אורות ישראל

52:32 דק'
+

16. אורות ישראל א' טז' – נקודת ציון הפנימית

כל זמן שהעולם אינו מתוקן והחילוק בין העמים הכרחי אז גם עבודת התיקון של ישראל היא פנימית ישראלית עד לתיקון בו יופיע האור...

51:22 דק'
+

15. אורות ישראל א' טו' – גאות השם בישראל

כשאור השם גואה בתוכנו ודוחף אותנו לעשות דברים גדולים, אל לנו להצטנע ולעצור את גאות השם מלהופיע ולהאיר לעולם

50:44 דק'
+

14. אורות ישראל א' יד' – גילוי החיים בהנהגה

כל דבר שמופיע בעולם החיצון, התעורר והופיע קודם לכן בעולם הפנימי, וזוהי בריאותו של העולם, כשהוא מתנהג בהתאם לתוך הפנימי

57:07 דק'
+

13. אורות ישראל א' יג' – סוד הנסירה

התפשטות הכפירה בעולם, נועדה להביא את ישראל לחבר את המדינה עם התורה, לא רק משום שכך נולדנו, אלא מהכרה רצון ובחירה

46:19 דק'
+

אורות ישראל א' יב' – טבע ונס כאחד

יש לעבוד על האיזון שבין הצד הרוחני הניסי לצד המעשי הארצי עד כי נצליח למזג את שניהם להופעה אחת כפי שהם באמת

49:40 דק'
+

אורות ישראל א' יא' – מעל הטבע

חרות האדם באה מידיעתו את הסוד הישראלי של יציאת מצרים הוא יכולת האדם להתעלות אל החופש הרוחני שמעל לכל מניעה גשמית

49:22 דק'
+

אורות ישראל א' י' – קדושת הישראליות

כל אידיאל אלוקי שבא להופיע ולהאיר את העולם מוכרח לעבור דרך הצינור הישראלי עד כי יהפוך להיות ישראלי בהופעתו

49:26 דק'
+

אורות ישראל א' ט' – לשם יחוד

כל מה שמתרחש בעולם תלוי בחיבור הקב"ה והשכינה הפותח את צינור השפע, והחיבור הזה תלוי במעשיהם של ישראל

51:04 דק'
+

אורות ישראל א' ח' – אורות המעשה

הגשמת האידיאלים בעולם המעשה היא הופעת השכינה בארץ והיא מושא חיי העולם העושה את הכל מאושרים ומלאי ברכה

49:52 דק'
+

24. אורות ישראל ב' ח' – לרומם נשמת האומה

ככל שהיחיד המתעלה משתוקק להעלות נשמת האומה כן הוא פועל בפועל לרוממה

50:21 דק'
+

אורות ישראל א' ז' – המוסר ומקורו האלוקי

הדרך הישראלית לעשות את האדם טוב וישר היא על ידי הקריאה בשם ד' הגנוזה בתורת ישראל. מוסר עם מקורו האלוקי

41:00 דק'
+

23. אורות ישראל ב' ז' – רוח הקודש מאחדת

התגלות רוח הקודש היא התגלות החיים הישראליים המחזקת את הקשר של הפרט אל הכלל

60:04 דק'
+

אורות ישראל א' ו' – להפוך חושך לאור

עולמנו הוא עולם של ניגודים והפכים והטוב היותר גדול בעולם בא מהיפוך חושך לאור לא רק בחיי הפרט אלא גם ובעיקר בחיי האומה

44:09 דק'
+

22. אורות ישראל ב' ו' – יופי ישראלי

יופי ישראלי פנימי הוא ההופעה האלוקית שמתגלה בעם ישראל ומושכת את ליבו של כל יחיד מישראל להתחבר אל הכלל

53:03 דק'
+

אורות ישראל א' ה' – מוסר ישראלי

החיים הזורמים בתוכנו הם חיי השכינה כנסת ישראל שבעצם חיותה זורם המוסר האלוקי המנהיג ומכוון את העולם אל הטוב האלוקי

51:06 דק'
+

21. אורות ישראל ב' ה' – חומריות ארץ ישראלית

החומר הלאומי בישראל הוא כלי להתפשטות אור ישראל בכל המרחבים, להאיר לכל יחיד בכל מצב באשר הוא

51:50 דק'
+

אורות ישראל א' ד' – טוב לכל

עצמות החפץ של היות טוב לכל בעומק האלוקי הכי שמימי ובעצמה המעשית הכי גדולה שאפשר זהו מהות נשמת כנסת ישראל

45:08 דק'
+

20. אורות ישראל ב' ד' – לטפח ישראליות

מאחר והלאומיות הישראלית בנויה על רוחניות יש צורך להזין את הדבק הלאומי בתורה ומצוות יותר מלאומיות חומרנית

57:17 דק'
+

אורות ישראל א' ג' – להשתחרר מהגדרות

אין להכניס את כנסת ישראל לשום סד שבעולם שהרי היא מקור כל הטוב שבעולם ואין שום טוב בעולם שאינו בא ממקורה

54:26 דק'
+

19. אורות ישראל ב' ג' – היחיד והכלל בישראל

בשונה מאומות העולם, היחיד בישראל מקבל את עצם נשמתו מהכלל ומזין את חיבור חייו לכלל בתורה ומצוות

51:30 דק'
+

27. אורות ישראל ג' ג' – הדבקות בצדיקים

לצדיק השפעה עצומה על העולם אך עיקר תפקידו הוא לחזק את הקישור לכלל ישראל היא השכינה

50:59 דק'
+

אורות ישראל א' ב' – יד ד'

הקב"ה מתגלה לעולם כולו מתוך נשמת ישראל, על כן גילוי החיים הגדול ביותר בהויה מתגלה בעצם נשמת ישראל היא יד ד' בהויה

47:37 דק'
+

18. אורות ישראל ב' ב' – מוסר יחודי לישראל

היחיד מתחבר אל הכלל בישראל כשהוא מתחבר לקומה המוסרית הנוספת שיש לישראל מעבר למוסר האנושי הרגיל

51:56 דק'
+

26. אורות ישראל ג' ב' – אסלח לאשר אשאיר

בדור האחרון הטומאה נחלשה עד כי גם החוטאים הם רק מבולבלי דעת שפנימיותם קדושה

50:43 דק'
+

אורות ישראל א' א' – תמצית ההויה

השורש האחד של נשמות ישראל הוא השכינה הקדושה מקור כל הטוב האלוקי בעבור העולם כולו. הבנה יסודית של סגולת ישראל

50:22 דק'
+

17. אורות ישראל ב' א' – לחזק את ישראל

התעלותו המוסרית של כל יחיד מישראל מחזקת את כלל ישראל שענינו הוא הופעת המוסר האלוקי הטהור בעולם

44:41 דק'
+

25. אורות ישראל ג' א' – תנו עוז לאלוקים

ישראל עושים בארץ והולכים ופועלים בעשייתם עד שמי שמים כי הקב"ה נתן הכל בידם

הצטרף לרשימת התפוצה

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו וקבל את השיעור השבועי והחוברות החדשיות לדוא"ל