ספירת העומר

+

ספירת העומר - בנין גבורת ישראל

ימי העומר הם ימים שמחים, אז מדוע לנהוג בהם כימי זכרון לתלמידי ר' עקיבא? ומדוע בכלל לספור לעומר שכבר היה? חוברת לקריאה