81. אורות ישראל ג' ח' – זיכוך ישראלי

להזדכך כדי להתחבר לכלל

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - 81. אורות ישראל ג' ח' – זיכוך ישראלי

אורות ישראל פרק ג' פיסקה ח' [השורות בהן נעסוק בשיעורים הקרובים] –

האדם צריך לזכך את עצמו ולהתרחק מן הכיעור, כדי שיהי' מושג הכלל מצויר יפה בנפשו, ואז תהיה לו היכולת להתדבק בכללות כנסת ישראל.