חינוך

55:05 דק'
+

פרשת אמור - חינוך יהודי

חינוך האדם להיות טוב וישר נעשה אך ורק על ידי תורת ישראל. אין דרך אחרת. זהו עיקר החידוש בדברי הרב קוק על חינוך

54:53 דק'
+

פרשת ראה – ולישרי לב שמחה

הישרות היא הטבעיות האלוקית שבאדם הנוהג ביושר בתוך כל סיבוכי העולם, החינוך לישרות אפשרי רק על ידי לימוד תורה

44:34 דק'
+

חוקת – גמרא זו אהבה

היא לב התורה שמביאה לאהבת ד' אמיתית וליכולת ניתוח תורנית הנדרשת גם למאבק העולמי בתעמולה האנטי הלכתית המתחזה למוסרית