התבודדות

61:02 דק'
+

פרשת שופטים - התבודדות

הנביא צריך מתוך חיבור לכלל ישראל להתעלות בתוך נשמתו כדי לזכות לגילוי נשמתי של עצמות חייו וברחמי שמים לזכות לנבואה

45:42 דק'
+

430. פרשת מצורע - פרישות ישראלית

יש זמנים שעם ישראל משפיע בגלוי בעולם ויש שהוא משפיע דוקא מתוך התכנסות והיטהרות פנימית. עכשיו זמן התכנסות.

49:37 דק'
+

626. פסח – גילוי שכינה בליל הסדר

ליל הסדר הוא זמן של החבורה המשפחתית אז איך מצפים אנו לגילוי שכינה בלבבות שבא בדרך כלל על ידי התבודדות והתכנסות