יום העצמאות

50:00 דק'
+

629. יום העצמאות – מלחמת העצמאות שלנו

עצמאות היא חרות מכל שעבוד בין גופני ובין תפיסתי תרבותי כמו זה שמפריע למדינתנו לצעוד קדימה בעוז ובגאון

45:39 דק'
+

574. עצמאות – עצמאות בערפל

הערפל בו שרויה מדינת ישראל אינו אלא אור גדול הבא בעטיפה של סערה חברתית שתוכנה הוא אור וטוב ועליית קומה לאומית משמחת

39:21 דק'
+

383. עצמאות – מאמינה

הכרזת העצמאות נוסח תשע"ט לוקחת את הכרזת תש"ח לשלב הבא הוא שלב חשיפת מהותה האמתית של מדינת ישראל היא מדינת האמונה

50:31 דק'
+

עצמאות תשע"ו - עפ"י הרב קוק

תם עידן העיסוק בענין "הלל בברכה כן או לא", עכשיו הזמן להצעיד את המדינה קדימה על פי תורת הרב קוק