אל שדי

46:04 דק'
+

612. פרשת וארא – נסים נסתרים

האם מדרגת הנסים הגלויים שנעשו למשה וישראל במצרים היא נעלה יותר ממדרגת האבות? ומה איתנו היום? יהיו נסים גלויים?