1826. למהלך האידיאות א'11 – הקונספציה

שורש כל הבעיות בתפיסה שיש לתקנה

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - 1826. למהלך האידיאות א'11 – הקונספציה

למהלך האידיאות בישראל פרק א' [השורות בהן נעסוק בשיעורים הקרובים] –

החברה הלאומית כשבאה במשעול צר זה, שנדמה לה שהיא מוכרחת להנזר ממקור ראשית צמיחת חייה, תחל לחוש את מכאוביה בזמן קרוב. החמריות תמצא לה אז, לחברה הנחנקת תחת סבל משא החיים מחוסרי המטרה, הטעם והתוכן, להחיש לה רפאות תעלה על ידי שיטותיה השונות, שיטות של מהומה, המיוסדות על בסיסים רעועים של רכוש כלה וחיי כלכול נמוכים, חסרי און והוד, גרויים חמריים של תאות חיים גסים ההולכים ומתנולים, שאין בהם נחת וחמדת לב טהור, כל אלה יחגרו שארית כחם לפרנס את הלב ואת המח, מרכזי החיים של היחידים, בהתאמצות להקים מן השברים הללו איזה מוסד טכני גם לחיי חברה ואנושיות. אבל לשוא, מאומה לא תשאנה בעמלן. המות השחור, הדומם והקר, לא יוכל להחיות. רק ממקור החיים יכולים חיים להיות מפכים ונובעים. "הוי, אמר לעץ : הקיצה ! עורי ! לאבן דומם. הוא יורה ? הנה הוא תפוש זהב וכסף וכל רוח אין בקרבו !"