מקוה

46:06 דק'
+

פרשת שמיני – מקוה

טבילה במקוה לעבודת ד', מי זקוק לה ומה זה עושה לו. מקוה ככלי התחברות לאור החיים המצמיח תקוה בלב האדם