זכור

50:12 דק'
+

622. פרשת זכור – זכור

מה פשר הציווי זכור בלשון מקור? במה זה שונה מהציווי לא תשכח? כיצד הזכירה משפיעה על העשייה על האומץ הלאומי והנביעה הפנימית