ארץ ישראל

+

37. יפה נוף - תנופה ירושלמית לישראל

ההשפעה הישראלית האוניברסלית בנויה דוקא על חיבור עמוק לישראליות שלנו על כל גווניה. זו הדרך האמיתית להאיר את העולם

+

36. קרית חנה דוד - מבן יוסף לבן דוד

אחד משמותיה הקסומים של ירושלים הוא קרית חנה דוד, שם בו גנוז סוד המעבר מתקופת בנינה הגשמי של המדינה לתקופת בנינה הרוחני

+

נחל יב"ק - גדלות בתוך הקטנות

מדוע דוקא כשעובר יעקב אבינו את נחל יב"ק נטפל אליו שרו של עשיו?

+

חצצון תמר - מנהיגות חדשה לישראל

חצצון תמר הוא עין גדי. מדוע המקום נקרא כך? מהו סוד האפרסמון שגודל שם. ולמה דודי לי דוקא בכרמי עין גדי.