כפיה דתית

43:40 דק'
+

577. יום ירושלים – חפצי בה

מדוע מכנה הנביא את ירושלים "חפצי בה"? וכי היתה תחרות בין ערים והיא נבחרה? סוד האור הגדול השוכן בירושלים עיר קדשנו