ביכורים

48:53 דק'
+

402. פרשת כי תבוא – ושמת בטנא

מצות ביכורים קושרת את ראשית הפרי למחשבה העליונה שבראשית הבריאה אז מדוע מודגשת דוקא שימת הפירות בטנא

49:45 דק'
+

593. פרשת כי תבוא – בינה מלאכותית

לתפיסה השטחית השקועה בידע טכני יש תחליף מיכני, אז היכן הוא הערך האמיתי היחודי לבינת האדם? סוד מצות הביכורים