206. אורות ישראל ט' א' – מרכז התבל

כשאור האומה יאיר במלואו הוא יאיר לכל

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - 206. אורות ישראל ט' א' – מרכז התבל

אורות ישראל פרק ט' פיסקה א' [השורות בהן נעסוק בשיעור] –

כשהעיקר הכל הוא האומה, כשישראל מוכר למרכז התבל, מתגלה ברוח היהדות אור הכללי של כל ההויה. וכשא"א רעיון זה להגלות בחיים, צריכים לפנות אל ההארה האלהית עצמה שבחיים, ואז כל דבר פרטי מתעלה להמגמה האלהית, והניצוצות מתעלים תמיד ע"י כל פעולה מעשית או מחשבית, וההוה של החיים נעשה כ"כ קדוש כמו העתיד.