הכל יחד

5:15 דק'
+

1483. אורות התחיה ח'5 – העולם התבסם

העכו"ם ירדו מהעצים על ידינו

5:14 דק'
+

1482. אורות התחיה ח'4 – לחזור לטבע

השאיפה לחזור לטבעיות קדושה

5:18 דק'
+

1481. אורות התחיה ח'3 – קדושת אדמה

לעכל את קדושת הממשות

5:00 דק'
+

1480. אורות התחיה ח'2 – חיים ממשיים

ממשות ארץ ישראל מחיה

5:28 דק'
+

1479. אורות התחיה ח'1 – יהדות וירטואלית

הגולה חיה על חזון הלב

5:29 דק'
+

1478. אורות התחיה ז'8 – מה אנחנו

מוכרחים ללמוד לעומק את עצמותנו

5:15 דק'
+

1477. אורות התחיה ז'7 – הכונו לאור

יש להכין את הדעת לקבלת האור

5:12 דק'
+

1476. אורות התחיה ז'6 – לכונן כלים

האורות זקוקים לכלים אנושיים

5:28 דק'
+

1475. אורות התחיה ז'5 – האידיאלים מתגלים

לקבל את הנביעה שבתוכנו

5:21 דק'
+

1474. אורות התחיה ז'4 – צורה איתנה

ממקור הקודש תבוא האיתנות

5:14 דק'
+

1473. אורות התחיה ז'3 – לגשת לאור

לגשת ולא להיגרר אחרי האור

5:10 דק'
+

1472. אורות התחיה ז'2 – השאיפה הפנימית

כמיהה לגבורה אזורת כח ד'

5:08 דק'
+

1471. אורות התחיה ז'1 – גניזת הנשמה

האור שיחיה את העם גנוז בתוכו

5:21 דק'
+

1470. אורות התחיה ו'7 – תשובה מבוססת

חייבים לשלב מעשה ומחשבה

5:05 דק'
+

1469. אורות התחיה ו'6 – רפואת הדור

מחשבות שירוממו את המעשים

5:17 דק'
+

1468. אורות התחיה ו'5 – קולות הלכתיות

כשצריך מקילים על פי הכללים

5:07 דק'
+

1467. אורות התחיה ו'4 – נישא באהבה

בסבלנות ובאהבה נמשיך במשימה

5:11 דק'
+

1466. אורות התחיה ו'3 – זקוקים למצוות

הן מגרשות החושך שעוד לא תם

5:21 דק'
+

1465. אורות התחיה ו'2 – הציורים ספונים

האורות ספונים בתורה ובמצוות

5:05 דק'
+

1464. אורות התחיה ו'1 – הציורים הרוחניים

היכן שישנו אור ד' ישנם חיים

5:02 דק'
+

1463. אורות התחיה ה'26 – עתיקות חדשה

ההתחדשות דוקא מחיבור לעתיק

4:58 דק'
+

1462. אורות התחיה ה'25 – במקום אחד

בישראל מונחת התמימות האנושית

5:05 דק'
+

1461. אורות התחיה ה'24 – הכח המושך

הכרת הטבע האלוקי מרוממת הכל

5:17 דק'
+

1460. אורות התחיה ה'23 – מכון הדתות

כל הדתות משכו אור מהמקדש

5:44 דק'
+

1459. אורות התחיה ה'22 – אור העולם

מהמקדש יוצא האור המתקן

5:36 דק'
+

1458. אורות התחיה ה'21 – כלים עוצמתיים

יש לבסס כלי קיבול לאורנו

5:35 דק'
+

1457. אורות התחיה ה'20 – טיול לעתיד

הרב קוק מוליכנו בדמיון לעתיד

5:14 דק'
+

1456. אורות התחיה ה'19 – רוממות החיים

המצוות יקחונו לעתיד השלם

5:32 דק'
+

1455. אורות התחיה ה'18 - כשנים קדמוניות

לחדש את הצביון הישראלי

5:22 דק'
+

1454. אורות התחיה ה'17 - כח צמיחה

גרגרי המצוות יצמיחו את הגאולה

5:34 דק'
+

1453. אורות התחיה ה'16 – היתר המכירה

אוצרותינו חיים במעשי זכרון אלו

5:29 דק'
+

1452. אורות התחיה ה'15 – עדנה וגבורה

העתיד מאיר ומחבר את ההוה לעצמו

5:17 דק'
+

1451. אורות התחיה ה'14 – התלויות בארץ

התיקון החברתי גנוז במצוות הארץ

5:27 דק'
+

1450. אורות התחיה ה'13 – המטבע האלוקית

תורה מכווננת את סדרי החברה

5:17 דק'
+

1449. אורות התחיה ה'12 – התמלאות ההווה

בינה יצירה גבורה וטל חיים

5:17 דק'
+

1448. אורות התחיה ה'11 – עריגה לעתיד

געגוע לעתיד נשגב מחיה את ההווה

5:22 דק'
+

1447. אורות התחיה ה'10 – געגוע פנימי

הגאולה תבוא כשנרצה להיגאל

5:25 דק'
+

1446. אורות התחיה ה'9 – לאומיות מלאה

לשאוף להשבת כל מכוני חיינו

5:16 דק'
+

1445. אורות התחיה ה'8 – תרבות נצחית

התכלית הנצחית מעניקה נצחיות

5:17 דק'
+

1444. אורות התחיה ה'7 – רעש וצלצולים

מהומה חברתית חולפת כלא היתה

5:13 דק'
+

1443. אורות התחיה ה'6 – מטביעים צורה

ישראל נותנים צורה למציאות

5:07 דק'
+

1442. אורות התחיה ה'5 – חזקים מהזמנים

ישראל חזקים מחילופי תקופות

5:11 דק'
+

1441. אורות התחיה ה'4 – אין לקצוץ

אי אפשר לקצוץ ענף מעץ חיינו

5:17 דק'
+

1440. אורות התחיה ה'3 – להכיר בערכנו

לטובת העולם נכיר בגדולתנו

5:02 דק'
+

1439. אורות התחיה ה'2 – מעולים וגדולים

הקב"ה ברא אותנו מיוחדים

5:05 דק'
+

1438. אורות התחיה ה'1 – דרך ארוכה

ארוכה היא דרכנו המתעלה לאינסוף

5:19 דק'
+

1437. אורות התחיה ד'11 – חסידות רדיקלית

סבלנות ענוה וגבורה מדינית

4:57 דק'
+

1436. אורות התחיה ד'10 – הנטיה לכהונה

נטיה טבעית להסתייע בכהנים

5:34 דק'
+

1435. אורות התחיה ד'9 – להתגאות בגדולינו

אומה בריאה גאה בגדוליה

5:22 דק'
+

1434. אורות התחיה ד'8 – מובילי הרוח

כהונה מאירה האמונה וההכרה

5:29 דק'
+

1433. אורות התחיה ד'7 – סוד הכהונה

לא חוצצת רק מסייעת להתחבר

5:26 דק'
+

1432. אורות התחיה ד'6 – סבלנות ופריחה

הרמוניה לאומית משמחת הכל

5:26 דק'
+

1431. אורות התחיה ד'5 – השפעה סגולית

תורת כהני הדור מאירה מאליה

5:05 דק'
+

1430. אורות התחיה ד'4 – ראיה מדינית

רוח ומעשה זקוקים אלה לאלה