ברית

9:30 דק'
+

ברית א'1 - הסגולה והבחירה

העבודה על מידת הברית היא לגלות את הטבעיות הקדושה של עצמותנו עד שעבודת ד' תעלה מתוכנו בטבעיות גמורה

8:46 דק'
+

ברית א'2 - ברית מילה

בכל יהודי ויהודיה יש את אור המילה הפותחת את החומריות ומאפשרת לאור הברית הפנימית לצאת ולהאיר

8:50 דק'
+

ברית א'3 – לצאת מהחרדות

התעלות להרמוניה אישיותית מצילה את האדם מן החרדות שהופיעו בעקבות השבר הפנימי של פגם הברית

9:02 דק'
+

ברית א'4 – תיקון הברית

בעל תשובת הברית ניגש למצוות מתוך השכלה ועיון והתגברות גדולה לעשות רצון ד' וזוהי גדלותו

8:59 דק'
+

ברית א'5 – למען הכלל

בעל תשובת הברית עושה מצוות לא משום התענוג אלא משום תיקון הכלל ורוממותו ושמח בזכותו הגדולה

8:28 דק'
+

ברית ב' – בלי להתבלבל

הפגום בבריתו מתבלבל מהמפגש עם החומר, וצריך בנוסף על תשובתו גם לימוד אמונה בעומק כדי לתקן זאת

8:56 דק'
+

ברית ג' – תיקון ההשחתה

פגם הברית פוגע בשורש המוסר העליון, וחוזר האדם לבריאותו רק על ידי תשובה פנימית עמוקה שמאירה אותו מחדש

49:24 דק'
+

פרשת בלק – בלעם וסודות המשיח

בלעם מנסה לגנוב את סודות המשיח ומסתבך תיאור התנהגותו הכושלת נועד ללמדנו מבעד לכשליו כיצד כן עושים גאולה

50:32 דק'
+

583. פרשת בלק – בלעם המודרני

עצת בלעם לבלק להשתמש בזימה כדי לבלבל את ישראל הבלתי מנוצחים חוזרת על עצמה גם היום במאבק על מדינת ישראל