מועדי ישראל

43:09 דק'
+

פרשת אמור - מקראי קודש

מה פירוש המילה "מקראי". וכי קוראים אנו לקודש לבוא? לעומק מהותם ופעולתם של מועדי ישראל