חוברות רוח ירושלמית

+

חוברת לחנוכה - אלף מיני זמר

ים של סרטים חסרי כל מטרה, ערוצים, חדשות, מבזקים, פרסומות, נראים מעניינים ובלתי מזיקים, אבל תופסים את כל המקום בשכל, בדמיון ובנפש,...

+

שבועות - חשיבה יוצרת

אלימלך ומחשבתו הטובה לכונן מלכות בישראל נופלים דוקא בשדה מואב. מדוע? מדוע דוד המלך נחשב למציאה שבאה ממואב? ובכלל מה למלכות בישראל...

+

פורים - ונהפוך הוא

סוד המהפכנות היהודית ההופכת את מתנגדיה למשרתי דרכה האידיאולוגית רמוזה דוקא במס שהטיל אחשורוש על הארץ ואיי הים

+

37. יפה נוף - תנופה ירושלמית לישראל

ההשפעה הישראלית האוניברסלית בנויה דוקא על חיבור עמוק לישראליות שלנו על כל גווניה. זו הדרך האמיתית להאיר את העולם

+

יום הכפורים - בד קודש

הכהן הגדול מצווה ללבוש בגדי בד בכניסתו לקדש הקדשים לכפר על בני ישראל. מה יש בבד שמשפיע על הכפרה? חוברת לימי התשובה וליום הכפורים...

+

36. קרית חנה דוד - מבן יוסף לבן דוד

אחד משמותיה הקסומים של ירושלים הוא קרית חנה דוד, שם בו גנוז סוד המעבר מתקופת בנינה הגשמי של המדינה לתקופת בנינה הרוחני

+

שבועות - סוד הנעל

סוד החשת גאולתנו, פריחת מדינתנו, התעלות עמנו, גנוז בסוד הנעל, בסוד הקריאה הגדולה, קומו ונעלה ציון.

+

נחל יב"ק - גדלות בתוך הקטנות

מדוע דוקא כשעובר יעקב אבינו את נחל יב"ק נטפל אליו שרו של עשיו?

+

שבועות - כרחל וכלאה

מדוע פיצל הקב"ה את אימהות שבטי ישראל לשתיים, רחל ולאה, אם השאיפה היא להיות כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. נגלה ונסתר בחג...

+

חצצון תמר - מנהיגות חדשה לישראל

חצצון תמר הוא עין גדי. מדוע המקום נקרא כך? מהו סוד האפרסמון שגודל שם. ולמה דודי לי דוקא בכרמי עין גדי.

+

פסח - גילי מאד בת ציון

פרעה ביסס את האלהת עצמו דוקא על המים שמבטאים כל כך הרבה טוב. מדוע? חוברת לפסח

+

פסח - עיני ילד

הילדות עומדת במרכז ליל הסדר, עד שאפילו גדולי הדור צריכים לשאול מה נשתנה כמו ילדים קטנים. מדוע? ואיך זה קשור למצה ולחטיפת האפיקומן?...