99. כוזרי א' ד'5 - הפקרת המעשים

הנצרות מפקירה את עולם המעשה

האזן לשיעור:

צפה בשיעור: