79. אורות ישראל ג' ז'1 – להתקשר ולהרגיש

תורה ומצוות מחברות לכלל

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - 79. אורות ישראל ג' ז'1 – להתקשר ולהרגיש

אורות ישראל פרק ג' פיסקה ז' [השורות בהן נעסוק בשיעורים הקרובים] –

כל מה שאדם מרבה בתורה ובמצות מתקשר הוא יותר בכנסת ישראל, ומרגיש בקרבו את נשמת הכלל כולו, בתמציתו היותר עליונה, וחש בכל מהותו את הצער של כנסת ישראל בשפלותה, ומתענג משמחת עולמים העתידה לפניה, ומתפאר בהכרה עמוקה פנימית בהוד עליוניותה האלהית. ובכל עת שמחה של מועדי ששון, וחדושי הזמנים, לימים ולחדשים, הוא כולו מוקף ומלא תעצומות עוז של שמחתה ומשוש גילה. שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה, למען תינקו ושבעתם משד תנחומיה, ולמען תמצו והתענגתם מזיז כבודה.