המיתר השמיני

47:18 דק'
+

624. פרשת שמיני – המיתר השמיני

על פי דברי חז"ל הכינור במקדש היה בעל שבעה מיתרים וזה של ימות המשיח יהיה בעל שמונה מיתרים. מה סוד המיתר השמיני